kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ת"ר ארבעה נכנסו בפרדס ואלו הן: בן עזאי ובן זומא, אחר, ורבי עקיבא. אמר להם ר"ע: כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים. חגיגה יד' – ב Mokė išminčiai: Keturi įėjo į "Pardes" (Rojaus Sodą), ir tai: Ben Zoma, Ben Azai, Acher ir rabi Akiva. Pasakė rabi Akiva: Kai Jūs pasieksite "Tyro marmuro vandenis", nesakykite : Vanduo, vanduo. (Talmudas, Chagiga 14 - 2)

מבוא לספר הזהר 

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                                        37.


Toliau tęsia Zoharas:
„Tačiau po to, kai sukūrė tą „Aukštutinio“ žmogaus sistemos (merkava) „formą“,
nusileido ir „apsirengė“ joje.

Ir Jis pasireiškia keturių raidžių vardo „Havaja“ forma,
t.y. dešimtyje sfirot: k – ch – b – t – m.
Kur sfira tiferet sudaryta iš šešių sfirot.


„Havaja“ vardo „Jud“ raidės smaigalys, yra „Keter“.
Raidė „Hey“ yra „Chochma“.
Raidė „Vav“ – „Tiferet“.
Ir paskutinė raidė „Hey“ – „Malchut“.
Taip Kūrėjas padarė todėl,
kad „apatiniai“ suvoktų Jį per savybes,
o savybės yra sfirot.
Todėl „apatiniai“ gali suvokti Kūrėją atskirai per kiekvieną Jo savybę.                                                                               38.


Paaiškinimas.
Nuo Brija pasaulio ir toliau, t.y. nuo „binos”,
kuri susijungė su teismo savybe – „malchut”,
išeina visos „formos” ir „atvaizdai” pas „gaunančius”, t.y. pas sielas.
Tačiau jokiu būdu ne pačių sfirot vietoje, bet tik „gaunančių” – sielų vietoje.
Todėl Zoharas sako, kad tada padarė „Aukštutinio” žmogaus formos sistemą,
kuri nusileido ir „apsirengė” į mūsų pasaulio žmogų – žmogaus „formą”.


Iš tikro žmogaus kūno forma su visoms 613 dalimis – „indais” išplaukia iš sielos „indų”.
Todėl pas sielą yra 613 „indų”,
dar vadinamų 248 dvasiniai „organais” ir 365 dvasinės „gyslomis”,
kurie dalinasi į penkias dalis:
į keturias Kūrėjo vardo „Havaja” raides ir „jud” raidės smaigalį.
Sielos „galva” – tai aspektas Keter.
Nuo „burnos” iki „krūtinės” – aspektas Chochma.
Nuo „krūtinės” iki „pusiaujo” – Bina.
Ir nuo „pusiaujo” iki „kojų” pabaigos yra dvi sfirot: Tiferet ir Malchut.


Taip pat ir Tora bendrai skaitosi kaip žmogaus „pavidalas” (parcufas).
Tai reiškia, kad 248 Toros priedermės „daryk“ atitinka 248 „organus“,
ir 365 priedermės „nedaryk“, atitinka 365 „gyslas“.
Ir Toroje yra penkios dalys, t.y. penkios Toros knygos,
ir visa tai yra vadinama „Aukštutinio žmogaus sistemos pavidalas“.


Todėl Brija pasaulio „žmogus“ yra bina,
iš kurios pradeda tie indai „leistis“ ant sielų.
Ir vadinasi „Aukštutinis žmogus“,
nes pas sfirot yra trys žmogaus aspektai:
„Brija pasaulio žmogus“,
„Jecira pasaulio žmogus“,
ir „Asija pasaulio žmogus“.


Tačiau sfirose Keter ir Chochma išvis nėra jokios „formos“,
kurią galima būtų pavadinti kokia raide, ar tašku, ar net keturiomis „Havaja“ raidėmis.
Ir todėl, kad kalbama apie pasaulį Brija,
pabrėžiama ir sakoma „Aukštutinis žmogus“.
Tačiau reikia visada prisiminti Zohar žodžius,
kad šios „formos“ nesiranda pačiose sfirot Bina, Tifert ir Malchut vietose,
bet tik pas „gaunančius“.
Ir šios sfirot sąlygoja – „sukuria“ šiuos „indus“ ir „drabužius“,
kad sielos galėtų suvokti šias sfirot dėka šviesos,
kuri nusileidžia apribota dydžiu ir stiprumu, į 613 dalis.

Todėl mes ir spinduliavimo „šaltinį“ taip pat vadiname „žmogumi“,
nors ten viskas yra tik „balta“ spalva.                                                                           39.


Ir tai neprieštarauja tam, kad keturiose Kūrėjo vardo „Havaja“ raidėse ir „Jud“ raidės smaigalyje yra penki „indai“.
Tai reiškia, kad „indai“ visada vadinami raidėmis.
Todėl išeitų, kad „indai“ taip pat yra ir sfirose keter ir chochma,
nes chochma ir keter Kūrėjo varde „Havaja“ yra išreiškiamos raide „Jud“ ir „Jud“ raidės smaigaliu?
Ir dar prieš tai Zoharas sako, kad „atvaizdai“ ir „formos“,
t.y. „indai“, prasideda tik nuo pasaulio Brija ir žemiau,
kitaip sakant, tik pas sfirot bina, tiferet ir malchut,
o ne pas keter ir chochma?


Tačiau yra žinoma, kad sfirot yra įjungtos viena į kitą.
Tai reiškia, kad yra dešimt sfirot k – ch – b – t – m sfiroje keter ir taip pat yra dešimt sfirot k – ch – b – t – m sfiroje chochma, kaip ir sfirose bina, tiferet ir malchut.
Todėl visose sfirot k – ch – b – t – m yra trys sfirot bina, tiferet ir malchut,
iš kurių išeina indai.


Ir dabar galima suprasti, kad Kūrėjo vardo Havaja „Jud“ raidės smaigalys indų aspektu nurodo tik į sfiros keter „asmenines“ sfirot bina, tiferet ir malchut.
Taip pat „Havaja“ vardo raidė „Jud“ indų aspektu nurodo į chochmos „asmenines“ sfirot bina, tiferet ir malchut.
Todėl sfirot keter ir chochma aspektuose,
įjungtuose į biną, tiferet ir malchut,
nėra „indų“ aspekto,
o binos, tiferet ir malchut aspektuose,
įjungtuose į sfirot keter ir chochma,
jau yra „indų“ aspektas.


Todėl išeina, kad iš tikro yra penki „žmogaus“ aspektai.
Tai reiškia, kad sfirot bina, tiferet ir malchut sudaro „žmogaus sistemos“ (merkava) aspektą visuose penkiuose lygiuose k – ch – b – t – m.


Todėl yra žmogaus „pavidalas“ Keter aspekte, kuris vadinamas „Adam Karmon“.


Taip pat yra žmogaus „pavidalas“ chochmos aspekte, vadinamas „Acilut pasaulio žmogus“.


Binos aspekto žmogaus „pavidalas“ yra vadinamas „Brija pasaulio žmogus“.


Tiferet aspekto žmogaus „pavidalas“ yra vadinamas „Jecira pasaulio žmogus“.


Ir Malchut aspekto žmogaus „pavidalas“ yra vadinamas „Asija pasaulio žmogus“.