kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • תנא דבי אליהו, מעיד אני עלי שמים וארץ, בין איש בין אשה, בין גוי בין ישראל, בין עבד בין שפחה, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. רבי חיים וויטל, ספר שערי קדושה Moko Tana de bei Elijahu (mokymo namai priskiriami pranašui Elijahu):„Liudiju aš prieš dangų ir žemę, kad šventą dvasią gali pasiekti kaip vyras, taip ir moteris, kaip gojus, taip ir Izraelio sūnus, kaip tarnas, taip ir tarnaitė. Viskas priklauso nuo žmogaus veiksmų.Ir pagal tai, gali ant žmogaus nusileisti „Šventa dvasia“. (Rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

מבוא לספר הזהר  

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                                17.


Taip pat tampa aiškus ir „antras apribojimas“.
Kaip paaiškinome vienos Brija pasaulio sudėtinės dalies keturis suvokimo lygius,
taip bendrai yra A – B – J – A pasauliuose.
Tai reiškia, kad trys spalvos:
raudona, žalia ir juoda trijuose B – J – A pasauliuose tai „materijos“ aspektas, arba pagrindas.
Balta Acilut pasaulio spalva, tai – „forma, apsirengusi materija“,
visose trijose spalvose, t.y. B – J – A pasauliuose.
Ir pasaulis Ein Sof Palaimintas, tai – „esmė“.


Iš tikro jau sakėme pirmame apribojime, kad „esmės“ mes negalime suprasti visai.
Ir tai – „ketvirtas“ suvokimo lygis, kurio suvokimas yra visiškai paslėptas nuo mūsų,
netgi šiame pasaulyje.
Taip pat ir balta spalva, kai ji „neapsirengusi“ trimis pasaulių B – J – A spalvomis,
t.y. chochmos šviesa, kai ji nėra apsirengusi Bina, Tiferet ar Malchut,
ji yra kaip „forma neapsirengusi materija“.
Todėl mes visai nenagrinėjame šios spalvos,
nes knyga Zohar apie tai visai nekalba.


Jau sakėme, kad knyga Zohar kalba tik apie apie „pirmą“ suvokimo lygį,
t.y. apie tris B – J – A pasaulių spalvas, kurios skaitosi kaip „materija“,
ir tai trys sfirot: Bina, Tiferet ir Malchut.
Ir taip pat Zoharas kalba ir apie „antrą“ suvokimo lygį,
ir tai Acilut pasaulio, apsirengusio trimis pasaulių B – J – A spalvomis, švytėjimas.
Tai reiškia, kad Chochmos šviesa, apsirengusi Binoje, Tiferet ir Malchut,
tai – „forma, apsirengusi materija“.
Ir šie du aspektai ir yra atskleisti knygoje Zohar.
Todėl, jei besigilinantis nesisaugos savo mintyse ir supratime,
kad neišeitų iš šių dviejų aspektų, norėdamas suvokti Zohar žodžius,
jis iškart susipainios ir pames dalykų prasmę.                                                                    18.

   

Ir kaip išaiškinome bendrai visų dvasinių A – B – J – A pasaulių suvokimo lygius,
lygiai taip yra ir atskirai kiekviename pasaulyje,
t.y. nuo Acilut pasaulio „viršaus“ iki Asija pasaulio „apačios“.
Todėl sfira chochma skaitosi kaip „forma“, o sfirot bina, tiferet ir malchut skaitosi,
kaip „materija“, apsirengusi „formoje“.
Tai ir yra „pirmas“ bei „antras“ lygis, kuriuos ir nagrinėja knyga Zohar.


Tačiau sfiros chochma, kai ji yra atskirai nuo sfirot bina, tiferet ir malchut,
t.y. „forma“, atskirai nuo „materijos“, knyga Zohar nenagrinėja visai.
Ir tuo labiau esmės, t.y. Ein Sofo Palaiminto.


Iš tikro knygoje Zohar yra nagrinėjamos sfirot bina, tiferet ir malchut visa apimtimi,
net kai jos randasi Acilut pasaulyje.
Tačiau apie sfirot keter ir chochma, net kai jos randasi pasaulyje Asija,
knyga Zohar nekalba išvis.
Ir šios sfirot Zohare yra nagrinėjamos tik tuo dydžiu,
kiek jos „aprengia“ biną, tiferet ir malchut.


Iš tikro gerai išaiškinome du apribojimus:

1. Zohar išminčiai nagrinėja „materiją“,
ir „formą, apsirengusią materija“.

2. Knyga Zohar nagrinėja pasaulius Brija, Jecira ir Asija,
bei Acilut pasaulio švytėjimą šiuose pasauliuose.