kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • על פי הוראתם של הענפים הללו על שרשיהם שהם הדוגמאות שלהם הקיימים בהכרח בעולם העליון. כי אין לך שום מציאות בעולם התחתון שלא יהי' נמשך ויוצא מעולם העליון ממנו וכמשפט החותם עם הנחתם כמפורש לעיל. בעה''ס, מהות חכמת הקבלה Dvasinės „šakos“ nurodo į savo „šaknis“, kurios būtinai egzistuoja aukštutiniame pasaulyje. Ir nėra jokio dalyko „apatiniame“ pasaulyje, kaip atitikmuo, neišeinančio iš „aukštutinio“ pasaulio, pagal „spaudo“ ir „atspaudo“ pavyzdį, kaip yra paaiškinta aukščiau. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

שלבי הסולם הקשר בין פסח, למצה, מרור 

Šlavei haSulam Ryšys tarp Pesacho, macos ir karčiosios žolės

ravas Baruchas Ašlagas

 
 
 

Uždaryti užduotį
(Ištraukos)

1.

Pesacho Agadoje parašyta: „Šventyklos priminimas pagal Hilelį.
Hilelis, kai dar stovėjo Šventykla taip švęsdavo Pesachą:
sudėdavo Pesacho auką, macą ir maror (karčiąsias žoles) ir valgydavo kartu.
Tuo įvykdydamas priedermę:
„Su maca ir maror valgykite ją (Pesacho auką)“.


Turime visą tai suprasti dvasinio darbo prasme,
koks yra ryšys tarp šių trijų dalykų, valgomų kartu.
Reikia suprasti „Pesacho auką“,
kuri buvo išėjimo iš Egipto metu,
t.y. norint suprasti išėjimo iš vergijos prasmę,
reikia suprasti pačią vergiją.
Apie „maror“ parašyta agadoje:
„Maror (karčiąsias žoles) mes valgome todėl,
kad apkartino egiptiečiai mūsų tėvams gyvenimą Egipte.


Pasakyta:
„Apkartino mūsų gyvenimą sunkiu darbu, kurį dirbo vergiškai“ (Šmot).
„Apkartino mūsų gyvenimą“ reiškia,
kad neleido mūsų tėvams dirbti sąlygojimo (malonios dvasios Kūrėjui) aspektu,
kas atveda susiliejimą su „Gyvybių Gyvybe“.
Tačiau Egipto ir Faraono klipa (netyra jėga) „primetė“ Izraelio sūnums meilę sau,
ir taip valdė juos.
Ir nebuvo galima pasipriešint Egipto tvarkai (norams) bei išeiti iš vergijos.


Todėl parašyta: „Ir sunkiai dūsavo Izraelio sūnūs nuo darbo“.
Apie kokį darbą čia eina kalba?
Ir paaiškina:
Apie darbą Kūrėjui, nes tai buvo sunkus darbas.
Kodėl sunkus?
Todėl, kad Izraeliui buvo sunku dirbti „sąlygojimo“ Kūrėjui intencija,
nes egiptiečiai ir Faraonas primetė jiems savo mintis.
Tai reiškia, kad „Egipto klipa“ – tai meilė sau,
todėl egiptiečiai tuo valdė Izraelį,
t.y. Izraelis turėjo eiti jų keliu,
ir sunku buvo nugalėti tas mintis.
Todėl parašyta:
„Ir sunkiai dūsavo Izraelio sūnūs nuo darbo“,
tai reiškia nuo darbo Kūrėjui,
tačiau kai eidavo Egipto,
t.y. egoizmo keliu,
„kūnas“ duodavo energijos...