kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ה' מלך, גאות לבש. לבש ה' עז התאזר. אף תכון תבל, בל תמוט. נכון כסאך מאז, מעולם אתה. תהלים צג' – א', ב Kūrėjas karaliauja, apsisiautęs didybe. Apsisiautęs Kūrėjas, stiprybe apsijuosęs. Palaiko visatą, kad nesvyruotų. Visada teisingas (Tavo) sostas, amžinas Tu. (Tehilim 93 – 1, 2)

הקדמה לתלמוד עשר הספירות 

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
94.

Ir taip pat tampa aiškus pasakymas:
„Nesistengiau ir radau, netikėk“.
Juk iš pirmo žvilgsnio keista,
kokiam gi naivuoliui gali ateiti į galvą,
kad galima nusipelnyti Toros, be pastangų?
Tačiau parašyta:
„Ieškantis Manęs nuo ankstaus ryto, suras Mane“ (Mišlei 8 – 17).
Tai reiškia, kad kiekvienas, ar mažas ar didelis, ieškantis Kūrėjo,
tikrai Jį randa, kaip ir liudija pasakymas:
„Ieškantis nuo ankstaus ryto“.
Ir todėl galima pagalvoti, kad čia nereikia jokių pastangų,
ir netgi „atsitiktinis“ žmogus, nesiruošiantis skirti pastangų,
taip pat gali surasti Kūrėją?
Todėl čia perspėjo išminčiai, kad žmogus netikėtų tuo,
bet pastangos čia būtinos, todėl:
„Nesistengiau ir radau, netikėk“.


95.

Dabar galima suprati, kodėl Tora vadinama „gyvenimu“, kaip parašyta:
„Žiūrėk, padėjau prieš tave šiandien gyvenimą ir gėrį“ (Dvarim 30 – 15).
Dar parašyta: „Rinkis gyvenimą“, ir taip pat:
„Nes, tai yra gyvenimas, radusiems (Torą)“ (Mišlei 4 –22).
Iš tikro visa tai išplaukia iš parašymo:
„Karaliaus veido šviesoje – gyvenimas“ (Mišlei 16).
Tai reiškia, kad Kūrėjas yra gyvenimo ir gerumo „šaltinis“,
todėl tai yra „gyvenimas“ toms „šakoms“, susliejusioms su „šaltiniu“.
Ir čia kalbama apie tuos žmones,
kurie stengėsi ir rado „Kūrėjo veido“ šviesą Toroje,
ir nusipelnė nuostabaus suvokimo – „atvėrimo akių Toroje“ bei „Kūrėjo veido“ atvėrimo.
Tai reiškia tikro Kūrėjo valdymo suvokimo, tinkančio Jo vardui – „Geras“.
Ir suprantama, kad „Gero“ būdas yra daryti gera.


96.

Todėl tie „tobulieji“ jau negali tinkamai nevykdyti priedermių,
kaip žmogus negali atsisakyti nuo nuostabaus malonumo, ateinančio jam į rankas.
Ir lygiai taip pat, žmogus bėga nuo prasižengimo, lyg bėgtų nuo ugnies.
Apie tokius žmones pasakyta:
„O jūs susilieję su savo Kūrėju, visi gyvi šiandien“(Dvarim 4 – 4).
Tai reiškia, kad meilė Kūrėjui pas tokius žmones ateina natūraliai,
t.y. „natūraliais kanalais“, paruoštais žmogui jau nuo sukūrimo pradžios.
Iš tikro dabar „šaka“ yra tinkamai susijungusi su „Šaknimi“,
todėl gyvybės šviesa ateina iš „Šaltinio“ didele gausa ir nenutrūkstamai.
Ir dėl tos priežasties Tora ir yra vadinama „Gyvenimu“.


97.

Todėl daugelyje vietų perspėjo išminčiai apie būtiną sąlygą mokantis Torą,
kad būtų būtent „lišma“.
Tai reiškia, kad Jos dėka žmogus nusipelnytų gyvenimo,
nes Ji yra „gyvenimo Tora“, ir tik tam tikslui buvo duota mums.
Todėl privalo kiekvienas žmogus Toros užsiėmimų metu pasistengti ir nukreipti protą bei širdį taip, kad surastų „Gyvojo Karaliaus Veidą“, t.y. atviro Kūrėjo valdymo suvokimą,
kuris vadinasi „Veido šviesa“.


Ir kiekvienas žmogus yra tinkamas šiam darbui, kaip pasakyta:
„Kiekvienas, ieškantis Manęs nuo ankstaus ryto, suras Mane“.
Ir taip pat pasakyta:
„Stengiausi ir neradau, netikėk“,
t.y. šiam tikslui pasiekti žmogui nereikia nieko, vien tik pastangų.
Kaip parašyta:
„Kiekvienam, užsiimančiam Tora „lišma“, Ji pasidaro jam gyvybės lašu“ (Talmudas, Taanit 7 – 71).
Todėl žmogui reikia tik nukreipti protą ir širdį,
kad nusipelnytų „gyvenimo“, tai ir reiškia – „lišma“.