kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ה' מלך, גאות לבש. לבש ה' עז התאזר. אף תכון תבל, בל תמוט. נכון כסאך מאז, מעולם אתה. תהלים צג' – א', ב Kūrėjas karaliauja, apsisiautęs didybe. Apsisiautęs Kūrėjas, stiprybe apsijuosęs. Palaiko visatą, kad nesvyruotų. Visada teisingas (Tavo) sostas, amžinas Tu. (Tehilim 93 – 1, 2)

הקדמה לתלמוד עשק הספירות 

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
91.

Iš tikro, kai žmogus nusipelno trečios Kūrėjo valdymo pakopos,
t.y. Kūrėjo valdymo „užmokesčiu ir bausme“,
kada „paliudija Žinantis paslaptis,
kad žmogus jau nesugrįš prie savo kvailystės“,
žmogus tada vadinasi tik „nepilnas teisuolis“.
Ir dabar visiškai aišku,
kad žmogui galiausiai trūksta tik „vienos priedermės“,
t.y. „meilės“ priedermės.
Ir jis iš tikro „nepilnas“, nes būtinai privalo užbaigti visas 613 priedermių.
Todėl tai yra pirmas žingsnis „ant tobulumo slenksčio“.


92.


Ir dabar galime suprasti įžymų klausimą, kurį klausėme:
„Kaip įpareigoja mus Tora meilės priedermei”?
Juk mes visai neturime galimybių įvykdyti šią priedermę,
net prisiliesti prie jos?
Ir dabar suprask, kodėl perspėjo išminčiai:
„Stengiausi ir neradau, netikėk”.
Tai pat:
„Visada žmogus turi užsiimti Tora ir piedermėmis, netgi „lo lišma”,
nes iš „lo lišma” ateinama į „lišma” (Talmudas, Psachim).
Ir dar, apie tai parašyta:
„Ieškantys Manęs nuo ankstaus ryto, suras Mane” (Mišlei 8).93.

Pasakė išminčiai:
„Pasakė rabi Icchakas, jei pasakys tau žmogus:
Stengiausi ir neradau – netikėk;
Nesistengiau ir radau – netikėk;
Stengiausi ir radau – tikėk.“ (Talmudas, Megila 6 – 2).


Iš tikro čia kalbama apie Toros žodžius,
kad galiausiai viskas priklauso nuo pagalbos iš Dangaus.
Tačiau iškyla klausimas, nes parašyta:
„Stengiausi ir radau, tikėk“.
Matome, kad pasakymas neigia pats save,
nes „pastangos“ liečia įsigijimą,
o „radimas“ ateina be jokių pastangų ir triūso,
net negalvojant apie tai,
todėl reikėjo pasakyti:
„Stengiausi ir įsigijau“?


Tačiau iš tikro „radinys“ apie kurį čia kalbama, liečia pasakymą:
„Ieškantys Manęs nuo ankstaus ryto, suras Mane“.
Tai reiškia, kad čia yra kalbama apie „Kūrėjo veido“ radimą,
kaip parašyta knygoje Zohar,
kad „Kūrėjo veidą“ galima rasti tik Toroj.
Todėl pastangų Toroje dėka galima nusipelnyti „Kūrėjo veido“ atvėrimo,
ir išminčiai „pabrėžė“ sakydami:
„Stengiausi ir radau, tikėk“.
Iš tikro „pastangos“ yra Toroje,
o „radimas“ – „Kūrėjo veido“ atvėrime.


Ir specialiai nepasakė:
„Stengiausi ir nusipelniau – tikėk“,
arba „Stengiausi ir įsigijau“,
nes tada būtų galima suklysti ir pagalvoti,
kad nusipelnymas ar įsigijimas liečia tik pačią Torą.
Todėl išminčiai pabrėžė, sakydami „radau“,
kad parodyti apie pridėtinį aspektą prie Toros įsigijimo.
Ir tai reiškia – „Kūrėjo veido“ radimą,
t.y. Kūrėjo valdymo suvokimą.