kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה, אם כל תכלית התורה וכל הבריאה, אינה אלא להרים את האנושות השפלה, עד שיהיו ראויים לאותו רוממות הנפלאה – "ולדבקה בו יתברך ויתעלה". היה לו לברא אותנו ברוממות זו, ולא להטריח אותנו ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות? בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Tačiau dar lieka klausimas, jei visos Toros ir visos kūrinijos tikslas – „pakelti“ žmoniją į šias nuostabias „susiliejimo su Kūrėju“ aukštumas, kodėl nebuvo galima iškart žmonijos sukurti tokiame lygyje? Ir kodėl dar reikėjo kūriniją apsunkinti didelėmis pastangomis Toroje ir priedermėse? (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

עת לעשות 

Laikas veikti

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                                  2.


Iš tikro visose tikrose kabalos išminties knygose yra tik „subtilios užuominos“,
kurios tik su didžiausiu vargu yra suprantamos nuovokiausiems mokiniams,
gavusiems paaiškinimą iš autoritetingo išminčiaus kabalisto.


Tai reiškia, (jei negausi paaiškinimo iš autoritetingo mokytojo kabalisto), tada:
„Užsiveis ten „skraidantis drakonas“ ir pradės perėti kiaušinius“ (Ješaja 34 – 15).


Iš tikro mūsų dienomis labai daug „priviso“ tokių „kabalistų“,
rašančių „delikatesus“,
nuo kurių sielai darosi šlykštu.


Ir tokių „išminčių“ tarpe atsirado dar įžūlesnių,
kurie skaito save „tautos vadovais“,
galinčiais nuspręsti,
kokias knygas verta skaityti visai bendruomenei...


Ir viskas tik paniekai ir gėdai.
Juk anksčiau „kartos vadovo“ vaidmens imdavosi tik „išrinktieji“,
o dabar kiekvienas „menkysta“ taikosi užimti šią vietą.
Todėl visuomenės nuomonėje įsivyravo sumaištis,
ir dar priedo prisidėjo „lengvabūdiškumo dvasia“.


Tai reiškia, kad daugeliui atrodo,
jog laisvalaikiu perskaičius „populiarią“ kabalos apybraižą,
jau galima postringauti apie tai,
nes jis jau „suprato“ visą kabalos išmintį.


Ir visos šios priežastys privertė mane išeiti iš savo „uždaro rato“ ir nuspręsti:
„Laikas veikti Kūrėjui“,
bei išgelbėti tai,
ką dar galima išgelbėti.


Todėl aš priėmiau spendimą „atverti“ tam tikrą kabalos išminties dalį,
ir išplatinti tautos tarpe.