kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • והנה הכתוב אומר: "אחרי רבים להטות", זאת אומרת, שבכל המקומות שיש לנו מחלוקת בין יחיד לרבים, אנו מחויבים להכריע הדבר, לפי רצונם של הרבים. הרי מפורש שיש זכות לרבים להפקיע את חירותו של היחיד. בעה''ס, חרות Parašyta: „Sekti pagal daugumą“ (Šmot 23 – 2), tai reiškia, kad visais atvejais kur yra ginčas tarp individo ir daugumos, mes privalome, nuspręsti reikalą pagal daugumos norus.Todėl aišku, kad dauguma turi teisę „apriboti“ individo laisvę. (Baal Sulamas „Laisvė“)

זהר ויצא ס''מ ואשת זנונים  

Zohar „Sam“ ir „paleistuvė moteris“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                   (Ištraukos)


                                                           1.


                                               Sulam      Jehuda Ašlagas


Jau kalbėjome, kad „Pažinimo medis“,
„apsvaiginantis vynas“ bei „paleistuvė moteris“,
tai tas pats aspektas,
ir tai vadinasi „šviesos pritraukimas iš viršaus į apačią“.
Iš tikro „Blogio ir gėrio Pažinimo medyje“ yra du taškai:
(מנולא) „manola“ – „spyna“,
ir (מפתחא) „miftecha“ – „raktas“.


Todėl jei žmogus nusipelno,
tada „Blogio ir gėrio Pažinimo medis“ tampa „geru“.
Iš tikro jei žmogus vadovaujasi „vidurine linija“,
ir pritraukia chochma (išminties, malonumo) šviesą,
esančią „kairėje“ pusėje,
tik iš „apačios į viršų“.


Tada yra paslepiamas „manolos“,
kuri yra teismo savybė, „taškas“,
ir atsiveria „gailestingumo savybė“ (miftecha),
kuri išlieja „apatiniams“, t. y. žmonėms, visą gerumą.
Tai reiškia, kad tada žmogus susilieja su „šventumu“,
bei geria „vyną“ su saiku,
ir tai vynas – „linksminantis dievus ir žmones“.


Tačiau, jei žmogus nenusipelno,
tada „Blogio ir gėrio Pažinimo medis“ tampa „blogu“.
Tai reiškia, kad tada žmogus stiprina „kairę liniją“,
ir pritraukia jos šviesą iš „viršaus į apačią“.
Iš tikro tada atsiveria „manolos“, t. y. teismo „taškas“,
ir visos gyvybės šviesos dingsta.
Ir tai paslaptis:
„Juk tu – dulkė, ir į dulkes sugrįši“ (Berešit 3 – 19).


Tada skaitosi, kad žmogus susijungia su „paleistuve moterimi“,
ir geria „apsvaiginantį vyną“.
Tai reiškia, kad žmogus išgeria daugiau, nei galima,
ir pritraukia „kairės“ pusės švytėjimą iš „viršaus į apačią“.
Tada „vyne“ atsiveria – שמרים (šmarim) „drumzlės“,
ir tai teismo savybės „taško“ paslaptis.
Ir vynas žmogui tampa „nuodų taure“,
nes šios „drumzlės“ numarina žmogų.