kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אכתוב לך, בחינת עמודי דאמצעיתא בעבודת השי"ת, שיהיה לך תמיד למטרה ימין ושמאל, כי יש הולך שעוד גרוע מיושב ובטל. בעה''ס, אגרות קודש Parašysiu tau, kas yraעמודא דאמצעיתא (amuda de emcaita) „vidurinis stulpas“ – „vidurinė linija“ Kūrėjo darbe. Tai turi būti visada tau, kaip tikslas „prieš akis“, kad nenukryptum nei į „kairę“, nei į „dešinę“. Tai reiškia, kad geriau stovėti „vietoje“, nei eiti neteisinga kryptimi. (Baal Sulamas „Šventi laiškai“)

הקדמה לתלמוד עשר הספירות 

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

                                                                           34.


Ir paaiškino Tikunei Zohar šios priesaikos:
„Nežadinkite ir nebudinkite meilės, tol kol ji nepanorės“, paslaptį.
Iš tikro tai yra reikalavimas, kad Izraelis pritrauktų aukštutinę gerumo šviesą,
kuri vadinama „gerumo meile“.
Ir tai padaryti gali tik Izraelis, ir būtent tik užsiėmimu Tora ir priedermėmis „lišma“,
t.y. ne dėl užmokesčio gavimo.


Tai reiškia, kad šios „gerumo šviesos“ dėka nusileidžia Izraeliui aukštutinės „išminties (chochmos) šviesa“, kuri atsiveria ir „apsirengia“ šia „gerumo šviesa“,
kurią pritraukė Izraelis.
Apie šią „išminties šviesą“ parašyta:
„Ir nusileido ant jo Kūrėjo dvasia, išminties ir proto, supratimo ir stiprybės, Kūrėjo pažinimo ir baimės dvasia“ (Ješaja 11 – 2).
Tai pasakyta apie karalių Mašiachą,
kaip ir tęsiama toliau:
„Jis pakels tautoms vėliavą, bei išsklaidytą Izraelį ir išsibarščiusius judėjus surinks iš visų keturių žemės pakraščių“.


Todėl po to kai Izraelis „gerumo šviesos“ dėka pritraukia „išminties (chochmos) šviesą“,
tada atsiveria Mašiachas ir surenka išsklaidytą Izraelį.
Ir viskas priklausi tik nuo užsiėmimo Tora „lišma“, nes tik tai gali pritrauti šią didelę „gerumo šviesą“, į kurią apsirengia ir nusileidžia „išminties (chochmos) šviesa“.
Ir tai priesaikos „nežadinkite ir nebudinkite“ paslaptis.
Todėl visiškas išsivadavinas (geula) ir tremtinių surinkimas (kibuc galujot) visiškai negalimi be šios šviesos, nes tokia yra šventumo „kanalų“ tvarka.                                                                        35.


Tikunei Zohar aiškina sakinį:
„Ir Kūrėjo dvasia sklando ant vandens paviršiaus“ (Berešit 1 – 2),
ir klausia: kas tai – „Kūrėjo dvasia“?
Ir atsako:
Iš tikro, tuo metu kai Šchina yra „tremtyje“ (galute),
ši „dvasia“ tvyro tik tarp tų, kurie užsiima Tora, ir Šchina randasi tarp jų“.


Paaiškinimas.
Tremties metu, kai Izraelis kol kas užsiima Tora ir priedermėmis „lo lišma“,
bet yra aspekte, kad „iš „lo lišma“ ateinama į „lišmą“,
tada Šchina randasi tarp jų.
Tačiau Šchina yra „tremties“ aspekte,
nes kol kas Izraelis dar neatėjo į „lišma“,
ir jo užsiėmimas Tora yra „šventos tarnaitės“ paslaptyje.


Todėl parašyta:
„Šchina randasi tarp jų“, tačiau yra „paslėpime“,
bet galiausiai Izraelis nusipelnys Šchinos atsivėrimo.
Taip pat karaliaus Mašiacho dvasia sklando tarp užsiimančių Tora,
ir ragina juos kuo greičiau ateiti į „lišma“.
Ir tai paslaptis:
„Šviesa, kuri yra Toroje gražina prie gerumo“,
t.y. ši „dvasia“ padeda ir paruošia Šchinos – „Ponios“ pasireiškimą.


