kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר רב אבדימי בר חמה בר חסא: מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה – מוטב, ואם לאו – שם תהא קבורתכם. מסכת שבת פח' – א Rabi Avdimi bar Chama, bar Chasa pasakė: „Pakabino Kūrėjas virš jų kalną kaip skardį ir pasakė: Jei jūs priimsite Torą gerai, jei ne, čia bus jūsų kapas. (Talmudas, Šabat 88 – 1)

שלבי הסולם מועדים פורים מצוה עד דלא ידא 

Purimas, „Priedermė ...kad netskirtum“

Ravas Baruchas Ašlagas

 
 
 

Uždaryti užduotį
(Ištraukos)


Išminčiai pasakė: „Privalo žmogus per Purimą išgerti tiek,

kad neatskirtų tarp „prakeiktas Hamanas“ ir „palaimintas Mordechajus“.


Tačiau neįmanoma prieiti prie aspekto „neatskirti“,

prieš prieinant aspektą „atskirti“.

Ir iš tikro „neatskirti“ žymiai aukštesnis aspektas.

Ir tai galime mes pasiekti tik per Purimą,

bet ne per kitas dienas.

Kaip pasakė išminčiai „privalo žmogus“ būtent per Purimą,

bet ne per kitas dienas,

todėl turime suprasti kas tai atskirti“ ir „neatskirti“.


Tai pat reikia žinoti skirtumą tarp „prakeiktas Hamanas“ ir „palaimintas Mordechajus“.

„Prakeiktas Hamanas“ reiškia, kad „Hamano kelias“ (egoizmo kelias) yra prakeiktas.

Apie tai parašyta:

„Pasakė Kūrėjas gyvatei, todėl kad tai padarei, prakeikta tu iš visų gyvūnų...

Pasakė žmogui, todėl kad valgei nuo (draudžiamo) medžio,

prakeikta žemė dėl tavęs“ (Berešit 3).

Dabar aišku, kad žmogus turi ateiti prie pakopos „atskirti“,

t.y. koks skirtumas tarp „prakeiktas Hamanas“ ir „palaimintas Mordechajus“.

„Mordechajaus kelias“ veda į gyvenimą,

t.y. leidžia nusipelnyti susijungimo su Gyvybių Gyvybe.

Tada kai „Hamano kelias“, atneša pasauliui prakeikimą,

nes nepaisymas Kūrėjo draudimo „nevalgyti nuo Pažinimo medžio“ sąlygojo mirtį.

Apie tai parašyta „prakeikta žemė“.

Visa tai galioja iki galutinio ištaisymo,

todėl reikia saugotis, kad neįkristum į „Hamano kelią“.

Ir tik „Galutiniame ištaisyme“ viskas bus ištaisyta,

nes tada „bus praryta mirtis amžiams“.


Kaip pasakė šventasis Ari:

„Ateityje visos šventės dings išskyrus Megilat Ester (Purimą).

Iš tikro niekada nebuvo didesnio stebuklo,

kad nusileistų toks švytėjimas iš viršaus,

nei per Šabatus, nei per šventes, tik per Purimą.

Ir todėl „Purimo švytėjimas“ yra didesnis už kitų dienų švytėjimą,

net už Šabato ir šventinių dienų.

Tai reiškia, kad Purimo švytėjimas yra iš aspekto „Gmar Tikun“ (Galutinio ištaisymo),

kuris švietė tik stebuklo dėka.

Todėl visos šventės išnyks, išskyrus Purimą, kuris priklauso „Galutiniam ištaisymui“.

Ir tada išsitaisys visas blogis, todėl savaime suprantama neliks skirtumo („neatskirti“) tarp:

Prakeiktas Hamanas ir palaimintas Mordechajus“.

Todėl tada ir Hamanas pavirs geru.