kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה, אם כל תכלית התורה וכל הבריאה, אינה אלא להרים את האנושות השפלה, עד שיהיו ראויים לאותו רוממות הנפלאה – "ולדבקה בו יתברך ויתעלה". היה לו לברא אותנו ברוממות זו, ולא להטריח אותנו ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות? בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Tačiau dar lieka klausimas, jei visos Toros ir visos kūrinijos tikslas – „pakelti“ žmoniją į šias nuostabias „susiliejimo su Kūrėju“ aukštumas, kodėl nebuvo galima iškart žmonijos sukurti tokiame lygyje? Ir kodėl dar reikėjo kūriniją apsunkinti didelėmis pastangomis Toroje ir priedermėse? (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

זהר ויצא ס''מ ואשת זנונים  

Zohar „Sam“ ir „paleistuvė moteris“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                   (Ištraukos)


                                                           1.


                                               Sulam      Jehuda Ašlagas


Jau kalbėjome, kad „Pažinimo medis“,
„apsvaiginantis vynas“ bei „paleistuvė moteris“,
tai tas pats aspektas,
ir tai vadinasi „šviesos pritraukimas iš viršaus į apačią“.
Iš tikro „Blogio ir gėrio Pažinimo medyje“ yra du taškai:
(מנולא) „manola“ – „spyna“,
ir (מפתחא) „miftecha“ – „raktas“.


Todėl jei žmogus nusipelno,
tada „Blogio ir gėrio Pažinimo medis“ tampa „geru“.
Iš tikro jei žmogus vadovaujasi „vidurine linija“,
ir pritraukia chochma (išminties, malonumo) šviesą,
esančią „kairėje“ pusėje,
tik iš „apačios į viršų“.


Tada yra paslepiamas „manolos“,
kuri yra teismo savybė, „taškas“,
ir atsiveria „gailestingumo savybė“ (miftecha),
kuri išlieja „apatiniams“, t. y. žmonėms, visą gerumą.
Tai reiškia, kad tada žmogus susilieja su „šventumu“,
bei geria „vyną“ su saiku,
ir tai vynas – „linksminantis dievus ir žmones“.


Tačiau, jei žmogus nenusipelno,
tada „Blogio ir gėrio Pažinimo medis“ tampa „blogu“.
Tai reiškia, kad tada žmogus stiprina „kairę liniją“,
ir pritraukia jos šviesą iš „viršaus į apačią“.
Iš tikro tada atsiveria „manolos“, t. y. teismo „taškas“,
ir visos gyvybės šviesos dingsta.
Ir tai paslaptis:
„Juk tu – dulkė, ir į dulkes sugrįši“ (Berešit 3 – 19).


Tada skaitosi, kad žmogus susijungia su „paleistuve moterimi“,
ir geria „apsvaiginantį vyną“.
Tai reiškia, kad žmogus išgeria daugiau, nei galima,
ir pritraukia „kairės“ pusės švytėjimą iš „viršaus į apačią“.
Tada „vyne“ atsiveria – שמרים (šmarim) „drumzlės“,
ir tai teismo savybės „taško“ paslaptis.
Ir vynas žmogui tampa „nuodų taure“,
nes šios „drumzlės“ numarina žmogų.