kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ה' מלך, גאות לבש. לבש ה' עז התאזר. אף תכון תבל, בל תמוט. נכון כסאך מאז, מעולם אתה. תהלים צג' – א', ב Kūrėjas karaliauja, apsisiautęs didybe. Apsisiautęs Kūrėjas, stiprybe apsijuosęs. Palaiko visatą, kad nesvyruotų. Visada teisingas (Tavo) sostas, amžinas Tu. (Tehilim 93 – 1, 2)

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotįDidelis priešiškumas mūsų mokytojui 


Taigi, mūsų mokytojas Baal aSulamas įrodė visiems tiems taip vadinamiems Jeruzalės „kabalistams“, kurie laikė save iškiliaisiais ir didžiaisiais kartos žmonėmis, kad jie yra ne „Karaliaus rūmų viduje“, o išorėje, ir kad jie veltui švaisto savo laiką tuščioms fantazijoms.

Jis taip pat pasakė, kad jie daro didelę nuodėmę, teigdami, jog kabaloje nėra vidinės pusės bei logiškos ir gilios išminties. Ir kad tai tik paprasčiausias „žodžių rinkinys“.

Ir maža to, jie teigia, kad rabi Chaimas Vitalis ir taip pat pats Ari nepasiekė jokio supratimo ir išminties, ir kad jie buvo tokie pat „akli“, kaip ir jie patys!

Todėl savaime suprantama, kad jų tarpe kilo labai didelis priešiškumas Baal aSulamo atžvilgiu.

Toks, koks yra priešiškumas viskam, kas susiję su šventumu. Toks priešiškumas, koks buvo išminčiams Ramchaliui, Baal Šem Tovui ir Rambamui, kilęs būtent iš kartos „didžiųjų“ pusės.

Tačiau praėjus tam tikram laikui buvo atskleistas tikras, nepaprastai aukštas šių šventų Izraelio išminčių lygis. Bet toks didelis buvo ir priešiškumas jiems.  

O kas atsimena šiandien tuos prieštaraujančius šventumui?

Juk šventumas išlieka visu savo pilnumu ir grožiu, ir būtent tie, kurie susilieję su juo - jie atsimenami amžiams.

Tuo tarpu tie priešiški ir keikiantys - dingsta be jokio pėdsako.

Pasakojo rabi Pinchas Brandvain:

„Kartą mūsų mokytojas Baal aSulamas pasakė mano tėvui rabi Jakovui Mordechai, kuris buvo jo mokinys, kad tas priešiškas nusiteikimas jo atžvilgiu yra ne ką mažesnis už tą, kuris savo laiku buvo kilęs ir prieš rabi Chaimą Vitalį. 

Ir keletą kartų yra užsiminęs mano tėvui, jog jis praeina tai, ką teko praeiti išminčiui Ari ir jo mokiniams“.

Rabi Šmuel Meincberg pasakojo:

„Netoli mūsų mokytojo Baal aSulamo gyveno ješivos „Ec chaim“ vadovas, rabi Michel Tokčinski. Jis priklausė to laiko „litvakams“ ir buvo nepaprastai atsidavęs Toros mokymuisi.  

Jis nuolat stebėdavosi dėl priešiškumo, nukreipto prieš mūsų šventą mokytoją. Jis pasakė mano tėvui ir mokytojui (rabi Davidui Meincbergui):

„Nesuprantu, kodėl jie šaukia ant tokio genialaus ir švento judėjo, kaip ravas Ašlagas.

Juk jis bluosto nesudeda dieną naktį mokindamasis Toros ir dirbamas dvasinį darbą.

Jis be jokios abejonės yra vienas svarbiausių ir didžiausių šios kartos žmonių“.  


Jeruzalėje buvo judėjas chasidas admor iš Lelovo, vardu rabi Zondel Hager.

Šis judėjas tris metus mokėsi kartu su rabi Davidu Meincbergu, o tada rabi Davidas nuvedė jį pas savo mokytoją ir ravą Baal aSulamą.

Mūsų mokytojas pasakė rabi Zondel:

„Šiandien galima įvesti po Šchinos sparnais daug Toros studentų, tačiau tai nelabai patinka Satan (mirties angelui), todėl jis kursto nesutarimus ir mūsų persekiojimą“.