kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? מסכת אבות א' – יד'. בעה''ס, אגרות קודש Jei ne aš už save, tai kas už mane? Tačiau, jei aš pats už save, tai kas aš? Ir jei ne dabar, tai kada? (Avot 1 – 14)

זהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא שתיתאה 

Zohar „Toros įsakymai. Šeštas“

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                     (Ištraukos)


                                                        Zohar


Šešta priedermė, tai užsiimti „veisimusi ir dauginimusi“.
Tas, kas užsiima veisimusi ir dauginimusi,
sąlygoja kad ta upė (Zeir anpin sfira jesod) tekėtų pastoviai.
Tada upės vandenys niekada neišsenka,
ir jūra (sfira malchut) prisipildo iš visų pusių.
Ir iš to medžio atsinaujia ir išeina naujos sielos,
o virš šių sielų padaugėja didelės kariuomenės,
kad saugotų tas sielas...
Apie tai parašyta:

„Ir išves vanduo knibždančius, gyvą dvasią (נפש חיה – nefeš chaja)“
(Berešit 1 – 20).
Tai švento sadorio (ברית – brit) ženklas,
t.y. upė, išeinanti ir ištekanti,
kurios vandenys didėja ir šlama daugeliui sielų ir tam „gyvumui“ חיה) – chaja)...

Ir kartu su šiomis sielomis, įeinančiomis pas šį „gyvumą“ (malchut),
išeina keletas paukščių (t.y. angelų),
kurie sklando ir klaidžioja po visą pasaulį.
Ir kai siela išeina į šį pasaulį,
su ja iš to medžio išeina ir šis paukštis,
kuris sklandė ir išėjo su ta siela.
Kiek (angelų) išeina su kiekviena siela?
Du.
Vienas – iš dešinės ir kitas iš – kairės.
Jei žmogus nusipelnė, šie angelai saugo jį.

Kaip parašyta:
„Ir savo angelams įsakys, kad saugotų tave visuose keliuose“ (Tehilim 91 – 11).
O jei žmogus nenusipelnė, jie (angelai) kaltina jį...
Ir tas, kuris atsitraukia nuo „veisimosi ir dauginimosi“,
tas lyg sumažina „formą“, sudarančią visas formas,
t.y. žmogaus formą, ir sąlygoja tai upei ( Zeir anpin), kad netekėtų jos vandenys.
Todėl toks žmogus pažeidžia savo šventą sandorį (ברית brit) iš visų pusių.

Apie jį parašyta:
„Išeikite ir pažiūrėkite į žmonių, nusidėjusių Man, lavonus“ (Ješaja 66 – 24).
Man būtent.
Tai tas, kuris sako savo sielai ir kūnui neįeiti už „užtvaros“,
pas Kūrėją, ir išvaro juos iš šio pasaulio.