kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Toks bus raupsuoto (žmogaus) įstatymas, jo išsityrinimo dieną, jis turi būti nuvestas pas koheną. Ir išeis kohenas iš stovyklos, ir apžiūrės kohenas, ir štai – išgijo raupsuotas nuo savo raupsų“ (Vajikra 14 – 2, 3).

הקדמה לתלמוד עשר הספירות  

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
79.

Taip pat reikia suprasti, jei žmogus žino pats,
kad jau įvykdė visą Torą,
ir taip pat visas pasaulis su tuo sutinka,
kodėl viso šito žmogui nepakanka?


Tačiau žmogus yra prisaikdinamas,
kad laikytų save „nusidėjėliu“?
Ir todėl, kad žmogui trūksta šios nuostabios „atvėrimo akių Toroje“ pakopos,
t.y. „pamatyti savo pasaulį dar gyvenant“,
žmogus turi laikyti save nusidėjėliu?
Šitie dalykai labai keisti.80.

Jau kalbėjome, kad žmogus supranta „Kūrėjo valdymą” keturiais lygiais.
Kur yra du „Kūrėjo veido” paslėpimo,
ir du „Kūrėjo veido” atvėrimo lygiai.
Tačiau reikia suprasti, kodėl „Kūrėjo veidas”,
t.y. „Kūrėjo gerumas” yra paslėptas nuo žmonių?


Ir iš tikro tai yra padaryta su didele išmintimi,
kad duoti galimybę žmonėms patiems stengtis Kūrėjo darbe,
vykdant Torą ir priedermes, „laisvu pasirinkimu”.


Tada Kūrėjas gauna iš žmogaus darbo Jo Toroje ir priedermėse didesnį malonumą,
negu iš „aukštybės angelų”,
kurie visai „neturi pasirinkimo”.
Tai reiškia, kad angelai privalo atlikti savo misiją, kaip yra žinoma.
Ir čia yra dar ypatingų dalykų, apie kuriuos jau negalima kalbėti…81.

Ir su visu „Kūrėjo veido paslėpimo” privalumu,
tai nesiskaito tobulumu, o tik „pereinamuoju” aspektu,
t.y. ten yra „vieta”, kur nusipelnoma viso laukiamo tobulumo.
Iš tikro visą žmogui paruoštą užmokestį už priedermių vykdymą,
jis nusipelno savo pastangomis Toroje ir „geruose darbuose” būtent „Kūrėjo veido” paslėpimo metu.


Kitaip sakant, kai žmogus vykdo Torą ir priedermes savo „laisvu pasirinkimu”,
tada pas jį didėja skausmas,
norint sustiprėti tikėjime, vykdant Kūrėjo valią.


Ir visas žmogaus užmokestis matuojamas tik pagal skausmą ir pastangas,
kuriuos jis kentėjo, atlikdamas Torą ir priedermes.
Kaip pasakė Ben Ha Ha (Avot 5 – 21):
„Pagal pastangas ir kentėjimus, užmokestis”.82.

Todėl kiekvienas žmogus privalo praeiti šį pereinamą aspektą – „koridorių“,
t.y. „Kūrėjo veido“ paslėpimo laiką.
Ir kai šis „koridorius“ yra užbaigiamas,
tada žmogus nusipelno atviro Kūrėjo valdymo suvokimo,
t.y. „Kūrėjo veido“ atvėrimo.


Tačiau prieš tai, nors ir mato „Kūrėjo nugarą“,
žmogui neįmanoma neprasižengti, t.y. nepadaryti nuodėmės.
Ir jis ne tik negali įvykdyti visas 613 priedermes,
nes paskutinė meilės 613 priedermė negali ateiti per prievartą,
žmogus pilnai netgi neįvykdo 612 priedermių.


Tai reiškia, kad net Kūrėjo baimės priedermė nėra pas žmogų pastovi.
Ir tai paslaptis, kad žodžio „Tora” gematrija yra 611
(t.y. kiekviena gematrija, tai dalyko „kitos” pusės paslaptis).
Iš tikro net 612 priedermių žmogus negali įvykdyti tinkamai, pagal įstatymą.
Tačiau tai paslaptis:
„Ne amžinas pyktis“, tai reiškia, kad žmogus galiausiai turi nusipelnyti „Kūrėjo veido“ atvėrimo.