kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • תנא דבי אליהו, מעיד אני עלי שמים וארץ, בין איש בין אשה, בין גוי בין ישראל, בין עבד בין שפחה, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. רבי חיים וויטל, ספר שערי קדושה Moko Tana de bei Elijahu (mokymo namai priskiriami pranašui Elijahu):„Liudiju aš prieš dangų ir žemę, kad šventą dvasią gali pasiekti kaip vyras, taip ir moteris, kaip gojus, taip ir Izraelio sūnus, kaip tarnas, taip ir tarnaitė. Viskas priklauso nuo žmogaus veiksmų.Ir pagal tai, gali ant žmogaus nusileisti „Šventa dvasia“. (Rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

מבוא לספר הזהר 

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                           16.


Išsiaiškinome keturis realybės suvokimo lygius, ir tai:
materija,
forma „apsirengusi“ materija,
abstrakti forma,
esmė.


Dar išaiškėja, kad „ketvirto“ lygio, t.y. esmės mes negalime suprasti visai.
Taip pat ir trečias lygis, t.y. „abstrakti forma“ yra tik „teorinė“ sąvoka,
todėl čia galimi suklydimai.
Ir tik pirmą lygį – „materiją“, bei antrą lygį – „formą, apsirengusią materija“ aukštutinis valdymas leidžia mums pilnai suvokti.


Iš tikro šių materialios realybės lygių supratimo pagalba mes galime suprasti ir dvasinius dalykus, t.y. aukštutinius pasaulius Brija, Jecira ir Asija.
Tai reiškia, kad dvasiniuose pasauliuose kiekviena, net ir mažiausia, detalė yra suvokiama šiais keturiais lygiais.


Jei paimsi kokią pasaulio Brija sudėtinę dalį, ten yra „raudonos“ spalvos „indai“,
praleidžiantys pasaulio Brija šviesą, to pasaulio gyventojams.
Tai reiškia, kad pasaulio Brija indas, t.y. raudona „spalva“,
yra „materijos“ aspektas, arba pagrindas, t.y. „pirmas lygis“.
Tačiau tai tik „spalva“, kurios pobūdis yra laikinas,
t.y. skirtas tik tam, kad atverti „pagrindo“ veiksmą.
Kaip jau sakėme, kad pačios esmės mes nesuprantame, o suvokiame tik esmės veikimą.
Todėl šį esmės veiksmą mes vadiname „pagrindu“, arba „materija“, arba „kūnu“, arba „indu“.
Ir dieviška šviesa, praeinanti ir „apsirengianti“ šia raudona spalva,
yra forma, apsirengusi pagrinde, t.y. antras suvokimo lygis.


Todėl pati šviesa ir atrodo, kaip raudona spalva, kas rodo apie pagrindo,
kuris yra „materija“ ir „kūnas“, t.y. raudona spalva, „apsirengimą“ ir švytėjimą.
Tačiau, jei norėsi „išvilkti“ dievišką šviesą iš materijos,
t.y. iš raudonos spalvos, ir tyrinėti pačią „neapsirengusią“ šviesą,
tai jau priklauso „trečiam lygiui“, t.y. abstrakčiai formai,
todėl čia galimos klaidos.


Iš tikro „trečio lygio“ tyrinėjimas yra griežtai uždraustas aukštutinių pasaulių tyrinėjime ir suvokime.
Todėl nei vienas rimtas kabalistas tuo neužsiima, tuo labiau knygos Zohar autoriai.
Ir tuo labiau Brijos pasaulio bet kokios sudėtinės dalies „esmėje“ pas mus nėra jokio supratimo.
Kaip jau sakėme, net materialaus pasaulio esmės mes negalime suvokti, tuo labiau dvasinės.


Todėl čia mes turime keturis suvokimo lygius:

1. Brija pasaulio „indą”, ir tai paslaptis – „raudona” spalva,
kuri skaitosi pagindu, arba Brijos „materija”.

2. Dieviškos šviesos „apsirengimas” Brija pasaulio „inde”, ir tai – „forma materijoje”.

3. Dieviška šviesa pati iš savęs, atskirta nuo Brija pasaulio pagrindo,
t.y. raudonos spalvos. Ir tai – „abstrakti forma“.

4. Brija pasaulio tos sudėtinės dalies „esmė“.
Ir čia gerai išaiškėja Pirmas apribojimas,
t.y. apie du: trečią ir ketvirtą suvokimo lygius nėra knygoje Zohar nei vieno žodžio,
o kalbama tik apie „pirmą“ ir „antrą“ lygius.