kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ה' מלך, גאות לבש. לבש ה' עז התאזר. אף תכון תבל, בל תמוט. נכון כסאך מאז, מעולם אתה. תהלים צג' – א', ב Kūrėjas karaliauja, apsisiautęs didybe. Apsisiautęs Kūrėjas, stiprybe apsijuosęs. Palaiko visatą, kad nesvyruotų. Visada teisingas (Tavo) sostas, amžinas Tu. (Tehilim 93 – 1, 2)

זהר פנחס בית שלישי לא כתיב באורייתא  

Zohar „Trečioji Šventykla neaprašyta Toroje“

rabi Šimonas bar Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį
(Ištraukos)

2.

Ar bus pastatyta Trečia Šventykla? Atsakymas į pirmą filosofo klausimą


Kai išėjo Izraelis iš Egipto, Kūrėjas norėjo juos padaryti čia žemėje,
kaip „šventus angelus“ viršuje,
taip pat norėjo pastatyti jiems Šventus Namus, kaip viršuje.
Iš tikro Kūrėjas norėjo nuleisti Izraelį iš „Dangaus aukštumų“,
ir pasodinti žemėje „šventu sodinuku“,
lygiai kaip aukštybėse.


Kaip parašyta Toroje:
„Atvesiu juos ir pasodinsiu savo palikimo kalne“( Šmot 15 – 17).
Kurioje vietoje pasodinti?
„Vietą savo buvimui pasidarei Kūrėjau“ (Šmot 15 – 17).
Toje vietoje,
kurią pats „pasidarei Kūrėjau“, o ne kas kitas.
Ir taip pat:
„Vietą savo buvimui pasidarei Kūrėjau“ (Šmot 15 – 17),
tai – Pirma Šventykla.
Ir toliau: „Šventovę Kūrėjui padarė Tavo rankos“,
tai – Antra Šventykla.
Abi Šventyklos – Kūrėjo rankų darbas.


Tačiau po to, kai Izraelio sūnūs supykdė Kūrėją dykumoje,
tada visi mirė.
Ir atvedė Kūrėjas jų sūnus į šventą žemę,
kur Šventykla jau buvo pastatyta žmogaus rankomis.
Todėl neišsilaikė, nes tai turėjo būti Kūrėjo rankų darbas.
Karalius Šlomo (Saliamonas) tai žinojo,
kad dėl to, jog tai žmogaus rankų darbas, jos neišsilaikys.
Todėl ir pasakė:
„Jei Kūrėjas nepastatys namo, bergždžios darbininkų pastangos“(Tehilim (Psalmės) 127 – 1).
Tai reiškia, kad nėra „namui“, t.y. Šventyklai, egzistencijos.


Ezros dienomis dar Izraelis buvo nuodėmės įtakoje,
todėl turėjo statyti Antrą Šventyklą savo rankomis.
Iš tikro ši Šventykla taip pat negalėjo egzistuoti.
Išeina, iki šiol dar nebuvo Kūrėjo statinio pasaulyje,
ir tik apie ateitį parašyta:
„Kūrėjas stato Jeruzalę“ (Psalmės147 – 2).
Tai reiškia, kad pats Kūrėjas pastatys, o ne kas kitas.
Todėl mes laukiame šio statinio, t.y. dviejų Šventyklų,
o ne žmogaus rankų darbo,
kas iš tikro neturi teisės egzistuoti išvis.


Tai reiškia, kad Pirmą ir Antrą Šventyklą Kūrėjas nuleis iš „viršaus“ vienu metu.
Pirmoji Šventykla atitinka „biną“,
todėl ji bus „uždengta“,
o Antroji Šventykla atitinka „malchut“,
todėl ji bus „atverta“.
Iš tikro ši Antra Šventykla bus „atverta“,
kad parodyti visam pasauliui Kūrėjo veiksmus ir programą.


Tačiau Pirmoji Šventykla, kuri bus „uždengta“,
pakils į viršų virš atviros, „atidengtos“ Šventyklos.
Ir tada visas pasaulis pamatys „Šlovės debesis“,
supančius „atidengtą“ Šventyklą.
Taip pat tarp šių debesų bus galima pakilti iki „dangaus aukštybių“.
Būtent šito statinio mes laukiame,
nes iki šiol to dar nebuvo pasaulyje.


Iš tikro net Jeruzalės miestas nebus žmogaus rankų darbas,
kaip parašyta:
„Aš būsiu, sako Kūrėjas ugnine siena aplink (Zacharija 2 – 9).
Jei apie miestą taip parašyta,
tuo labiau tai liečia Šventyklą,
kuri yra Jo buveinė.
Šis Kūrėjo veiksmas turėjo būti parodytas iš pradžių,
kai tik išėjo Izraelis iš Egipto.
Tačiau jis buvo sustabdytas iki dienų pabaigos,
iki paskutinio išsivadavimo.