kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית יהוה לארך ימים. תהלים כג' – ו'. יהודה אשלג – בעל הסולם, אגרות קודש Tegul gerumas ir pasisekimas „vejasi“ mane visas gyvenimo dienas, ir tegul gyvenčiau „Kūrėjo namuose“ ilgas dienas. (Tehilim 23 – 6)

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį 

Pirmųjų mokinių branduolys

 

Pasakojo rabi Menachem Josef Vainštok:

„Po keleto savaičių mokymosi kartu su Baal aSulamu, mano tėvas ir mokytojas rabi Moše Jair Vainštok papasakojo rabi Davidui Meincbergui apie jų pamokas ir taip prie jų prisijungė rabi Davidas.

Po to į grupę dar atėjo rabi Jehuda Brandvain, rabi Jehošua Horvic, kuris ieškojo vadovo Kūrėjo darbe, taip pat rabi Moše Baruch Lemberger.

Šie penki žmonės sudarė pirmųjų ravo Ašlago mokinių branduolį“ (čia baigiasi rabi Menachem Josef Vainštoko pasakojimas). 


Pasakojo rabi Abrahamas Brandvainas:

„Mano tėvas ir mokytojas Jehuda Brandvainas gyveno Jeruzalėje, tame pačiame name, kuriame gyveno ir mūsų mokytojas Baal Sulamas.

Jehuda Brandvainas dar prieš tai, kol pradėjo mokytis su mūsų mokytoju, kiekvieną naktį keldavosi mokintis kabalos.

Ir kai vienas iš Jeruzalės kabalistų rabi Ašer Zelig Margalijot sužinojo, kad Baal aSulamas gyvena Jeruzalėje, pasakė mano tėvui, kad kuo greičiau susisiektų ir susipažintų su juo.

Ir būtent taip prasidėjo nuostabus mano tėvo ir mokytojo Baal aSulamo ryšys“.


Rabi Zalman Lemberger (kuris tarnavo pas Baal aSulamą paskutinius šešerius jo gyvenimo metus) pasakojo:

„Tuo laikotarpiu, kai Baal aSulamas atvyko į Izraelį, mano tėvui rabi Moše Baruch Lemberger iškilo rimtų prieštaravimų ir klausimų, susijusių su dvasiniu darbu, ir jis nežinojo, kaip juos išspręsti.

Jis buvo sutrikęs bei kankinamas didelių abejonių, kol jo draugas rabi David Meincberg pasakė:

„Į Izraelį neseniai atvyko žmogus, kuris galėtų išsklaidyti visas tavo abejones“.

Ir nuo tada mano tėvas Moše Baruch Lemberger tapo Baal aSulamo patarnautoju ir mokiniu. Jis buvo visiškai susijungęs su mūsų mokytoju ir su jo keliu“.

Iš visų pateiktų pasakojimų matosi, kaip „Kūrėjo ranka“ sąlygojo šios šventos mokinių grupės susidarymą.

Kiekvienas iš jų tarsi atėjo skirtingais keliais.

Rabi Moše Jairas atėjo į grupę dėka to, kad mokėsi kartu su mūsų mokytoju.

Rabi Moše Baruchas atėjo į grupę dėka klausimų ir prieštaravimų, kurie kilo jam Kūrėjo darbe.

Rabi Jehuda Brandvainas – dėka rabi Ašer Zelig Margalijot, kuris pasakė jam apie Baal aSulamą.

Rabi Jehošua ieškojo dvasinio vadovo.

O rabi David Meincbergas prisijungė prie grupės dėka savo draugo rabi Moše Jairo.


Rabi Menachem Josef Vainštok pasakojo:

„Taigi, buvo nustatytos pastovios pamokos mūsų mokytojo namuose.

Baal aSulamas tuo metu mokėsi knygą Zohar ir kartais Ari knygą „Ec chaim“.

Pamokų metu mano tėvas ir mokytojas paprastai sėdėdavo savo mokytojo Baal aSulamo dešinėje, o rabi Davidas Meincbergas – kairėje.

Mano tėvas ir mokytojas užrašinėjo viską, ką girdėjo iš mūsų mokytojo – tam, kad galėtų sugrįžti prie jo žodžių. 

Po truputėlį prie šių pamokų, kurios vyko nuo pirmos valandos nakties ir iki pat ryto, prisijungė daugiau naujai į šalį atvykusių mokinių

Baal aSulamo sūnus, rabi Baruchas Šalom taip pat dalyvaudavo pamokose, bet kol kas dar ne kaip mokinys, kadangi buvo tik penkiolikos metų – jo užduotis buvo atnešti kavą mokiniams.

Tačiau buvo matyti, kad būdamas tame kambaryje, „ištempdavo ausis“ ir nepaprastai įdėmiai klausydavo tėvo žodžių.

Ir tokiu būdu, su dideliu atkaklumu mokėsi išminties.