kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? מסכת אבות א' – יד'. בעה''ס, אגרות קודש Jei ne aš už save, tai kas už mane? Tačiau, jei aš pats už save, tai kas aš? Ir jei ne dabar, tai kada? (Avot 1 – 14)

הקדמת פי חכם 

Įvadas į „Pi chacham“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                                 7.


Įrodėme, kad „Kūrėjas ir Tora yra viena”,
taip pat įrodėme, kad „Tora ir Izraelis yra viena”,
todėl yra aišku, kad „Tora, Kūrėjas ir Izraelis yra viena”.
Iš tikro Toros vykdyme ir suvokime yra dvi dalys.


Pirma dalis – tai Tora ir priedermės, atvira visiems.
Ir tai – priedermių vykdymas bei Toros mokymas „613 patarimų” aspektu.
Iš tikro šis praktinis vykdymas turi savybę (sgula) „išgryninti“ ir „ištyrinti“ kūną,
bei „padidinti“ sielos poreikių reikšmę taip,
kad siela būtų verta gauti „Gyvojo Karaliaus veido šviesą“.
Kokia buvo siela savo „šaknyje“ iki „sumažėjimo“
ir „atėjimo“ į „žemą“ kūną „žemame“ pasaulyje.


Antra dalis – tai priedermių vykdymas ir Toros mokymas „613 užstatų aspektu“.
Ir tai Kūrėjo vardų pasiekimo – suvokimo aspektas,
bei visas sielų užmokestis.
Ir antros dalies santykis su pirma dalimi yra,
kaip skirtumas tarp dangaus ir žemės.
Tai reiškia, kad pirma dalis yra tik „pasiruošimo“ aspektas,
o antra dalis tai – esmė ir galutinis kūrinijos tikslas.


Todėl dabar išaiškėja išminčių teiginys:
„Nors žmogus yra uolesnis atviros Toros vykdyme ir „geruose darbuose“ už kitus,
bet jei jis nesimokė Toros paslapčių bei „išminties apie tiesą“,
jis privalo dar kartą „persikūnyti“ ir ateiti į šį „materialų“ pasaulį.


Tačiau, iškyla klausimas:
Kuo šis „išminties apie tiesą“, t.y. Toros paslapčių, lygis skiriasi nuo kitų Toros lygių?
Juk niekur nerandame parašyta,
kad žmogus būtų įpareigotas užsiiminėti visais kitais Toros lygiais.
Iš tikro net atvirkščiai, daugelyje vietų parašyta:
„Nesvarbu ar vienas daugiau mokosi, už kitą, svarbu,
kad tik kiekvienas nukreiptų širdį į Dangų“.
Ir dar: „Svarbu ne (mokymas) komentarai, bet veiksmas“?!                                                                     8.


Dabar visiškai aišku, kad kiekvienas „atviros” Toros lygis yra žmogui,
kaip pasiruošimas būti vertam, jam skirtos „slaptos” Toros dalies pasiekimui.
Tai reiškia, kad „slapta” Toros dalis ir yra visas tobulumas ir galutinis tikslas,
dėl kurio ir buvo sukurtas žmogus.
Todėl visiškai aišku, kas atsitinka,
jei žmogui trūksta „slaptos” Toros dalies suvokimo.


Ir nors žmogus ir laikėsi „atviros” Toros,
bei vykdė priedermes „atviros” Toros lygyje,
šis žmogus privalo dar kartą „persikūnyti” ir „ateiti” į mūsų pasaulį,
kad gautų tai, kas jam priklauso.
Tai reiškia, kad žmogus turi gauti „slaptą” Toros dalį „613 užstatų” aspektu,
nes tik taip siela tampa tobula,
kaip apie ją, dar pradžioje sumanė Kūrėjas.


Todėl matome, kad Izraeliui – „einančiam tiesiai į Kūrėją” yra absoliučiai privaloma,
vienu ar kitu lygiu užsiimti vidine Tora ir Jos paslaptimis,
nes kitaip žmogus neįvykdys kūrimo minties.
Ir dėl šios priežasties mes „persikūnijame” iš kartos į kartą.


Iš tikro mes randamės savo kartoje tik todėl,
kad ankstesnėms kartoms nepavyko pasiekti Toros paslapčių,
kaip yra parašyta Zohare.


Tai pat pasakyta Zohare:
„Toros paslaptys atsivers tik Mašijacho atėjimo „papėdėje”.
Ir kiekvienam „suprantančiam” yra aišku, kad sielos,
norėdamos įvykdyti kūrimo mintį,
nusipelnys Mašijacho atėjimo.
Todėl kartoje turi atsiverti Toros paslaptys, o jei ne,
tada ši karta privalės „praeiti” dar vieną „persikūnijimą” – „gilgulimą”…