kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir paėmė Arono sūnūs Nadavas ir Aviju kiekvienas savo smilkytuvą, ir įdėjo į juos ugnies, ir uždėjo ant jos smilkalų, ir priartino prie Kūrėjo svetimą ugnį (eš zara), ką jiems Kūrėjas nebuvo įsakęs. Ir išėjo iš Kūrėjo ugnis ir sudegino (suvalgė) juos, ir numirė jie priešais Kūrėją“ (Vajikra 10 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

שפחה כי תירש גבירתה 

„Kai tarnaitė paveldi ponią“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                              3.


Kabalos paslėpimo priežastis.
Ir suprask, kodėl buvo paslėpta kabala nuo aplinkinių,
juk pasakė išminčiai:
„Draudžiama gojų mokinti Toros“.
Iš pirmo žvilgsnio tai prieštarauja tam, ką pasakė Tana de bei Elijahu:
„Netgi gojų, netgi tarną, netgi tarnaitę, jei sėdės ir užsiims Tora – Šchina bus tarp jų“.
Tada, kodėl išminčiai mokė, kad draudžiama mokyti gojų Toros?


Draudžiama gojui (pasaulio tautom) mokytis kabalos.
Tačiau iš tikro Tana de bei Elijahu kalbėjo apie gojų,
kuris praėjo gijūrą arba bent jau atsitraukė nuo „avoda zara“ (stabmeldystės, krikščionybės),
t.y. nuo „išgalvotų“ tikėjimų.
Ir iš tikro išminčiai apie Toros mokymosi draudimą sakė tiems,
kurie neatsitraukė nuo „avoda zara“,
tačiau nori mokytis Izraelio Toros ir išminties,
tam kad sustiprėti ir įprasminti savo „išgalvotą“ tikėjimą.
Ir jei pasakysi:
Koks gi blogis, jei gojus išmokęs mūsų Šventos Toros pasidarys protingesnis savoje „avoda zara“?
Jei neatneša naudos, tai bent jau nekenkia?


Rabi Šimono verksmas.
Ir iš tikro dėl to verkė rabi Šimonas ben Jochajus (knygos Zohar autorius) prieš paaiškindamas kokią paslaptį iš kabalos išminties:
„Verkė rabi Šimonas:
Oi (vargas), jei atskleisiu, oi, jei neatskleisiu.
Jei atskleisiu, sužinos nusidėjėliai, kaip dirbti Kūrėjui.
Jei neatskleisiu, praras mūsų draugai (mokiniai) šį dalyką“.


Iš tikro išminčius bijojo,
kad ši paslaptis ateis pas išpažįstančius „avoda zara“,
ir jie pradės tarnauti savo „išgalvotus“ tikėjimus su visa tikro šventumo jėga.
Tuo prailgindami mūsų „tremtį“ ir atnešdami kentėjimus bei griovimus.
Kaip tai aiškiai matome dabar savo akimis.
Tai reiškia, kad pasaulio tautų išminčiai ištyrinėjo ir išnagrinėjo visas Izraelio sūnų knygas ir surado ten „delikatesų“ savo tikėjimo sustiprinimui.
Ir šią savo išmintį jie pavadino „teologija“.