Tačiau, jei šis užsiėmimas ne toks,
kad „iš lo lišma ateinama į lišma“,
tada pergyvena Šchina ir sako:
„Visi kūnai, kaip žolė“,
t.y. visi – „kaip gyvuliai, ėdantys žolę“.
Tai reiškia, kad tarp užsiimančių Tora nėra „žmogaus dvasios, kuri kyla į viršų“ (Kohelet 3 – 21), bet visi pasitenkina „gyvulio dvasia, kuri leidžiasi į žemę“ (Kohelet 3 – 21).


Ir paaiškina priežastį, tai yra todėl, kad „visas jų gerumas, kaip lauko žiedai“.
Netgi tie, kurie užsiima Tora, „visą gerumą daro tik dėl savęs“,
o visas jų užsiėmimas Tora ir priedermėmis yra tik savo naudai ir savo malonumui.
Todėl toks užsiėmimas Tora negali atvesti į „lišma“ (neduok dieve), apie tai parašyta:
„Ir turi prisiminti, kad jie tik tik kūnas,
kuriame praeina dvasia ir negrįžta“ (Tehilim 78 – 39),
ir tai –„Mašiacho dvasia“.


Paaiškinimas.
Ant šių žmonių nesklando „Mašiacho dvasia“,
bet tolinasi nuo jų ir jau negrįžta,
nes „nešvarioji tarnaitė“ pagrobia jų Torą, ir „paveldi Ponią“.
Ir tai yra todėl, kad šie žmonės nesiranda kelyje,
kuriame „iš lo lišma ateinama į lišma“.
Todėl Tikunei Zohar užbaigia:
„Tai todėl, kad jie užsiima „sausa“ Tora,
ir nenori užsiimti kabalos išmintimi“.
Paaiškinimas.
Šiems žmonėms nepasiseka užiėmimu „atvira Tora“ ateiti į „lišma“,
nes ten nėra pakankamo švytėjimo,
o jų Tora, dėl jų proto ribotumo, yra „sausa“.


Tačiau šie žmonės gali turėti pasisekimą kabalos mokymesi,
nes švytėjimas kabaloje yra „apsirengęs“ Kūrėjo „drabužiais“,
t.y. šventais vardais ir sfirot.
Todėl jie lengvai galėtų ateiti į aspektą,
kur „iš lo lišma ateinama į lišma“,
ir tada ant jų sklandytų „Kūrėjo dvasia“,
paslaptimi „švytėjimas, kuris joje gražina prie gerumo“.


Tačiau šie žmonės jokiu būdu nenori užsiimti kabalos išmintimi...
Apie tai parašyta:
„Vargas jiems, nes jie sąlygoja pasauliui skurdą, sugriovimus, panieką, žudymus ir suirutes“.
Ir ši „dvasia“, kuri pasitraukia,
tai „Mašiacho dvasia“,
„tai išminties ir proto dvasia...“.                                                                         36.


Iš „Tikunei Zohar“ aišku, kad yra priesaika nesužadinti pasaulyje gerumo ir meilės šviesos,
kol Izraelio veiksmai Toroje ir priedermėse bus ne dėl užmokesčio,
o tik kad suteikti malonią dvasią Kūrėjui.
Ir tai priesaikos:
„Prisaikdinu jus, Jeruzalės dukterys“ paslaptis.
Todėl tremties (galuto), kurią mes kenčiame, ilgumas yra tik tam,
kad nusipelnytumėme užsiėmimų Tora ir priedermėmis „lišma“.
Ir jei tik nusipelnysime šito, iškart susižadins meilės ir gerumo šviesa,
apie kurios paslaptį parašyta:
„Ir nusileido ant jo išminties (chochmos) ir proto (binos) dvasia“ (Ješaja 11 – 2),
tada nusipelnysime visiško išsivadavimo.


Kaip paaiškinta, kad visas Izraelis gali ateiti prie šito didelio tyrumo tik kabalos mokymosi dėka.
Todėl tai pats lengviausias kelias,
kuris tinka visiems, net vidutinių (ar mažų) gabumų žmonėms.
Tada kai vien tik užsiėmimu atvira Tora to gali nusipelnyti tik ypatingos, išskirtinių gabumų asmenybės, ir tik didelių pastangų dėka.
Tačiau tai netinka masėms, kaip paaiškinta aukščiau.
Ir taip išaiškėja ketvirto ir penkto klausimo,
kuriuos klausėme pradžioje, tuštumas.