kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה, אם כל תכלית התורה וכל הבריאה, אינה אלא להרים את האנושות השפלה, עד שיהיו ראויים לאותו רוממות הנפלאה – "ולדבקה בו יתברך ויתעלה". היה לו לברא אותנו ברוממות זו, ולא להטריח אותנו ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות? בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Tačiau dar lieka klausimas, jei visos Toros ir visos kūrinijos tikslas – „pakelti“ žmoniją į šias nuostabias „susiliejimo su Kūrėju“ aukštumas, kodėl nebuvo galima iškart žmonijos sukurti tokiame lygyje? Ir kodėl dar reikėjo kūriniją apsunkinti didelėmis pastangomis Toroje ir priedermėse? (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

אחור וקדם צרתני 

„Iš priekio ir iš užpakalio apglėbei mane“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                             5.


                                                    Kalbos jėga


Iš tikro Kūrėjas, atnaujindamas Pasaulėdaros sukūrimą,
atvėrė tik vieną dalį šio aspekto, kaip parašyta:
„Kūrėjo žodžiu buvo sukurtas dangus“ (Tehilim 33 – 6).
Tai reiškia, kad paėmė „Ugnį“ (eš (אש) ir „Vandenį“ (majim מים),
bei sujungė juos į vieną visumą – „Dangų“ (šamajim שמים).


Ir Kūrėjas įdiegė šią kalbos jėgą žmoguje,
kad jis būtų Kūrėjo bendrininkas Pasaulėdaros sukūrime.

Tai reiškia, kad žmogus savo kalbos jėga taip pat kurtų pasaulius,
t.y. „dvi priešingybes vienoje vietoje“...
Iš tikro tai yra teisuolių, „susijungusių“ su Kūrėju, kelias.
Tai reiškia, kad kiekvienu teisuolių pasakymu būtų sukuriami pasauliai,
t.y. „pagal Kūrėjo žodį“,
veikiančio jėga – veiksmo rezultate.
Ir suprask.


Todėl Kūrėjas į teisuolių burnas „įdėjo“ 22 (ivrito) raides,
kurių pagalba Jis sukūrė pasaulį,
nes (ivrito) raidės turi šią nepaprastą savybę (סגולה).
Ir kad mūsų pasaulyje veiksmas neužsibaigia vien tik kalba (paprastu pasakymu),
yra tik dėl mūsų pasaulio „nukritimo“ iš dvasinės pakopos iki „galutinės materializacijos“.
Todėl joks dalykas neatsiveria (nėra sukuriamas) vien tik kalba,
o tik kojomis ir rankomis.


Tačiau iš tikro Kūrėjas įdiegė žmogaus kalboje pakankamai jėgos,
kad jos dėka būtų vykdomas veiksmas,
nes veikiančio jėga – veiksmo rezultate.
Juk mes taip pat savo burna ištariame tas pačias 22 raides.
Ir suprask.
Tačiau klipot (netyros jėgos, lupenos) „uždengia“ ir susilpnina šią jėgą.


Ir Kūrėjas panoro ištyrinti Izraelį (ישר אל einančius į Kūrėją) nuo šių klipot,
todėl davė jiems Torą ir priedermes,
nes Toros ir priedermių dėka teisuoliai priartėja prie Kūrėjo šventumo.
Ir tada Šchina kalba tyromis teisuolių lūpomis.
Todėl teisuoliai savo kalbomis gali atlikti veiksmus.