kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Gero galutinio antspaudo! !גמר חתימה טובה
  • Jom-Kipur pasninko pradžia sekmadienį rugsėjo 27 d. 18 val. 45 min., pabaiga pirmadienį rugsėjo 28 d. 19 val. 55 min.
  • מה שהאדם מחשיב כחטא, הוא למעשה העונש, ומה שהאדם מחשיב כעונש, דהיינו היסורים הבאים עליו לאחר מכן, זהו תיקון לנפשו, למען ישמור עצמו פעם הבאה מן החטא. רב ברוך אשלג ע''ש בעל הסולם. Tai, ką žmogus laiko „nuodėme“, tai iš tikro yra „bausmė“. O tai, ką žmogus laiko „bausme“, t.y. kentėjimus, tai yra jo sielos „ištaisymas“, kad žmogus kitą kartą apsaugotų save nuo nuodėmės. (Ravas Baruchas Ašlagas Baal Sulamo vardu).

אהבת ה' ואהבת הבריות 

Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
5.

Dvi dalys Toroje: „tarp žmogaus ir Kūrėjo“ – „tarp žmogaus ir jo artimo“

Ir nors mes matome, kad Toroje yra dvi dalys:
priedermės „tarp žmogaus ir Kūrėjo“, bei priedermės tarp „žmogaus ir jo artimo“,
tačiau abi dalys yra vienas ir tas pats dalykas.
Tai reiškia, kad šių priedermių veiksmo aspektas ir galutinis tikslas turi būti vienas – „lišma“.
Ir žmogui nėra jokio skirtumo, ar jis stengiasi dėl savo artimo, ar dėl Kūrėjo
Iš tikro žmogaus prigimtis yra tokia, kad viskas,
kas išeina iš žmogaus interesų rato, žmogui yra tuščia ir nereikšminga.


Ir žmogus turi pradėti iš pradžių, t.y. nuo „lo lišma“, kaip sako Rambamas:
„Pasakė išminčiai visada žmogus turi mokytis Toros, net „lo lišma“,
nes iš „lo lišma“ ateinama į „lišma“.
Todėl, kai mokomi maži vaikai, moterys bei paprasti žmonės, jiems yra sakoma,
kad reikia dirbti iš baimės, arba dėl užmokesčio.
Tačiau, kai padidėja jų supratimas ir jie įgauna papildomos išminties,
tada po truputį jiems yra atskleidžiama ši paslaptis,
ir jie iš yra lėto įpratinami, kol supras bei suvoks ir pradės dirbti iš meilės“.


Ir kai žmogus pradeda iš tikro mylėti savo artimą ir sąlygoti jam,
tada kartu su tuo, jis pradeda mylėti ir Kūrėją, bei nori jam padaryti malonumą.
Ir tarp šių dalykų nebelieka jokio skirtumo, nes viskas, kas išeina iš paties žmogaus interesų rato, t.y. ar sąlygoti artimui, ar sąlygoti Kūrėjui, viskas žmogui yra vienodai.


Todėl Hilelis pasakė, kad „Mylėk savo artimą, kaip save patį“ yra galutinis veiksmo tikslas,
nes šis dalykas savo pobūdžiu yra žmogui aiškiausias.
Ir čia visai negalima suklysti, nes visi žmogaus veiksmai yra jam prieš akis.
Iš tikro, jei žmogus nevykdys savo artimo poreikių anksčiau nei savo, jis neišpildys nuostatos:
„Ir mylėk savo Kūrėją visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis“.


Ir iš tikro šie du dalykai yra visiškai tapatūs, nes ir savo artimą žmogus turi mylėti visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis, juk save žmogus myli visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis.

Todėl jei dalykas lies tik meilę Kūrėjui, žmogus gali suklysti ir apgauti save, tačiau santykiuose su savo draugu viskas matosi aiškiai.