kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כבר בארנו בחלק שלישי שער שביעי כי חמשה אופני השגה הם, רוח הקודש, ונשמות צדיקים, ומלאכים הנקראים מגידים, ואליהו זכור לטוב, וחלו.רבי חיים וויטל, ספר שערי קדושה Jau aiškinome trečioje dalyje, septintuose vartuose, kad yra penki šventos dvasios pasiekimo būdai:šventos dvasios pritraukimas, susitikimas su teisuolio siela, angelai, vadinami (magidim) pranešantys,pranašas Elijahu, per sapną. (Rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

הקדמת פי חכם 

Įvadas į „Pi chacham“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                             2.


Ir prieš pradėdami aiškintis šiuos dalykus, turime žinoti didelę taisyklę,
kurią apibrėžė mums išminčiai apie „šventus vardus” ir pavadinimus,
esančius kabalistinėse knygose.

Pasakė išminčiai:
„Visko, ko nesuvokei (nepasiekei), negalima apibrėžti ar pavadinti vardu”.
Tai reiškia, kad „mintis visai negali suvokti Kūrėjo visiškai”,
kaip parašyta „Tikunei Zohar” pradžioje, straipsnyje „Patach Elijahu”.
Iš tikro apie Palaiminto ir Išaukštinto Kūrėjo Esmę (Acmuto) yra draužiamas net „mąstymas” ir tuo labiau kalbos.
Todėl visi vardai, kuriais mes vadiname Kūrėją, visai neliečia Jo Esmės,
bet tik iš Jo „išeinančias” šviesas, „apatiniams”.
Todėl net šventas vardas „Ein Sof” (Begalybė), kuris yra minimas kabalistinėse knygose,
taip pat yra tik „šviesa”, išeinanti iš Kūrėjo „Acmuto” (Esmės).
Tai reiškia, kad šviesa, išeinanti iš Kūrėjo,
yra apatinių suvokiama (pasiekiama) aspektu Ein Sof ,
todėl ir apibrėžė ją būtent šiuo vardu.
Tačiau pačios Kūrėjo Esmės tai neliečia visai,
nes „mintis visai negali suvokti Kūrėjo visiškai”.
Ir kaip galima tai apibrėžti ar pavadinti žodžiu, nes:
„Visko, ko nesuvokei (nepasiekei), negalima apibrėžti, ar pavadinti vardu”?


Iš tikro kiekvienas, norintis pradėti suprasti „išmintį apie tiesą” – kabalą,
visada turėti prieš „akis” šią didžiąją taisyklę,
prieš jam pradedant gilintis į kabalos knygas.
Ir apie Kūrėjo Acmuto (Esmę) yra draudžiamas netgi mąstymas,
nes „mintis visai negali suvokti Kūrėjo visiškai”.
Todėl, kaip galima tai įvardinti žodžiais,
juk pasakymas rodo apie suvokimą?


Tačiau, apie iš Kūrėjo išeinančias šviesas,
kurios yra „šventi vardai” ir pavadinimai pateikti knygose, atvirkščiai,
yra didelė priedermė juos aiškintis ir tyrinėti.
Todėl kiekvienas Izraelio žmogus yra įpareigotas mokytis ir suprasti „Toros paslaptis”,
bei visus Kūrėjo veikimo kelius „apatiniams” (žmonėms).
Ir tai yra kabalos pagrindas bei sielų užmokestis ateityje.