kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה, אם כל תכלית התורה וכל הבריאה, אינה אלא להרים את האנושות השפלה, עד שיהיו ראויים לאותו רוממות הנפלאה – "ולדבקה בו יתברך ויתעלה". היה לו לברא אותנו ברוממות זו, ולא להטריח אותנו ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות? בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Tačiau dar lieka klausimas, jei visos Toros ir visos kūrinijos tikslas – „pakelti“ žmoniją į šias nuostabias „susiliejimo su Kūrėju“ aukštumas, kodėl nebuvo galima iškart žmonijos sukurti tokiame lygyje? Ir kodėl dar reikėjo kūriniją apsunkinti didelėmis pastangomis Toroje ir priedermėse? (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

זהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא קדמאה 

Zohar „Toros įsakymai. Pirmas“

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                          (Ištraukos)


                                                                         1.


                                                             Zohar


בראשית ברא אלהים „Pradžioje sukūrė Kūrėjas“ (Berešit 1 – 1).
Tai pirmas įsakymas iš visų.

Ši priedermė vadinasi „Kūrėjo baimė“ ir dar vadinama „pradžia“.
Kaip parašyta:
„Išminties pradžia – Kūrėjo baimė“ (Tehilim 111 – 10).
„Kūrėjo baimė – pažinimo pradžia“ (Mišlei (Patarlės) 1 – 7),
todėl kad Kūrėjo baimė vadinasi pradžia, tai vartai įėjimui į tikėjimą.
Šios priedermės dėka ir egzistuoja pasaulis.


Baimė dalinasi į tris rūšis.
Dvi iš jų neturi tinkamos šaknies,
ir tik viena turi tikrą baimės šaknį.
Iš tikro yra žmogus, bijantis Kūrėjo,
kad nieko neatsitiktų jo vaikams,
arba bijantis, kad niekas neatsitiktų jo sveikatai, ar turtui.
Todėl toks žmogus bijo Kūrėjo pastoviai.
Vadinasi baimė, kuria jis bijo Kūrėjo,
nėra šaknis (nes nauda sau yra priežastis, o baimė tik pasekmė).


Ir yra žmogus, bijantis Kūrėjo,
dėl bausmės kitame pasaulyje,
arba bausmės gehinome (pragare).
Iš tikro dvi šios baimės,
(t.y. bausmės šiame baimė, arba baimė bausmės kitame pasaulyje),
nėra tikros baimės šaknis.
Tikra baimė yra ta,
kad žmogus bijo savo Kūrėjo,
nes Jis yra „didis ir viešpataujantis“,
ir Jis yra visų pasaulių priežastis bei esmė.
Todėl viskas skaitosi prieš Kūrėją, kaip niekas.
Kaip parašyta:
„Ir visi žemės gyventojai nieko nereiškia“ (Daniel 4 – 32).
                                                    Sulam     Jehuda Ašlagas


Paaiškinimas.
Iš tikro yra trys Kūrėjo baimės rūšys,
ir tik viena rūšis skaitosi tikra baime:


1) Žmogus bijo Kūrėjo ir vykdo priedermes,
kad būtų sveiki jo vaikai,
ir niekas neatsitiktų jo sveikatai bei pinigams,
t.y. žmogus bijo bausmės šiam pasaulyje.


2) Žmogus bijo taip ir bausmės gehinome (pragare).
Ir dvi šios baimės nėra tikra baimė,
nes „baimė“ nėra vykdoma,
kaip Kūrėjo priedermė,
ir tik nauda sau yra baimės priežastis.
Iš tikro nauda sau yra šios baimės šaknis ir priežastis,
o pati baimė tik šaka ir pasekmė,
išplaukianti iš naudos sau.


3) Tačiau „tikra baimė ta,
kad žmogus bijo savo Kūrėjo,
nes Jis yra „didis ir viešpataujantis“,
t.y. Kūrėjas yra visų pasaulių priežastis ir esmė.
Ir viskas skaitosi prieš Jį kaip niekas.
Kaip parašyta:
„Ir visi žemės gyventojai nieko nereiškia“...
Iš tikro Kūrėjas yra šaknis ir priežastis,
nes iš Jo išeina visi pasauliai,
kuriuos Jis sukūrė – ir apatiniai ir viršutiniai.
Tai tai reiškia, kad visi pasauliai skaitosi prieš Jį,
kaip niekas, nes nieko neprideda prie Kūrėjo esmės.
Apie tai parašyta:
„Žmogus turi nukreipti širdį ir troškimus būtent į šią vietą,
kuri vadinasi baimė“.

Kad būtų susiliejęs su Kūrėjo baime visu noru ir troškimu,
kaip tinka Karaliaus priedermei.