kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Gero galutinio antspaudo! !גמר חתימה טובה
  • Jom-Kipur pasninko pradžia sekmadienį rugsėjo 27 d. 18 val. 45 min., pabaiga pirmadienį rugsėjo 28 d. 19 val. 55 min.
  • מה שהאדם מחשיב כחטא, הוא למעשה העונש, ומה שהאדם מחשיב כעונש, דהיינו היסורים הבאים עליו לאחר מכן, זהו תיקון לנפשו, למען ישמור עצמו פעם הבאה מן החטא. רב ברוך אשלג ע''ש בעל הסולם. Tai, ką žmogus laiko „nuodėme“, tai iš tikro yra „bausmė“. O tai, ką žmogus laiko „bausme“, t.y. kentėjimus, tai yra jo sielos „ištaisymas“, kad žmogus kitą kartą apsaugotų save nuo nuodėmės. (Ravas Baruchas Ašlagas Baal Sulamo vardu).

זהר בהעלותך פסח במועדו ופסח שני 

Zohar „Pesachas laiku ir antrasis Pesachas“

rabi Šimonas bar Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                          (Ištraukos)


Rabi Šimonas tarė: vargas tam žmogui, kuris sako,
kad Tora pasakoja paprastus pasakojimus, ir kasdienius dalykus.
Jeigu taip, tada netgi šiandien mes galime parašyti Torą iš paprastų pasakojimų,
netgi gražesnių ir įdomesnių.
Ir jei Tora pasakoja apie mūsų pasaulio dalykus, t.y. apie mūsų pasaulio dėsnius,
tada galima surasti žymiai logiškesnių ir reikalingesnių dalykų kitoje literatūroje.
Iš tikro, kodėl nepadaryti iš jų Toros?
Tačiau visi Toros žodžiai – aukštutiniai (dvasiniai) dalykai ir aukštutinės paslaptys.


Ateik ir pažiūrėk.
„Aukštutinis“ pasaulis ir „apatinis“ pasaulis matuojami tuo pačiu matu,
t. y. Izraelis – „apačioje“ priešais aukštutinius angelus – „viršuje“.
Apie tai parašyta:
„Padaro Savo angelus dvasiomis“ (Tehilim 104).
Tai reiškia, kai jie (angelai) nusileidžia žemyn, jie „apsirengia“ mūsų pasaulio drabužiais.
Ir jei „neapsirengtų“ mūsų pasaulio drabužiais, jie negalėtų egzistuoti mūsų pasaulyje,
ir mūsų pasaulis negalėtų „ištverti“ jų.
Taip, kaip su angelais, taip ir su Tora, kuri sukūrė visus angelus ir visus pasaulius,
ir viskas kas egzistuoja, egzistuoja Toros dėka.
Todėl, kai Tora nusileido į mūsų pasaulį,
jeigu Ji nebūtų „apsirengusi“ mūsų pasaulio drabužiais,
t. y. paprastais mūsų pasaulio pasakojimais,
pasaulis negalėtų Jos „ištverti“.


Todėl Toros pasakojimai – tai, Toros „drabužiai“.
Tas kas galvoja, kad tie „drabužiai“ būtent ir yra Tora,
pakenks savo sielai ir neturės dalies „pasaulyje, kuris ateis“.
Todėl Davidas pasakė:
„Atverk man akis ir pamatysiu stebuklus iš Tavo Toros“ (Tehilim 119 – 18).
Iš tikro įsižiūrėk kas yra po „drabužiais“.


Ateik ir pažiūrėk.
Drabužis yra matomas visiems, ir tie kvailiai,
kai mato žmogų gražiai apsirengusį,
žiūri tik į drabužį ir vertina žmogų pagal drabužį, bet ne giliau.
Todėl jie laiko drabužį – „žmogumi“, o žmogaus kūną – „siela“.
Taip ir Toroje.
Ji turi „kūną“, ir tai – priedermės, vadinamos Toros „kūnu“.
Šis „kūnas“ rengiasi „drabužiais“,
ir tai – mūsų pasaulio pasakojimai.
Kvailiai žiūri tik į šiuos „drabužius“,
t. y. tik į Toros pasakojimus ir nežino daugiau,
nes neįsižiūri kas yra po „drabužiais“.
Tačiau tie, kurie žino daugiau, nežiūri į „drabužį“,
o į „kūną“, kuris po „drabužiais“.
Išminčiai, Aukštutinio Karaliaus tarnai,
tie kurie stovėjo ant Sinajaus kalno žiūri tik į „sielą“,
t. y. net ne į „kūną“.
Iš tikro „siela“ ir yra visko esmė, Tora būtent,
o ateityje jie įsižiūrės net į Toros „sielos sielą“.