kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית יהוה לארך ימים. תהלים כג' – ו'. יהודה אשלג – בעל הסולם, אגרות קודש Tegul gerumas ir pasisekimas „vejasi“ mane visas gyvenimo dienas, ir tegul gyvenčiau „Kūrėjo namuose“ ilgas dienas. (Tehilim 23 – 6)

הקדמה לתלמוד עשר הספירות  

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

                                                                             19.


Dabar išsisprendžia problema, kur visi stebisi Chaimo Vitalio pasakymu jo įvade „Pratarmių vartai“, Ari žodžiams.
Taip pat tai yra atspausdinta, kaip „Įvadas į knygą Ec Chaim“.
Ten rašoma:
„Tegul nesako žmogus užsiimsiu kabalos išmintimi,
prieš tai neužsiėmęs Tora, Mišna ir Talmudu.
Apie tai pasakė mūsų mokytojai:
„Žmogus gali įeiti į Pardesą (Rojaus sodą), tik pripildęs vidų mėsa ir vynu“.
Kitaip, tai panašu į sielą be kūno,
nes nėra sielai užmokesčio nei veiksmo, nei ataskaitos.
Todėl siela turi būti „surišta“ su kūnu,
tobulai ištaisytu Toros priedermėmis, visomis 613 priedermėmis.


Ir atvirkščiai, jeigu žmogus užsiims tik Mišnos ir Talmudo išmintimi,
ir neskirs laiko Toros paslaptims, tai panašu į kūną, sėdintį tamsoje,
be sielos – Kūrėjo žvakės šviesos, kuri šviečia jame.
Iš tikro kūnas išdžius be Gyvybės šaltinio (Toros paslapčių).
Todėl, „talmid chacham“ (besimokantis Toros išminčius), norėdamas užsiimti Tora lišma,
pradžioje turi užsiimti Toros, Mišnos ir Talmudo išmintimi.
Tiek, kiek jo protas gali pakelti.
Ir tik paskui žmogus gali užsiimti savo Kūrėjo pažinimu,
t.y. išmintimi apie Tiesą (kabalos išmintimi).
Kaip prisakė karalius Davidas savo sūnui (Šlomo):
„Pažink savo tėvų Kūrėją ir tarnauk Jam“.


Tačiau, jei žmogui sunku suprasti talmudines vingrybes,
jis gali atsitraukti nuo Talmudo studijavimo,
po to, kai tai išbandė sėkmę teisingame Talmudo supratime.
Iš tikro, jei žmogui nepasisekė,
jis gali užsiimti išmintimi apie Tiesą (kabala).
Apie tai parašyta:
„Mokinys, kuris nepamatė savo mokymesi gero ženklo penkis metus,
daugiau nebepamatys“ (Talmudas, Chulin).

Tačiau kiekvienas,aštraus proto mokinys privalo valandą arba dvi per dieną mokytis Halacha (įstatymą, Mišna ir Talmudą), kad galėtų išspręsti visas problemas,
liečiančias paprastą įstatymų laikymąsi“.                                                                        20.


Iš pirmo žvilgsnio šie dalykai labai keisti.
Iš pradžių sako, kad mokinys prieš pasisekimą atviros Toros mokyme,
gali užsiiminėti išmintimi apie Tiesą (kabalos išmintimi).
Bet tai prieštarauja jo pačio ankstesniam teiginiui,
kur sako, kad kabalos išmintis be atviros Toros,
tai kaip siela be kūno, nes nėra jai nei veiksmo,
nei ataskaitos nei užmokesčio?
Ir įrodymas, kurį pateikia:
„Mokinys, kuris nepamato gero ženklo...“,
dar labiau keistas?


Tačiau reikalas tas, kad išminčiai nesako mokiniui iš vis atsitraukti nuo Toros mokymo (neduok dieve).
Tik pataria jam peržiūrėti savo mokymo tvarką ir kelius,
t.y. pabandyti pas kitą mokytoją (ravą),
arba pabandyti mokytis kitą traktatą ir pan.
Tik jokiu būdu nepalikti Toros (neduok dieve).
Netgi atviros Toros.


                                                                  21.


Ir dar yra prieštaravimas rabi Chaimo Vitalio pasakyme ir taip pat Gmaroje.
Pagal tai išeitų, kad žmogui reikia ypatingų gabumų ir talento,
kad galėtų nusipelnyti Toros išminties.


Bet juk pasakyta:
„Pasakė Kūrėjas Izraeliui:
„Visa išmintis ir visa Tora yra paprasti dalykai.
Tas, kas bijo Manęs ir vykdo Toros žodžius,
visa išmintis ir visa Tora yra jo širdyje“ (Midraš Raba, Vezot aBracha).


Iš tikro matome, kad nereikia čia ypatingų išankstinių gabumų,
o tik dviejų savybių (sgula):
Kūrėjo baimės ir priedermių vykdymo,
to dėka mes nusipelnome visos Toros išminties.