kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית יהוה לארך ימים. תהלים כג' – ו'. יהודה אשלג – בעל הסולם, אגרות קודש Tegul gerumas ir pasisekimas „vejasi“ mane visas gyvenimo dienas, ir tegul gyvenčiau „Kūrėjo namuose“ ilgas dienas. (Tehilim 23 – 6)

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį

 


Rabi Nachum Klar - ravo Barucho mokinys ir pagalbininkas (6)


Paskutinį kartą Nachumo Klar namuose draugų susitikimas vyko Šabato išvakarėse.

Tie, kurie atvyko iš toliau, liko pas jį nakvoti.

Nachumas, kaip ištikimas kareivis, atsikėlė į naktinę pamoką ketvirtą valandą ryto.

Dieną jis išvyko į Bnei Braką, kad sutikti Šabatą kartu su draugais.

Tačiau į Bnei Braką jis neatvyko – pakeliui įvyko baisi autoavarija ir jis labai sunkios būklės buvo išvežtas į ligoninę.

Gydytojai dėjo visas pastangas, tačiau Nachumo išgelbėti nepavyko – jo gyvybė užgeso ant operacinės stalo, prasidedant Šabatui.


Tūkstančiai žmonių susirinko palydėti jį į paskutinę kelionę.

Baal aSulamo ir ravo Barucho chasidai, Slonim chasidai, Jeruzalėje gyvenantys artimieji ir draugai, šeima, žmonės, su kuriais dirbo ješivoje „Toros ugnis“ - visų širdys buvo persmelktos didžiulio skausmo.

Visi susirinko palydėti šio nuostabaus žiedo, kurį nuskynė Kūrėjas – rabi Nachumo Klar.


Ši baisi nelaimė palietė kiekvieno širdį.

Ir tai nebuvo vien tik jo šeimos netektis, tai buvo visų ravo Barucho mokinių netektis.

Kiekvienas žmogus, kuris eina meilės artimui keliu, jis prideda jėgų visiems.

Jis visai bendruomenei „įpila degalų“ kovoje su savo egoizmu.

Ir štai Kūrėjas duoda mums visiems tokį smūgį, pasiimdamas rabi Nachumą.

Ir iš tikrųjų tai mes turime prisiimti atsakomybę už šį smūgį – dėl mūsų aplaidumo vykdant artimo meilės priedermę, Kūrėjas pasiėmė žmogų, kurio visas gyvenimas buvo paskirtas artimo meilei.

Tegul bus palaiminta jo atmintis.

Rabi Nachuumas mirė 1996 metais, 20 tamuzo mėnesio dieną, Šabatą, kurio metu skaitoma Toros dalis „Pinchas“.