kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה, אם כל תכלית התורה וכל הבריאה, אינה אלא להרים את האנושות השפלה, עד שיהיו ראויים לאותו רוממות הנפלאה – "ולדבקה בו יתברך ויתעלה". היה לו לברא אותנו ברוממות זו, ולא להטריח אותנו ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות? בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Tačiau dar lieka klausimas, jei visos Toros ir visos kūrinijos tikslas – „pakelti“ žmoniją į šias nuostabias „susiliejimo su Kūrėju“ aukštumas, kodėl nebuvo galima iškart žmonijos sukurti tokiame lygyje? Ir kodėl dar reikėjo kūriniją apsunkinti didelėmis pastangomis Toroje ir priedermėse? (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

זהר וארא כלל ופרט 

Zohar „Bendras ir atskiras”

rabi Šimonas bar Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                         (Ištraukos)


„Bendras“ ir „atskiras“ – tai pradžia ir pabaiga,
ir tai paslaptis vyras ir moteris, kaip vienas.


Tai reiškia, kad vyras vadinamas – „bendrumu“, o moteris – „atskirumu“.
Žmogus šiame pasaulyje, vykdantis priedermes, užsiima bendrumu ir atskirumu.
Ir tai – pradžia ir pabaiga.
Tai reiškia, kad žmogus turi būti tobulas abiem aspektais.


Šio pasaulio ištaisymas ir pagrindinė esmė – žinoti,
kad pasaulyje yra Teisėjas ir Valdytojas, ir Jis – pasaulio Viešpats:
„Sukūrė žmogų iš žemės ir įpūtė jam į veidą gyvybės dvasią“ .


Kai išėjo Izraelis iš Egipto, dar nepažino Kūrėjo.
Po to, atėjo Moše, išmokė juos pirmos priedermės, kaip parašyta:
„Ir žinosite, kad Aš – Kūrėjas, išvedęs jus iš Egipto žemės“.
Ir jei ne šita priedermė, nebūtų Izraelis tikėjęs Kūrėju,
netgi kai pamatė Kūrėjo padarytus stebuklus Egipte.
Tačiau, kai Izraelis sužinojo šitą priedermę „bendru“ aspektu,
atsitiko jiems ir visi kiti stebuklai.
Tai reiškia, kad Izraelis jau buvo įsitikinęs,
kad patikės stebuklų dėka Kūrėju, kaip parašyta:
„Ir patikėjo Kūrėju ir Moše, Jo tarnu“ ( Šmot 14 – 31).


Baigiantis keturiasdešimčiai metų dykumoje, Izraelis stengėsi įvykdyti visas priedermes,
kurias juos išmokė Moše.
Priedermes, vykdomas Izraelio žemėje, bei priedermes, vykdomas ne Izraelyje.
Tada Moše išmokė juos „atskiro“ aspektą, kaip parašyta:
„Ir sužinosi šiandien ir priimsi į širdį, kad Kūrėjas yra Dievas“ (Dvarim 4 – 39).


„Šiandien“ – būtent, po keturiasdešimt metų, kas nebuvo jiems leista sužinoti anksčiau.
Tai reiškia, kad žinia, jog הוי''ה – Kūrėjas yra אלהים – Dievas,
tai „atskiras“ aspektas.
Todėl pirma priedermė yra pažinti Kūrėją:
„bendrai“ – pradžioje, „atskirai“ – pabaigoje.
Ir tai paslaptis:
„Aš – pirmas, ir Aš – paskutinis“ (Ješajahu 40).
„Aš – pirmas“, bendrai , „Aš – paskutinis“, atskirai.
Ir viskas yra pasakyta viena paslaptimi.


Palaimintas Izraelis šiame pasaulyje, nes priedermėmis,
kurias jie vykdo, daro Izraelį „Žmogumi“ –„Adam“.
Kaip parašyta:
„Jūs – „žmonės“ אדם , o ne stabmeldžiai gali vadintis „žmonėmis“.
Ir todėl, kad Izrael (ישר אל – Jašar El, tiesiai į Kūrėją) vadinasi „žmogumi“, jiems labai reikia stengtis Toros priedermėse, kad visi būtų kaip vienas „kūnas“, kaip viena paslaptis.