kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית יהוה לארך ימים. תהלים כג' – ו'. יהודה אשלג – בעל הסולם, אגרות קודש Tegul gerumas ir pasisekimas „vejasi“ mane visas gyvenimo dienas, ir tegul gyvenčiau „Kūrėjo namuose“ ilgas dienas. (Tehilim 23 – 6)

זהר הקדמת ספר הזהר אותיות דרב המנונא סבא 

Zohar „Ravo Hemnuna Saba raidės“

rabi Šimonas bar Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                              (Ištraukos)


                                                          ZoharĮėjo raidė ב „Bet“ ir pasakė:
„Pasaulio Viešpatie, gerai Tau manimi sukurti pasaulį,
nes manini laimina Tave viršuje ir apačioje.
( Raidė „Bet“ reiškia palaiminimą ברכה bracha).

Atsakė jai Kūrėjas:
„Iš tikro tavimi sukursiu pasaulį,
tu būsi pasaulio sukūrimo pradžia“.


                                             Sulam         Jehuda Ašlagas


Raidės „Bet“ tvirtinimas:
„Manini laimina Tave viršuje ir apačioje“ reiškia,
kad raidės palaiminimo šviesa vienoda ir „viršuje“ ir „apačioje“,
be jokio skirtumo.
Tai reiškia, kad joks „apribojimas“ ar „grubumas“ negali pažeisti šios šviesos.
Ir todėl „Bet“ savybė yra labiausiai tinkama pasaulio sukūrimui,
nes nebus jai jokio kontakto su klipot.
Juk klipot prisitvirtina tik kokio tai trūkumo vietoje,
o kadangi raidėje nėra jokio trūkumo,
aišku kad nebus jokio kontakto su klipot.
Todėl pasakė raidei Kūrėjas:
„Iš tikro tavimi sukursiu pasaulį,
tu būsi pasaulio sukūrimo pradžia“.
Kūrėjas sutiko, kad jos savybė yra labiausiai tinkama pasaulio sukūrimui.

Kaip pasakyta:
„Pasaulis bus sukurtas gerumu“ (Tehilim 89 – 2).
Ir žodio „bus sukurtas“ יבנה (ibane) šaknis reiškia „statymą“ ir „suvokimą“.
Todėl Kūrejas nustatė,
kad raidė turi pakankamą analizę,
kad atskirti tarp, dirbančių Kūrėjui „šventume“,
ir tarp „nešvarume“,
susijungusių su kitu dievu.


Apie tai parašyta:
„Išbandykite Mane tuo, sako Kūrėjas.
Ar Aš atidarysiu jums Dangaus lobynus,
ir pripildysiu jus palaiminimais be apribojimų“ (Malachi 3 – 10).
Tačiau, išpažįstantys „kitą dievą“,
yra atskirti nuo palaiminimo,
nes: „Kitas dievas yra iškastruotas ir neveda vaisių“.

Kaip toliau tęsia pranašas:
„Pažiūrėsite ir atskirsite tarp teisuolio ir nusidėjėlio,
tarp dirbančio Kūrėjui ir nedirbančio Jam“.
Iš tikro „pasaulį pastatys (suvoks ir atskirs) gerumas“.
Ir tai kad parašyta:
„Tu būsi pasaulio sukūrimo pradžia“, reiškia,
kad Kūrėjas neužbaigė palaiminimo iki pilno tobulumo,
bet davė gerą ir pakankamą pradžią,
kad pasaulis galėtų prie to ateiti pats.
Ir dabar viskas priklauso nuo apatinių,
t.y. žmonių, gerų darbų.