kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Toks bus raupsuoto (žmogaus) įstatymas, jo išsityrinimo dieną, jis turi būti nuvestas pas koheną. Ir išeis kohenas iš stovyklos, ir apžiūrės kohenas, ir štai – išgijo raupsuotas nuo savo raupsų“ (Vajikra 14 – 2, 3).

מבוא לספר הזהר  

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                               6.


Kaip jau sakėme, kad dešimt sfirot vadinasi:
Chochma, Bina, Tiferet ir Malchut, o jų šaknis vadinasi Keter.
(Iš viso dešimt, nes sfira Tiferet sudaryta iš šešių sfirot, vadinamų:
Chesed, Gvura, Tiferet, Necach, Hod ir Jesod.
Ir prisimink tai visur, kur tik bus pasakyta dešimt sfirot, t.y. Ch – B – T – M.)


Iš tikro bendru atveju šios sfirot apima visus keturis pasaulius:
Acilut, Brija, Jecira ir Asija.
Tai reiškia, kad:
Acilut pasaulis – tai sfira Chochma,
Brija – tai Bina,
Jecira – Tiferet
ir Asija – Malchut.
Ir kiekvienas pasaulis sudarytas iš šių sfirot Ch – B – T – M,
kad net mažiausia kokio nors pasaulio sudėtinė dalis taip pat turi savyje šias dešimt sfirot.                                                                     7.


Ir sulygina knyga Zohar šias dešimt sfirot su keturiomis spalvomis.
Balta – tai Chochma spalva,
raudona – tai Bina spalva,
žalia – Tiferet,
ir juoda – Malchut.
Tai panašu į stiklinę prizmę,
turinčią keturias skirtingų spalvų sieneles (pertvaras).
Ir šviesa, praeinanti pro prizmę, įgauna skirtingą atspalvį:
baltą, raudoną, žalią ir juodą, nors pati šviesa visada yra viena, vienalytė.
Taip ir šviesa kiekvienoje sfiroje yra vieningas, paprastas dieviškumas nuo Acilut pasaulio viršaus iki Asija pasaulio apačios.


Ir pasidalinimas į dešimt sfirot Ch – B – T – M, tai dėl indų,
kurie taip pat vadinasi Ch – B – T – M.
Tai reiškia, kad kiekvienas indas tai, kaip stiklinė pertvara,
pro kurią praeidama pas gaunančius dieviška šviesa, įgauna savitą tam indui,
t.y. pasauliui, būdingą atspalvį.
Acilut pasaulyje esantis Chochma indas praleidžia baltą,
t.y. bespalvę šviesą, nes Acilut indas yra toks, kaip ir pati šviesa.
Ir praeidama pro šį pasaulį, dieviška šviesa dėl šio indo, negauna jokio poveikio, pasikeitimo.
Apie šią paslaptį pasakyta Zohare, kad Acilut pasaulyje:
„Jis (Kūrėjas), išeinanti iš Jo šviesa, ir gaunantys šią šviesą indai, yra viena“.
Todėl Acilut pasaulio šviesa skaitosi balta.
Tačiau šviesa, praeinanti pro pasaulius Brija, Jecira ir Asija,
jau įgauna atspalvius ir pakitimus.
Kaip iš pavyzdžio pasaulyje Brija, t.y. Binoje, įgauna raudoną šviesą (atspalvį).
Pasaulyje Jecira, t.y. Tiferet – žalią šviesą,
kokia faktiškai ir yra Saulės spalva.
Ir pasaulyje Asija – juoda šviesą,
kokia yra Malchut spalva.


                                                                  8.


Ir dar prie visko, kas pasakyta, šiame keturių spalvų įvaizdyje yra labai svarbi užuomina,
kad „Aukštutinės“ šviesos vadinamos – „knyga“
(žodžio knyga „sefer“ – šaknis reiškia „švytėjimas“).
Kaip parašyta „Kūrimo knygoje“ („Sefer Jecira“, pirma dalis, pirma mišna):
„Ir sukūrė savo pasaulį trimis knygomis: skaičiumi, pasakotoju ir pasakojimu“.
Ir taip pat parašyta:
„Ir išskleiskime kaip Dangaus knygą“ (Ješaja 34).


Iš tikro išminties atskleidimas kiekvienoje knygoje yra ne jos baltame lape,
o tik spalvose, t.y. rašale.
Tai reiškia, kad knygoje rašalu išminties junginiais yra išreiškiamos raidės,
„ateinančios“ pas besigilinantį.
Ir bendrai šioje „knygoje“ yra trys rašalo rūšys:
raudona, žalia ir juoda, o Acilut pasaulis,
t.y. Chochma, kuris yra visas dieviškumas,
tai balta spalva knygoje.


Tai reiškia, kad pas mus Acilut pasaulyje išvis nėra jokio suvokimo,
o visas „Dangaus knygos“ atvėrimas, tai tik sfirose Bina, Tiferet ir Malchut.
Ir tai trys pasauliai B – J – A,
kaip skirtingų spalvų rašalai „Dangaus knygoje“.


Iš tiko raidės ir jų junginiai atsiveria minėtais trijų spalvų „rašalais“.
Tai reiškia, kad tik tų „rašalų“ dėka „gaunantiems“ atsiveria „dieviška šviesa“.
Taip pat reikia pažymėti, kad balta spalva yra svarbiausias knygos aspektas,
o raidės yra tik „užteptos“ ant balto knygos lapo.
Todėl jei ne baltas lapas, nebūtų galimybės atsirasti raidėms,
ir taip pat išvis nebūtų išminties atvėrimo.
Ir Acilut pasaulis, kuris yra sfira Chochma,
yra pagrindinė išminties atvėrimo sąlyga.
Tačiau Acilut pasaulis atsiveria tik per pasaulius B – J – A.
Apie šią paslaptį parašyta:
„Viską sukūrei su išmintimi (su Chochma)“ (Tehilim 104 – 24).