kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה, אם כל תכלית התורה וכל הבריאה, אינה אלא להרים את האנושות השפלה, עד שיהיו ראויים לאותו רוממות הנפלאה – "ולדבקה בו יתברך ויתעלה". היה לו לברא אותנו ברוממות זו, ולא להטריח אותנו ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות? בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Tačiau dar lieka klausimas, jei visos Toros ir visos kūrinijos tikslas – „pakelti“ žmoniją į šias nuostabias „susiliejimo su Kūrėju“ aukštumas, kodėl nebuvo galima iškart žmonijos sukurti tokiame lygyje? Ir kodėl dar reikėjo kūriniją apsunkinti didelėmis pastangomis Toroje ir priedermėse? (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

זהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא קדמאה 

Zohar „Toros įsakymai. Pirmas“

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                        (Ištraukos)


                                                               2.


                                                           Zohar


Pravirko rabi Šimonas ir pasakė:
„Vargas, jei pasakysiu, vargas, jei nepasakysiu.
Jei pasakysiu, sužinos nusidėjėliai, kaip dirbti Kūrėjui,
o jei nepasakysiu, praras mūsų draugai šį dalyką.

Nes toje vietoje, kur yra šventa baimė, prieš ją žemiau yra „bloga baimė“.
Ši bloga baimė muša su pykčiu, ir tai „diržas“ mušti nusidėjėlius.
(Tai reiškia bausti juos už nuodėmes.
Todėl bijojo rabi Šimonas atverti,
kad nesužinotų nusidėjėliai,
kaip išvengti bausmės,
nes bausmė ištyrina ir ištaiso juos).                                             Sulam Jehuda Ašlagas


Paaiškinimas.
Čia yra užuomina į tai, kad negali rabi Šimonas pasakyti šių dalykų pilnai,
dėl baimės nepakenkti nusidėjėliams.
Iš tikro čia rabi Šimonas atveria paslaptį,
kaip susijungti su „Gyvybės medžiu“,
ir neprisiliesti prie „Mirties medžio“.

Tai leistina tik tiems, kurie ištaisė „Gėrio ir Blogio Pažinimo medį“.
Tačiau nusidėjėliams, kurie dar neištaisė Pirmo Adamo „Pažinimo medžio“ nuodėmės, draudžiama tai žinoti.
Tai reiškia, kad nusidėjėliai turi pirmiausiai visą darbą paskirti „Pažinimo medžio“ nuodėmės ištaisymui.

Apie tai parašyta:
„Kad neištiestų rankos, ir nepaimtų nuo Gyvybės medžio,
ir negyventų amžinai“(Berešit 3 –22).

Ir kai Adamas nusidėjo su „Pažinimo medžiu“,
jis buvo išvarytas iš Gan Eden (Rojaus),
dėl baimės, kad, nesusijungtų su „Gyvybės medžiu“ ir gyventų amžinai.
Juk tada šis trūkumas, kurį padarė „Pažinimo medyje“,
liktų neištaisytas...
Todėl, kad šių žinių neprarastų teisuoliai, kurie yra jau verti to,
rabi Šimonas pasakė šį dalyką tik kaip užuominą.