kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כן כתב הרמב"ן ז"ל בהקדמת פרושו על התורה, וז"ל, "ואני הנני מביא בברית נאמנת וכו' לכל מסתכל בספר הזה וכו' מכל הרמזים אשר אני כותב בסתרי התורה, כי אני מודיעו נאמנה שלא יושגו דברי ולא יודעו כלל בשום שכל ובינה זולת מפי מקובל חכם לאזן מקבל מבין". וכמתכונתו כתב ג"כ הרב חיים ויטאל ז"ל בהקדמה לעץ חיים. וכן בדברי חז"ל (חגיגה י"א:) "אין דורשין במרכבה ביחיד אלא א"כ הוא חכם ומבין מדעתו.בהע''ס, מהות חכמת הקבלה Rambanas savo Toros komentarų įvade rašo: „Iš tikro aš pateikiu patikimą sandorį.... kiekvienam žvelgiančiam į šią knygą... Tai reiškia, kad visose užuominose, kuriose aš rašau apie Toros paslaptis, aš tvirtai patikinu, kad mano žodžių negalima suvokti jokiu protu ir jokiu intelektu,tik iš išminčiaus kabalisto lūpų labai nuovokiam mokiniui“. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

אהבת ה' ואהבת הבריות 

Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
3.

Viena priedermė

Čia iškyla keletas klausimų, iš to kas pasakyta aišku,
kad mes, nors ir būdami „Toros žmonėmis“, visai nevykdome Toros.
Tai reiškia, kad mes atliekame „atskirus“ aspektus,
visai nepasiekdami „bendrumo“.
Apie tai parašyta:
„Tuo metu, kai jūs vykdote Kūrėjo norą, vargšai bus pas kitus, o ne pas jus“ (Raši).
Ir iš tikro, kaip gali būti vargšų, kai visi vykdo Kūrėjo norą ir myli artimą, kaip patį save?


Panagrinėkime Jeruzalės Talmudo pasakojimą apie vergo judėjo įsigijimą,
nors iš tikro šis pasakojimas liečia ne tik judėją.
Todėl, net „gerą“, t.y. žmogų perėjusį į judaizmą, privaloma mylėti, kaip ir save patį.
Apie tai parašyta:
„Viena Tora ir vienas įstatymas bus jums ir gerui, gyvenančiam tarp jūsų“ (Bemidbar 15 – 16).
Ir „geras“ reiškia, kartu gyvenantis svetimšalis, kuris negavo Toros,
tačiau atsitraukė nuo „avoda zara“ (stabmeldystės).
Kaip parašyta: „Ir gerui jūsų vartuose atiduokit“ (Dvarim 14 – 21).


Ir tai „Vienos priedermės“ paslaptis, apie kurią tana (Mišnos išminčius) sako:
„Padarė vieną priedermę – laimingas, nes persvėrė save ir visą pasaulį į nuopelnų pusę“ (Talmudas, Kidušin 40 – 2).
Tačiau labai sunku suprasti, ką reiškia „visą pasaulį“?
Iš tikro labai abejotina, ar pats žmogus yra „per pusę su nuodėmėmis ir per pusę su nuopelnais“, todėl kaip galima taip teigti apie visą pasaulį?
Juk pasaulis pilnas gojų ir despotų, ir kaip gali tana (išminčius – mokytojas) matyti pasaulį „pusę ant pusės“?
Ir apie save dar galima taip pasakyti, tačiau tik ne apie visą pasaulį.
Juk tiksliau būtų galima pasakyti „visas Izraelis“, ir kodėl tana čia „prijungia“ dar ir „visą pasaulį“?
Argi mes turime vykdyti „aravutą“ (laidavimą – atsakomybę) taip pat ir su viso pasaulio tautomis, kad į „bendrą sąskaitą“ įjungtume savo „gerus darbus“?


Taip reikia suprasti, kad čia yra kalbama tik apie Toros „veiksmo priedermes“,
atvedančias visą pasaulį prie norimo tikslo.
Todėl, kai mes sakome „Viena priedermė“, be jokios abejones kalba eina apie „veiksmo priedermę“.
Ir tai atitinka Hilelio žodžius: „Mylėk savo artimą, kaip save patį“,
nes vien tik šios priedermės dėka galima nusipelnyti tikro tikslo – susiliejimo su Kūrėju.
Todėl matome, kad vienos priedermės dėka galima pasiekti galutinį tikslą.


Iš tikro nėra jokio sunkumo su priedermėmis „tarp žmogaus ir Kūrėjo“,
nes šių priedermių „veiksmo pusė“ taip pat turi tą patį tikslą – „kūno ištyrinimą“.
Ir paskutinis šio „ištyrinimo“ taškas yra „mylėti savo draugą ,kaip patį save“,
po kurio iškart eina sekanti pakopa – „susiliejimas“.


Čia yra „bendras“ ir „atskiras“ aspektai, nes visi „atskiri“ atvejai duoda „bendrą“ aspektą, atvedantį prie galutinio tikslo.
Todėl nėra skirtumo iš kokios pusės pradėti – ar nuo „bendro“,ar nuo „atskiro“.
Juk svarbiausia – pradėti, o ne „trypčioti vietoje“, kol pasieksime savo tikslą.