kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • תנא דבי אליהו: מעיד אני עלי שמים וארץ, בין איש בין אשה, בין גוי בין ישראל, בין עבד בין שפחה, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. רח''ו שערי קדושה Moko Tana de bei Elijahu (mokymo namai priskiriami pranašui Elijahu): „Liudiju aš prieš dangų ir žemę, kad šventą dvasią gali pasiekti kaip vyras, taip ir moteris, kaip gojus, taip ir Izraelio sūnus, kaip tarnas, taip ir tarnaitė. Viskas priklauso nuo žmogaus veiksmų. Ir pagal tai, gali ant žmogaus nusileisti „Šventa dvasia“. (rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

זהר אחרי מות נפשא ורוחא  

Zohar „Nefeš ir Ruach“

rabi Šimonas bar Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                           (Ištraukos)


Adam aRišon (pirmo Adamo) knygoje parašyta,
kad visos šventos dvasios viršuje – angelai vykdo Kūrėjo pasiuntinių misiją,
ir visi „kyla“ iš vienos pakopos.
Tačiau teisuolių sielos „kyla“ iš dviejų pakopų,
sujungtų į vieną.
Todėl teisuolių sielų pakopos aukštesnės už angelų.


Tačiau jei žmogaus (viena sielos pakopa) yra „pasislėpta“ (jis panašus į angelus)...,
todėl toks žmogus nemiršta,
kaip Chanochas, kuris nemirė.
Ir jau kalbėjom apie Chanochą ir Elijahu,
kurių neištiko mirtis.


                                    Sulam        Jehuda Ašlagas


Komentaras.
Du taškai yra įjungti į malchut (mūsų realybę):
„manola“ (מנעולא spyna) ir „miftecha“ (מפתחא raktas).
Tačiau visos šviesos išeina tik iš „miftecha“,
nes „manolos“ taškas yra paslėptas joje.


Ir tai yra vadinama „Gėrio ir blogio Pažinimo medžiu“,
taip pat žmonija išeina iš malchut aspekto.
Todėl jei žmogus nusipelno ir nenusideda,
jis yra susijęs su „Gėrio medžiu“.
Tada žmoguje neatsiskleidžia „manolos“ taškas,
ir jis nusipelno visų šviesų.
Tačiau jei žmogus nenusipelno ir nusideda,
jis tampa susijęs su „Blogio medžiu“,
ir jame atsiskleidžia „manolos“ taškas,
bei iškart dingsta visos šviesos.


Todėl pas kiekvieną žmogų ateina mirtis,
nes „Satan“ (השטן – kaltintojas) mirties angelas sužadina žmoguje „manola“ tašką,
ir gyvybės šviesa dingsta.
Tačiau pas angelus yra tik vienas „miftecha“ taškas ir nėra juose dalies iš „manola“,
todėl angelai nemiršta.
Apie tai parašyta:
„visos šventos dvasios viršuje“, t. y. visi angelai „kyla iš vienos pakopos“ – iš taško „miftecha“.
Tačiau teisuolių sielos kyla iš dviejų pakopų, sujungtų į vieną,
t. y. iš dviejų taškų: „manola“ ir „miftecha“,
sujungtų į vieną – „miftechą“,
nes manola yra paslėpta joje ir nepasireiškia.


Todėl yra išskirtinių savybių pas angelus,
kurių neturi žmonės:
Angelai nemiršta, kaip žmonės,
kurie yra sudaryti ir iš „manola“, bei turi mirti.


Taip pat yra išskirtinių savybių ir pas žmones,
ko neturi angelai.
Tai reiškia, kad angelai negali „išsitaisyti“,
t. y. „miftechai“ nereikia jokio ištaisymo,
nes tai yra „bina“ Kūrėjo savybė.
Todėl taisyti reikia tik „manola“.


Taip pat angelai stovi ant vienos pakopos,
ir nėra pas juos „pakilimų“ bei „nusileidimų“,
ir iš vis jokio pakilimo.
Tačiau žmonės yra sujungti su „manola“,
todėl jie gali išsitaisyti.
Ir kai žmogus nusipelno ir išsitaiso,
jis kyla ir pasiekia vis aukštesnes ir aukštesnes pakopas.
Kaip parašyta:
„Todėl teisuolių sielų pakopos aukštesnės už angelų“.
Ir yra ypatingos sielos,
kuriose „manolos“ aspektas yra paslėptas taip,
kad neatsiskleidžia iš vis, todėl jie nemiršta.
Kaip ir parašyta:
„Tačiau jei žmogaus (viena sielos dalis) yra „pasislėpta“ (jis panašus į angelus)...,
todėl toks žmogus nemiršta, kaip Chanochas, kuris nemirė“.