kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כן כתב הרמב"ן ז"ל בהקדמת פרושו על התורה, וז"ל, "ואני הנני מביא בברית נאמנת וכו' לכל מסתכל בספר הזה וכו' מכל הרמזים אשר אני כותב בסתרי התורה, כי אני מודיעו נאמנה שלא יושגו דברי ולא יודעו כלל בשום שכל ובינה זולת מפי מקובל חכם לאזן מקבל מבין". וכמתכונתו כתב ג"כ הרב חיים ויטאל ז"ל בהקדמה לעץ חיים. וכן בדברי חז"ל (חגיגה י"א:) "אין דורשין במרכבה ביחיד אלא א"כ הוא חכם ומבין מדעתו.בהע''ס, מהות חכמת הקבלה Rambanas savo Toros komentarų įvade rašo: „Iš tikro aš pateikiu patikimą sandorį.... kiekvienam žvelgiančiam į šią knygą... Tai reiškia, kad visose užuominose, kuriose aš rašau apie Toros paslaptis, aš tvirtai patikinu, kad mano žodžių negalima suvokti jokiu protu ir jokiu intelektu,tik iš išminčiaus kabalisto lūpų labai nuovokiam mokiniui“. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

הקדמת פי חכם 

Įvadas į „Pi Chacham“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                                 1.


Iš „knygų ir iš autorių“ žinoma, kad kabalos mokymas yra absoliučiai privalomas kiekvienam Izraelio žmogui.
Tai reiškia, kad žmogus gali mintinai išmokti visą Torą,
t.y. žinoti Mišną (žodinę Torą) ir rašytinę Torą,
ir taip pat būti „pilnam“ gerų savybių, bei gerų darbų daugiau už kitus savo kartos žmones.
Tačiau, jei žmogus nesimokys kabalos išminties, jis privalo vėl „persikūnyti“ ir ateiti į šį pasaulį, tam kad išmoktų Toros paslapčių ir kabalos išminties.
Visa tai parašyta kelete vietų išminčių midrašuose.


Parašyta: „Jei nežinosi gražiausioji iš moterų“ (Šir aŠirim 1 – 8).
Ir paaiškinta Zohare, kad yra kalbama apie sielą, atėjusią prie „Šlovės Sosto“,
po žmogaus mirties, kai Kūrėjas sako sielai:
„Jei nežinosi gražiausioji iš moterų“.
Iš tikro, nors tu ir esi „gražiausia iš moterų“,
ir daugiau nusipelnusi „geruose darbuose“ už kitas sielas,
tačiau, jei tu nežinai Toros paslapčių – „išeik, ir ganyk gyvulius“.
Tai reiškia, kad tau reikia vėl sugrįžti į „materialų pasaulį“,
ir „ganyti gyvulių bandas su piemenimis ganyklose“,
t.y. tu turi eiti į Mokymo namus ir mokytis Toros paslapčių iš išminčių „burnų“.


Turime suprasti išminčių pasakymą,
kodėl žmogaus tobulumas priklauso nuo „išminties apie tiesą“ mokymo?
Iš pirmo žvilgsnio keista, kuo šis mokymas skiriasi nuo kitų „atviros Toros“ dalių mokymosi?
Juk niekur neparašyta, kad žmogus būtų įpareigotas išmokti kitus Toros lygius?
Ir tik be šio Toros lygio, t.y. be „Toros paslapčių“, žmogus negali būti tobulas?


Dargi atvirkščiai, parašyta:
„Kad svarbu ne mokymas (komentarai), bet veiksmas“?
Kaip pasakė išminčiai:
„Nesvarbu, kad vienas mažai mokosi, o kitas daug mokosi,
svarbu tik kad abu nukreiptų širdį į Dangų“...
Ir panašių pasakymų yra labai daug!?


Tačiau, kad suprasti visą išminčių kalbų gilumą,
mes turime gerai suprasti tai, kas parašyta daugelyje vietų „Zohare“ ir „Tikunim“:
„Tora, Kūrėjas ir Izraelis yra viena“.
Ir pirmo žvilgsnio dalykai yra labai keisti.