kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Toks bus raupsuoto (žmogaus) įstatymas, jo išsityrinimo dieną, jis turi būti nuvestas pas koheną. Ir išeis kohenas iš stovyklos, ir apžiūrės kohenas, ir štai – išgijo raupsuotas nuo savo raupsų“ (Vajikra 14 – 2, 3).

זהר פנחס בית שלישי לא כתיב באורייתא  

Zohar „Trečioji Šventykla neaprašyta Toroje“

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                  (Ištraukos)


                                                          2.


Ar bus pastatyta Trečia Šventykla? Atsakymas į pirmą filosofo klausimą


Kai išėjo Izraelis iš Egipto, Kūrėjas norėjo juos padaryti čia žemėje,
kaip „šventus angelus“ viršuje,
taip pat norėjo pastatyti jiems Šventus Namus, kaip viršuje.
Iš tikro Kūrėjas norėjo nuleisti Izraelį iš „Dangaus aukštumų“,
ir pasodinti žemėje „šventu sodinuku“,
lygiai kaip aukštybėse.


Kaip parašyta Toroje:
„Atvesiu juos ir pasodinsiu savo palikimo kalne“( Šmot 15 – 17).
Kurioje vietoje pasodinti?
„Vietą savo buvimui pasidarei Kūrėjau“ (Šmot 15 – 17).
Toje vietoje,
kurią pats „pasidarei Kūrėjau“, o ne kas kitas.
Ir taip pat:
„Vietą savo buvimui pasidarei Kūrėjau“ (Šmot 15 – 17),
tai – Pirma Šventykla.
Ir toliau: „Šventovę Kūrėjui padarė Tavo rankos“,
tai – Antra Šventykla.
Abi Šventyklos – Kūrėjo rankų darbas.


Tačiau po to, kai Izraelio sūnūs supykdė Kūrėją dykumoje,
tada visi mirė.
Ir atvedė Kūrėjas jų sūnus į šventą žemę,
kur Šventykla jau buvo pastatyta žmogaus rankomis.
Todėl neišsilaikė, nes tai turėjo būti Kūrėjo rankų darbas.
Karalius Šlomo (Saliamonas) tai žinojo,
kad dėl to, jog tai žmogaus rankų darbas, jos neišsilaikys.
Todėl ir pasakė:
„Jei Kūrėjas nepastatys namo, bergždžios darbininkų pastangos“ (Tehilim (Psalmės) 127 – 1).
Tai reiškia, kad nėra „namui“, t.y. Šventyklai, egzistencijos.


Ezros dienomis dar Izraelis buvo nuodėmės įtakoje,
todėl turėjo statyti Antrą Šventyklą savo rankomis.
Iš tikro ši Šventykla taip pat negalėjo egzistuoti.
Išeina, iki šiol dar nebuvo Kūrėjo statinio pasaulyje,
ir tik apie ateitį parašyta:
„Kūrėjas stato Jeruzalę“ (Psalmės147 – 2).
Tai reiškia, kad pats Kūrėjas pastatys, o ne kas kitas.
Todėl mes laukiame šio statinio, t.y. dviejų Šventyklų,
o ne žmogaus rankų darbo,
kas iš tikro neturi teisės egzistuoti išvis.


Tai reiškia, kad Pirmą ir Antrą Šventyklą Kūrėjas nuleis iš „viršaus“ vienu metu.
Pirmoji Šventykla atitinka „biną“,
todėl ji bus „uždengta“,
o Antroji Šventykla atitinka „malchut“,
todėl ji bus „atverta“.
Iš tikro ši Antra Šventykla bus „atverta“,
kad parodyti visam pasauliui Kūrėjo veiksmus ir programą.


Tačiau Pirmoji Šventykla, kuri bus „uždengta“,
pakils į viršų virš atviros, „atidengtos“ Šventyklos.
Ir tada visas pasaulis pamatys „Šlovės debesis“,
supančius „atidengtą“ Šventyklą.
Taip pat tarp šių debesų bus galima pakilti iki „dangaus aukštybių“.
Būtent šito statinio mes laukiame,
nes iki šiol to dar nebuvo pasaulyje.


Iš tikro net Jeruzalės miestas nebus žmogaus rankų darbas,
kaip parašyta:
„Aš būsiu, sako Kūrėjas ugnine siena aplink (Zacharija 2 – 9).
Jei apie miestą taip parašyta,
tuo labiau tai liečia Šventyklą,
kuri yra Jo buveinė.
Šis Kūrėjo veiksmas turėjo būti parodytas iš pradžių,
kai tik išėjo Izraelis iš Egipto.
Tačiau jis buvo sustabdytas iki dienų pabaigos,
iki paskutinio išsivadavimo.


Kodėl Izraelis labiau kenčia už kitas tautas? Atsakymas į antrą filosofo klausimą


Mes, judėjai, iš tikrųjų esame artimesni Aukščiausiam Karaliui,
labiau nei kitos tautos.
Taip yra todėl, nes Izraelį padarė Kūrėjas viso pasaulio „širdimi“.
Izraelis tarp pasaulio tautų taip, kaip širdis tarp kitų kūno organų.
Kaip ir kiti kūno organai negalėtų egzistuoti be širdies,
netgi akimirką, taip ir kitos tautos negalėtų egzistuoti be Izraelio.
Taip pat ir Jeruzalė tarp kitų miestų, kaip širdis tarp kitų organų.
Todėl ji – pasaulio viduryje, kaip širdis kūne.
Izraelis funkcionuoja tarp kitų tautų, kaip širdis tarp kitų organų.
Širdis pažeidžiama ir silpna, bet ji – sąlyga viso kūno egzistencijai.
Taip ir kūnas nejaučia kančių, bėdų ir liūdesio,
kaip širdis, kuri atsako už viską.
Prie kitų organų nesiartina bėdos ir liūdesys,
nes jie nėra atsakingi už viso kūno funkcionavimą.
Kiti organai ne tokie artimi Karaliui,
t.y. protui ir išminčiai, esantiems galvoje, kaip širdis.
Kiti organai nutolę nuo jo,
t.y. nuo proto, ir visai apie jį nežino.
Tik Izraelis – pats artimiausias Šventam Karaliui...kitos tautos – tolimesnės.


Kodėl Izraelis nevalgo neleistino maisto, betgi yra silpni? Atsakymas į trečią filosofo klausimą


Paskutinis klausimas, kurį paklausė filosofas: Izraelis nevalgo nekošerinio (netinkamo) maisto,
kaip kitos tautos, todėl jie – silpnesni už kitas tautas.
Taip ir yra.
Kaip širdis, ji – silpna, pažeidžiama ir nenaudoja visokio maisto,
t.y. kraujo, o tik gryną ir išvalytą iš viso kito kraujo,
kurį naudoja žmogaus organizmas.
Širdis visus „nešvarumus“ atiduoda kitiems organams,
todėl kiti organai nesirenka švaraus kraujo,
o perdirba viską, būdami stiprūs ir atsparūs.
Kiti organai serga visomis ligomis, ko negali širdis,
nes ji atsakinga už visą organizmą,
ir ji – sąlyga normaliam organizmo darbui.
Ji švari ir sveika, apie tai parašyta:
„Mano nuotaka graži ir neturi defekto“(Šir aŠirim 4).

Atėjo mokiniai, pabučiavo rabi Šimono rankas ir pasakė:
jei būtume atėję į pasaulį tik išgirsti tai, užtenka mums.