kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית יהוה לארך ימים. תהלים כג' – ו'. יהודה אשלג – בעל הסולם, אגרות קודש Tegul gerumas ir pasisekimas „vejasi“ mane visas gyvenimo dienas, ir tegul gyvenčiau „Kūrėjo namuose“ ilgas dienas. (Tehilim 23 – 6)

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį
Baal aSulamo ryšiai su didžiaisiais Izraelio išminčiais (3)


Ravas Abrahamas Icchakas Kohenas Kukas

 

Baal aSulamą ir ravą Abrahamą Icchaką Koheną Kuką siejo labai tvirta ir artima draugystė.

Viename Ravo Abrahamo Kuko laiškų aiškiai matyti jo santykis į Baal aSulamą:

„Ir nuo tada pažinau šį žmogų jo Toros, tiesos, kabalos išminties grožyje ir šventume, esančiais jo širdyje“.

Taip pat ir Baal aSulamas, būdamas užsienyje, laiškų savo mokinias pabaigoje prašydavo perduoti linkėjimus jo mylimam bičiuliui ravui Kukui.

Buvo dar vienas laiškas, kuriame Baal aSulamas savo artimiausių mokinių prašė, jog parodytų ravui Abrahamui Kukui jo komentarų švento Ari knygai „Ec chaim“ rankraščius, kad ravas Abrahamas išreikštų savo nuomonę apie juos.

Nėra jokios abejonės, jog šiuos du didžius vyrus siejo labai stiprus ryšys, ir didžiulis abipusis vienas kito pripažinimas.

Baal aSulamo sūnus ravas Baruchas Ašlagas daug kartų yra pasakęs, jog „ravas Abrahamas Kukas yra pasiekęs aukštutinius dvasinius pasaulius“.

Šitoks pastebėjimas buvo itin retas dalykas, ir visose kartose jis buvo skiriamas tik ypatingiems žmonėms. 

Ir iš tiesų, kai dvi tokios išaukštintos sielos susitiko vienoje kartoje, ir viename mieste, tarp jų užsimezgė glaudus dvasinis ryšys.

Iš sekančio laiško matyti aiškus ravo Abrahamo Kuko požiūris į vidinės Toros mokymą:

„Išgelbėjimo šviesa ir palaiminimo šaltinis ateis ir pasireikš paskutinėje kartoje su Toros paslapčių atvėrimu“.

Tai reiškia, kad vienintelis pasiruošimas Kūrėjo išgelbėjimui žmogaus sieloje gali įvykti tik didelės ir nuostabios vidinės Toros šviesos dėka.

Ir toliau tęsia ravas Abrahamas Kukas:

„Ir klaidžios daugelis ir padaugės žinių, ir padidės išminties mokymas ir Toros garbė bei vidinės Toros paslaptys visame Izraelyje. Ir bus išaukštintas ir taps šventas Pasaulio Karaliaus vardas. Ir pagreitins mums išgelbėjimo šviesą“.

Kūrėjo vardas taps šventas kiekvieno žmogaus akyse, tai yra, kiekvienas realiai pažins Kūrėją, kaip svarbiausią dalyką gyvenime, tik dėka didelio vidinės Toros švytėjimo.


Ravas Baruchas Ašlagas papasakojo tai, ką girdėjo iš ravo Kuko apie apribojimus mokantis kabalos išminties:

„Jei žmogus nori mokytis kabalos dėl priedermės (tai reiškia, tiek kiek žmogus nori laikytis Halachos bei mokytis atviros Toros, tiek jis nori laikytis ir slaptos Toros), tada jis turi sulaukti 40 metų amžiaus ir prieš tai „prisipildyti“ Mišna ir Talmudu.

Tačiau jei žmogus nori mokytis kabalos todėl, kad jaučia tuštumą ir pasitenkinimo trūkumą, ir jaučia, jog jis neturi nei tikėjimo, nei dangaus baimės, bet yra pilnas klausimų ir svarstymų, tada tam nėra jokių apribojimų“.

 

 

Rabi Joel Tetlbaumas iš Satmar

 

Rabi Joel Tetlbaumas be galo gilinosi į Baal aSulamo knygas, jo knygų spinta buvo pilna mūsų mokytojo knygų.

Rabi Joel buvo ypatingas „Kūrėjo darbininkas“, tai buvo žmogus, kuris dirbo su savimi virš žmogiškų jėgų.

Baal aSulamo knygose jis rado šviesą, kuri nušvietė jam kelią Kūrėjo darbe.

 
Rabi Elijahu Desler

 

Yra žinoma, kad rabi Elijahu Desler labai daug mokėsi iš Baal aSulamo knygų.

Visas jo vidinės Toros supratimas buvo dėka Baal aSulamo komentaro „Sulam“.

Jis gausiai citavo Baal aSulamo raštus savo knygose, ir jose rėmėsi Baal aSulamo žodžiais: pavyzdžiui, sąvokos „gavimas“ ir „davimas“ dažnai kartojosi rabi Elijahu raštuose.

Po mūsų mokytojo Baal aSulamo mirties, jo sūnus rabi Baruchas Šalomas išvyko į užsienį ir ilgą laiką buvo apsistojęs Geitsgede.

Čia, rabi Joel įsteigtoje ješivoje, ravas Baruchas mokė jo mokinius.