kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ה' מלך, גאות לבש. לבש ה' עז התאזר. אף תכון תבל, בל תמוט. נכון כסאך מאז, מעולם אתה. תהלים צג' – א', ב Kūrėjas karaliauja, apsisiautęs didybe. Apsisiautęs Kūrėjas, stiprybe apsijuosęs. Palaiko visatą, kad nesvyruotų. Visada teisingas (Tavo) sostas, amžinas Tu. (Tehilim 93 – 1, 2)

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį


 


Rabi Moše Mordechai - mūsų mokytojo mokinys


Tarp Baal aSulamo mokinių buvo vienas ypatingas mokinys - Rabi Moše Mordechai Šulc.

Jaunystėje Rabi Moše Mordechai kartu su mūsų mokytoju mokėsi Guro ješivoje.

Vėliau, kai jis vedė, tapo vienu žymiausių Guro chasidu (Guras tuo metu buvo didelis chasidizmo centras).

Jis sėdėjo prie švento Rabi Abraham Mordechai Alter, admor „Imrei Emet“ iš Gur stalo („admor“ - „mūsų mokytojas ir mūsų rabi“).

Jis netgi vadovavo keturiasdešimties žmonių grupei Gure, kas rodo jo aukštą padėtį tarp Guro chasidų.

Mūsų mokytojas priėmė jį kaip „talmid-chaver“ (kaip mokinį ir kaip studijų draugą), nes jis buvo iš tiesų išskirtinis ir labai aukšto dvasinio lygio.

Tik paprašė niekam nepasakoti apie tai ir toliau kaip įprastai vaikščioti pas Guro chasidus.

Tačiau rabi Moše Mordechai buvo taip visa širdimi ir siela susiliejęs su mūsų mokytoju, kad negalėjo neatskleisti apie jį Guro chasidams.

Du mėnesius jam pavyko laikytis savo duoto pažado.

Tačiau trečią mėnesį, kai kartu su kitais chasidais laukė išeinant rabi Baal „Imrei emet“ į „tiš“ (idiš kalboje „tiš“ reiškia „stalas“ - tai šventinės chasidų vaišės), pakilo, trenkė į stalą ir pareiškė:

 „Judėjai, kodėl jūs miegate? Mes turime tokį šventą ir svarbų pasauliui žmogų! Tas, kas nori pamatyti jį, tegul eina su manimi“.

Savaime suprantama, šie žodžiai sukėlė didžiulę audrą chasidų tarpe.

O kai tai išgirdo mūsų šventas mokytojas, iš karto persikėlė gyventi į kitą miestą.

Ir nuo tada prasidėjo jo persekiojimai.

Šis rabi Moše Mordechajaus pareiškimas sulaukė tokios didelės reakcijos Guro chasidų tarpe, kad net ir po daugelio metų jis nebuvo pamirštas. 

Kartą, kai rabi Abraham Mordechai Alter, admor „Imrei Emet“ iš Gur buvo Jeruzalėje, pas jį atvyko Baal aSulamo mokiniai prašyti sutikimo mokytojo knygų spausdinimui. 

Tada rabi Israel Alter, admor „Beit Israel“, kuris taip pat buvo ten, pastebėjo: „Aš iki šiol labai gerai prisimenu tą atsitikimą su rabi Moše Mordechajumi...“.


Rabi Moše Mordechai stengėsi save visaip apriboti, kad  suvaldytų savo kūniškus troškimus.

Kai apie tai sužinojo Baal aSulamas, liepė jam nutraukti šį asketizmą.

Ir pasakė jam, kad jeigu jis iš tikrųjų nori apriboti save, tai nebūtinai turi būti valgymas ar gėrimas, nuo ko žmogaus pasididžiavimas tik didėja.

Baal aSulamas pasakė jam nuvykti į kitą miestą ir ten rinkti labdarą.

Rabi Moše Mordechajus buvo labai gerbiamas ir žinomas žmogus Varšuvoje, ir šis nurodymas, kurį jis gavo iš mokytojo, reikalavo milžiniško savęs anuliavimo ir apribojimo.

Iki tiek, kad po keleto kartų, kai ėjo prašydamas išmaldos, jis liovėsi tai daręs, nes negalėjo viso to atlaikyti.

Taip apie jį rašė mūsų mokytojas laiške 1927 metais („Pri chacham“ 2 dalis 75 psl.):

„Žinok, kad nėra tau pasaulyje ištikimesnio draugo už mane. Ir aš patariu tau, kad visai netaisytum savo išorės, o tik savo vidų. Nes tik vidinė dalis gali gauti ištaisymą.

O nešvarumas, kuris ateina dėl daugybės nuodėmių, pasireiškia egoizmu ir išdidumu. Ir šis nešvarumas nebijo jokių pasaulio apribojimų.

Netgi atvirkščiai: jis myli juos, todėl kad dėka tų apribojimų egoizmas ir išdidumas tik dar labiau didėja ir stiprėja.

Tačiau jei tu nori išvalyti tas nuodėmes, tai užuot kankinus save visokiais apribojimais, reikia užsiimti egoizmo anuliavimu.

Tai yra, turi pajausti, kad esi pats žemiausias ir blogiausias iš visų žemės gyventojų.

Reikia didelės išminties bei daug mokintis, kad suprasti tai.

Ir kiekvieną kartą turi patikrinti save ar neapgaudinėji savęs ir nemeluoji sau.

Taip pat labai naudinga yra praktiškai anuliuoti save prieš draugą“.


Rabi Moše Mordechajus liko prisirišęs prie mūsų mokytojo visa savo esybe, ir netgi po to, kai Baal aSulamas persikėlė į Izraelį, visada palaikė šį ryšį laiškais.

Ir iš keleto mus pasiekusių laiškų iškyla nuostabaus ryšio tarp mokytojo ir mokinio paveikslas.

Yra netgi vienas laiškas, kurį Baal aSulamas parašė iš Varšuvos (po to, kai išvyko į Izraelį, vėl grįžo į Lenkiją) ir jame mūsų mokytojas pasakoja, kaip jis bandė sutvarkyti vizą rabi Moše Mordechajui, kad jis galėtų nuvykti į Izraelį per Beirutą („Pri chacham“, „Šventi laiškai“ 53 psl.).