kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה, אם כל תכלית התורה וכל הבריאה, אינה אלא להרים את האנושות השפלה, עד שיהיו ראויים לאותו רוממות הנפלאה – "ולדבקה בו יתברך ויתעלה". היה לו לברא אותנו ברוממות זו, ולא להטריח אותנו ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות? בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Tačiau dar lieka klausimas, jei visos Toros ir visos kūrinijos tikslas – „pakelti“ žmoniją į šias nuostabias „susiliejimo su Kūrėju“ aukštumas, kodėl nebuvo galima iškart žmonijos sukurti tokiame lygyje? Ir kodėl dar reikėjo kūriniją apsunkinti didelėmis pastangomis Toroje ir priedermėse? (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

אהבת ה' ואהבת הבריות  

Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
„Ir mylėk savo artimą, kaip save patį“.
Rabi Akiva sako: Tai didžiausia Toros taisyklė (Berešit Raba 24).                                                                   1.


                                           Bendras ir atskiras 


Nors šis išminčių pasakymas yra labai įžymus ir labai daug kur cituojamas,
tačiau jis nėra visų labai gerai suprantamas.
Tai reiškia, kad žodis „taisyklė“ rodo į visų sudėtinių dalių,
priklausančių šiai taisyklei, skaičių.
Kur kiekviena sudėtinė dalis apima šios taisyklės dalį,
kad susijungus visoms dalims, išeina ši „taisyklė“.
Ir jei mes sakome: „didžiausia Toros taisyklė“, tai reiškia,
kad visos kitos 612 priedermių yra šios taisyklės:
„Ir mylėk savo artimą, kaip save patį“,
sudėtinių dalių suma.
Tačiau iškyla klausimas, kaip gali šis sakinys būti „taisykle“ visoms Toros priedermėms?
Juk iš tikro šis sakinys gali būti „taisykle“ Toros daliai ir įstatymams,
liečiantiems santykius „tarp žmogaus ir jo artimo“?
Tačiau, kaip „Ir mylėk savo artimą, kaip save patį“ galima priskirti didelei Toros daliai, aprašančiai „žmogaus ir Kūrėjo santykius“?


                          „Ko pats nekenti, nedaryk savo draugui”


Ir jei su didelėm išlygom dar galima sutikti su šiuo teiginiu,
tačiau yra dar vienas Senojo Hilelio pasakymas svetimšaliui,
atėjusiam pas jį ir paprašiusiam praeiti gijūrą.
Parašyta Talmude, kad šis svetimšalis pasakė Hileliui:
„Padaryk man gijūrą (leisk man prisijugti prie judėjų tautos),
kad išmokčiau visą Torą, stovėdamas ant vienos kojos.
Hilelis atsakė jam:
„Ko pats nekenti, nedaryk savo draugui.
Čia ir yra visa Tora, o visa kita tik šio dalyko komentaras“.
Iš tikro mes aiškiai matome, kad visa Tora tai sakinio:
„Mylėk savo artimą, kaip save patį“, aiškinimas.
Ir dabar įstatymas yra nustatomas pagal Hilelį, visų tanajų (mišnos išminčių) lyderį.
Todėl visiškai aišku, kad mūsų šventos Toros esmė – pakelti mus didžiausias dvasinias aukštumas, kad galėtumėme pilnai įvykdyti šią nuostatą:
„Mylėk savo artimą, kaip save patį“.
Kaip ir yra paaiškinta: „Ko pats nekenti, nedaryk savo draugui“.
Tai reiškia, kad šis Hilelio atsakymas svetimšaliui paaiškina mums,
kaip mes galime ateiti prie šios taisyklės įgyvendinimo.
Ir visų keisčiausia, kaip ši nuostata galioja daugelyje Toros dalių,
užsiimančių įstatymais, liečiančiais santykius „tarp žmogaus ir Kūrėjo“?

Juk iš tikro, kiekvienas, blaiviai mąstantis žmogus, supranta, kad įstatymai „tarp žmogaus ir Kūrėjo“ yra Toros pagrindas, o ne nuostatos:
„Mylėk savo artimą, kaip save patį“, aiškinimas.