kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ה' מלך, גאות לבש. לבש ה' עז התאזר. אף תכון תבל, בל תמוט. נכון כסאך מאז, מעולם אתה. תהלים צג' – א', ב Kūrėjas karaliauja, apsisiautęs didybe. Apsisiautęs Kūrėjas, stiprybe apsijuosęs. Palaiko visatą, kad nesvyruotų. Visada teisingas (Tavo) sostas, amžinas Tu. (Tehilim 93 – 1, 2)

מבוא לספר הזהר  

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                                    1.


Iš tikro šventosios knygos Zohar išmintis, yra uždaryta tūkstančiu spynų, ir žmonių kalba nepajėgi surasti tikslų išsireiškimą, kad iki galo paaiškinti nors vieną šios knygos dalyką.
Todėl paaiškinimas, kurį parašiau, tai tik „laiptai“, kad besigilinantis galėtų jais pakilti iki šių dalykų aukščio, ir pats įsižiūrėti bei įsigilinti į šią knygą.
Todėl manau, kad yra tikslinga paruošti skaitytoją ir pateikti, bei apibrėžti jam teisingą kelią, šioje pratarmėje, kaip teisingai suprasti ir gilintis į šią knygą.                                                                           2.


Pirmiausia reikia žinoti, kad viskas kas yra kalbama knygoje Zohar, netgi šios knygos agadoje (alegoriniai pasakojimai), viskas yra pateikta dešimties sfirot išraiška.
Ir tai:
k-ch-b-ch-g-t-n-h-j-m, ir jų junginiai.
Panašiai, kaip yra šnekamojoje kalboje 22 raidės, kurių junginiais galima išreikšti visą trokštamą išmintį.
Lygiai taip, dešimtimi sfirot ir įvairiais jų junginiais galima išreikšti visą išmintį, esančią šioje Dangiškoje knygoje.
Tačiau yra čia trys griežti apribojimai, ir reikia labai saugotis, kad neišeitum iš šių apribojimų, besigilinat į šią knygą.
Pradžioje pateiksiu juos trumpai, o paskui paaiškinsiu juos plačiau.                                                                          3.


Pirmas apribojimas.
Mūsų realybės suvokime yra keturi lygiai:
– materija (medžiaga),
– forma, apsirengusi materija,
– abstrakti forma,
– esmė.
Ir viskas taip pat yra ir dešimtyje sfirot.
Ir žinok, kad apie „esmę“ ir apie „abstrakčią formą“, kuri yra dešimtyje sfirot, knyga Zohar nekalba išvis.
Tai reiškia, kad Zoharas nagrinėja tik dešimties sfirot „materiją“ ir dešimties sfirot „formą, kai jos yra apsirengusios“ materija.


                                                                  4.


Antras apribojimas.
Tarp Kūrėjo ir Jo sukurtų sielų yra trys aspektai:
1. Ein Sof Palaimintas (Begalybė).
2. Acilut pasaulis.
3. Trys pasauliai Brija, Jecira ir Asija.


Žinok, kad knyga Zohar nagrinėja tik tris pasaulius Brija, Jecira ir Asija.
Tačiau „Ein Sofą Palaimintą“ ir pasaulį „Acilut“ knyga Zohar nagrinja tik tiek, kiek trys pasauliai
B – J – A gauna iš šių, „aukštesnių“ pasaulių.
Ir tiesiogiai „Ein Sofo Palaiminto“ ir pasaulio „Acilut“ knyga Zohar nenagrinėja išvis.


                                                                 5.


Trečias apribojimas.
Trijuose pasauliuose Brija, Jecira ir Asija yra trys aspektai:

1. Dešmt sfirot ir tai – „Dieviškumas”, šviečiantis tame pasaulyje.

2. Trys žmonių sielų lygiai: nešamot, ruchot ir nefašot.

3. Kita, kiekviename pasaulyje esanti realybė vadinama angelais

(malachim), drabužiais (levušim) ir pastatais (eichalot), kurių sudėtinių dalių yra nesuskaičiuojama daugybė.


Ir suprask, kad nors knyga Zohar plačiai aprašo kiekviename pasaulyje esančių kitų sudėtinių dalių smulkmenas, tačiau Zohar žodžiai yra visada sukoncentruoti tik į šiame pasaulyje esantį žmonių sielų aspektą.
Tačiau, kai yra nagrinėjami kiti aspektai, tai tik tam, kad sužinoti, kokiu dydžiu sielos gauna iš šių aspektų.
Tai reiškia, kad tai kas neliečia sielų gavimo iš šių aspektų, knyga Zohar nekalba apie tai išvis.
Todėl reikia suprasti, kad kiekvienas dalykas, pateiktas knygoje Zohar liečia tik tai, ką gauna siela.


Ir šie apribojimai yra labai griežti, todėl jei besigilinantis labai nesisaugos, tada Zoharo žodžiai „išves“ jį iš šių apribojimų, ir žmogus iškart susipainios.
Todėl visa tai suvokdamas, pajutau reikmę išplėsti šių trijų „apribojimų“ aiškinimą, tiek kiek leido mano jėgos, kad būtų suprantama kiekvienai sielai.