kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir paėmė Arono sūnūs Nadavas ir Aviju kiekvienas savo smilkytuvą, ir įdėjo į juos ugnies, ir uždėjo ant jos smilkalų, ir priartino prie Kūrėjo svetimą ugnį (eš zara), ką jiems Kūrėjas nebuvo įsakęs. Ir išėjo iš Kūrėjo ugnis ir sudegino (suvalgė) juos, ir numirė jie priešais Kūrėją“ (Vajikra 10 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

זהר הקדמת ספר הזהר אותיות דרב המנונא סבא 

Zohar „Ravo Hemnuna Saba raidės“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

 


                                                           (Ištraukos)


                                                               Zohar


Įėjo raidė שŠin“ ir pasakė:
„Pasaulių Viešpatie, gerai Tau manimi sukurti pasaulį,
nes manimi vadinasi (prasideda) Tavo vardas
שדיŠadai“ – „Visagalis“.
Gerai sukurti pasaulį šventu vardu“.

Atsakė jai Kūrėjas:
„Graži tu, gera tu ir teisinga tu, bet melo raidės paims tave,
kad būtum su jomis, todėl nenoriu tavimi sukurti pasaulio.
Melas negali
שקרŠeker“ egzistuoti,
tik jei raidės
קKof“ ir רReiš“ paims tave.


                                            Sulam       Jehuda Ašlagas


Po to kai שŠin“ pamatė, kad raidė תTav“ buvo atstumta dėl per didelės teismo savybės,

esančios joje, ji pamanė, kad Kūrėjas išsirinks jos atstovaujančią savybę pasaulio sukūrimui.
Juk pas ją yra visos dorybės, esančios pas „Tav“,

t.y. ji taip pat yra „Karaliaus atspaudas“ ir „tiesos raidė“.


Dar yra pas ją papildoma dorybė, nes ja vadinasi (prasideda) Kūrėjo vardas „Šadai“ – „Visagalis“...
Kūrėjas jai atsakė, nors jos dorybės ir yra labai didelės,

bet dėl to labai sustiprėja priešais ją esantis „klipot“ (netyrų jėgų) poveikis.
Tai reiškia, kad melas negali egzistuoti pasaulyje,

tik jei klipot bei raidės „Kof“ ir „Reiš“ paims „Šin“ raidę, kaip pagrindą.


Iš tikro pas „sitra achrą“ yra du šaltiniai:
Vienas – tai mažas „švytėjimas“, kurį duoda šventumas,

kad klipot galėtų egzistuoti ir neišnyktų iš pasaulio,

nes jos reikalingos „bausti nusidėjėlius“.
Šį mažą švytėjimą duoda raidė „Kof“, ir tai – kiek „beždžionė“ panaši į „žmogų“, kaip pasakyta:

Tai prieš tai padarė Kūrėjas“ (Kohelet 7 – 14).


Antras „sitros achros“ šaltinis yra raidė „Reiš“,

t.y. apatinių (žmonių) atliekami sugadinimai.
Tai reiškia, kad dėl „blogų darbų“ yra perduodamos „šventos šviesos“ į klipa...
Pirmasis sugadinimas buvo „Pažinimo medžio“ nuodėmė,

nes to dėka pasidarė didelis keturių netyrų pasaulių „pastatas“...

Todėl nebūtų toks didelis melo, falšo ir sitros achros „statinys“,

jei jie nebūtų pagrobę raidę „Šin“.
Ir todėl negalima sukurti pasaulio „Šin“ raidės atstovaujančios savybės dėka,
nes tokiu atveju nėra garantuotas „Galutinis ištaisymas“.