kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה, אם כל תכלית התורה וכל הבריאה, אינה אלא להרים את האנושות השפלה, עד שיהיו ראויים לאותו רוממות הנפלאה – "ולדבקה בו יתברך ויתעלה". היה לו לברא אותנו ברוממות זו, ולא להטריח אותנו ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות? בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Tačiau dar lieka klausimas, jei visos Toros ir visos kūrinijos tikslas – „pakelti“ žmoniją į šias nuostabias „susiliejimo su Kūrėju“ aukštumas, kodėl nebuvo galima iškart žmonijos sukurti tokiame lygyje? Ir kodėl dar reikėjo kūriniją apsunkinti didelėmis pastangomis Toroje ir priedermėse? (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

שמעתי 

Šamati

tai, ką girdėjo ravas Baruchas Ašlagas iš Baal Sulamo

 
 
 

Uždaryti užduotį


 


9.Kokie trys dalykai praplečia žmogaus savimonę“


Šventasis Zoharas aiškina išminčių pasakymą:

„Trys dalykai praplečia žmogaus savimonę:

graži moteris,

gražus būstas

ir gražūs indai“.


„Graži moteris“ – reiškia Šventoji Šchina.

„Gražus būstas“ – tai širdis.

„Gražūs indai“ – tai kūno sudėtinės dalys“.


Ir reikia paaiškinti, kad Šventoji Šchina gali atsiverti tikroje savo formoje – „žavesio ir grožio aspekte“, tik kai pas žmogų yra „gražūs indai“, t.y. dalys, išeinančios iš „širdies“.

Tai reiškia, kad žmogus pirmiausiai turi ištyrinti savo „širdį“ (norus), kad ji būtų – „gražus būstas“.


Iš tikro žmogus turi anuliuoti savo egoizmą ir įprasti dirbti dėl malonios dvasios Kūrėjui sąlygojimo, nes tai – „gražūs indai“.

Tada visi žmogaus norai – „indai“, bus ne tik „švarūs“ nuo egoizmo, bet ir tyri – sąlygojantys.

Tačiau, jei taip nėra, t.y. jei „būstas nėra gražus“, sako Kūrėjas Palaimintas:

„Aš ir jis negalime gyventi vienoje vietoje“.

Tai reiškia, kad tarp „šviesos“ ir „indo“ turi būti formų sutapimas.

Todėl, kai žmogus tiek „prote“, tiek „širdyje“ priima tikėjimą tyrumo aspektu, tada jis nusipelno „gražios moters“.


Tai reiškia, kad Šventoji Šchina atsiveria jam visame savo grožyje ir žavesyje.

Ir tai praplečia žmogaus savimonę.

Iš tikro malonumo ir džiaugsmo, kuriuos tada žmogus jaučia dėka,

atsiveria jam Šventoji Šchina, ir pripildo visus išorinius bei vidinius žmogaus indus (norus).

Ir tai vadinasi „savimonės praplėtimu“.

Nusipelnyti to galima:

„Pavydo, aistros – gašlumo ir garbės troškimo“ dėka, kurie – „išveda žmogų iš šio pasaulio“.


Paaiškinimas.

„Pavydas“ – Šventosios Šchinos pavydas, kai žmogus pavydi Kūrėjo pavydu.

„Garbė“ – kai žmogus nori padidinti Dangaus garbę.

„Aistros“ – „Girdėjai kukliųjų troškimus“ (Tehilim 10 – 17).