kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Toks bus raupsuoto (žmogaus) įstatymas, jo išsityrinimo dieną, jis turi būti nuvestas pas koheną. Ir išeis kohenas iš stovyklos, ir apžiūrės kohenas, ir štai – išgijo raupsuotas nuo savo raupsų“ (Vajikra 14 – 2, 3).

הקדמה לתלמוד עשר הספירות 

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį


 


 88.Todėl priesaikos formuluotė skamba:
„Net, jei visas pasaulis sakys, kad tu esi teisuolis“.
Tai reiškia, kad šios dvi priedermės: „meilė ir baimė“ yra perduotos tik pačiam žmogui,
ir niekas kitas pasaulyje negali pamatyti jas pas žmogų.
Todėl aišku, jei visi mato žmogų, atliekantį visas 611 priedermių,
iškart sako, kad tikriausiai yra pas žmogų taip pat „baimė ir meilė“. 
Ir todėl, kad žmogus prigimtis yra linkusi tikėti pasauliu,
žmogus gali įkristi į „karčią klaidą“.
Dėl tos priežasties siela, dar prieš ateinant į mūsų pasaulį,
yra prisaikdinama dėl to.
Ir duok dieve, kad mums tai padėtų.
Tačiau, žmogus pats privalo išsiaiškinti ir žinoti savo sieloje, ar jis yra „visiškas teisuolis“.  89.


Taip pat dabar yra suprantama, kaip gi galima nusipelnyti Kūrėjo meilės pakopos.
Klausėme, kaip gi galima nusipelnyti netgi pirmą meilės pakopą,
t.y. meilės, priklausančios nuo kokios priežasties, pakopą,
kai užmokestis už priedermę tik „pasaulyje, kuris ateis“?
Ir dabar tampa aišku, kad žmogui nereikia konkrečiai gauti užmokesti už priedermę būtent dabar savo gyvenime.
Todėl pabrėžė išminčiai, kad  „savo pasaulį „pamatysi“ savo gyvenime“,
o gausi pasaulyje, kuris ateis“.
Tačiau žmogus būtinai privalo visiškai ir absoliučiai  tiksliai „pamatyti“, „sužinoti“ ir „pajusti“ ateityje laukiantį užmokestį, dar gyvendamas mūsų pasaulyje.
Ir visą tai žmogus nusipelno pamatyti iš nuostabaus suvokimo,
t.y. „akių atvėrimo šventojoje Toroje“.
Iš tikro tada žmogus ir nusipelno pirmos meilės pakopos,
t.y. meilės, priklausančios nuo priežasties.
Tai ir yra pirmasis „išėjimas“ iš „Kūrėjo veido“ paslėpimo,
ir įėjimas į „Kūrėjo veido“, t.y. gerumo atvėrimą.
Ir šis „matymas“ įgalina žmogų tinkamai vykdyti visą Torą ir priedermes,
taip kad „paliudija jam Žinantis paslaptis,
kad žmogus jau nesugrįš prie savo kvailystės“.


    90.


Todėl nuo šio laiko, žmogus jau stengiasi vykdyti Torą ir priedermes „meilės,
priklausančios nuo kokios priežasties“ aspekte.
Ir šis aspektas ateina pas žmogų iš suvokimo apie laukiantį jo užmokestį už priedermę 
pasaulyje, kuris ateis.
Kaip sakėme: „tas, kas ateina su skolos rašteliu atsiimti skolą, skaitosi, lyg jau būtų atsiėmęs skolą“.
Ir tada žmogus nusipelno antros „Kūrėjo veido“ atvėrimo pakopos,
t.y. amžino ir tikro Kūrėjo valdymo supratimo, kad Kūrėjas yra:
„Geras ir darantis gėrį ir blogiems ir geriems“.
Tada žmogus nusipelno meilės, nepriklausančios nuo priežasties,
o žmogaus tyčiniai nusikaltmai virsta „nuopelnais“.
Ir nuo to laiko ir toliau žmogus vadinasi „visiškas teisuolis“.
„Teisuolis“, nes gali vykdyti Torą ir priedermes su „baime“ ir „meile“, o „visiškas“,
nes yra pas jį visos 613 priedermės.