kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה, אם כל תכלית התורה וכל הבריאה, אינה אלא להרים את האנושות השפלה, עד שיהיו ראויים לאותו רוממות הנפלאה – "ולדבקה בו יתברך ויתעלה". היה לו לברא אותנו ברוממות זו, ולא להטריח אותנו ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות? בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Tačiau dar lieka klausimas, jei visos Toros ir visos kūrinijos tikslas – „pakelti“ žmoniją į šias nuostabias „susiliejimo su Kūrėju“ aukštumas, kodėl nebuvo galima iškart žmonijos sukurti tokiame lygyje? Ir kodėl dar reikėjo kūriniją apsunkinti didelėmis pastangomis Toroje ir priedermėse? (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

זהר ויצה הפעם אודה – ותקרא את שמו יהודה  

Zohar „Dabar padėkosiu – ir pavadino vardu Jehuda“

rabi Šimonas bar Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį
(Ištraukos)

Rabi Šimonas atėjo į vieną kaimą ir sutiko ten rabi Abą, rabi Chiją ir rabi Josi.
Kai rabi Šimonas juos pamatė, jis pasakė:
„Čia turime išgirsti Toros atnaujinimus“.
Visi trys susėdo, ir kai rabi Šimonas nusprendė eiti,
kiekvienas iš jų pasakė po sakinį iš Toros rabi Šimono garbei.


Rabi Aba pradėjo ir atvėrė:
„Ir pasakė Kūrėjas Abrahamui, kai jis atsiskyrė nuo Loto...pakelk akis ir pažiūrėk“ (Berešit 13).
Ir argi tiek, kiek Abrahamas pamatė, jis paveldėjo žemę,
t.y. kiek žmogus gali pamatyti?
Tris parsas, keturias parsas, ar penkias parsas.
Tačiau parašyta:
„Visą žemę, kurią tu matai“.
Iš tikro, kai pamatė keturias pasaulio puses,
pamatė visą žemę, nes keturios pasaulio pusės apima visą pasaulį.


Kitas paaiškinimas.
Pakėlė Abrahamą virš Izraelio žemės ir parodė jam,
kaip ji susijusi su pasaulio pusėmis, todėl taip pamatė viską.
Taip pat tas, kas mato rabi Šimoną, mato visą pasaulį.
Rabi Šimonas – džiaugsmas „viršuje“ ir „apačioje“.


Pradėjo rabi Chija ir pasakė:
„Žemę, ant kurios tu guli, tau atiduosiu ir tavo palikuonims“ (Berešit 28).
Ir argi vien tik tą vietą pažadėjo Kūrėjas?
Juk tai keturios, ar penkios ama (uolekčiai), ne daugiau?
Tačiau tuo metu Kūrėjas suvyniojo po Jakovu visą Izraelio žemę, todėl ten buvo visa žemė.
Ir taip, kaip ši vieta apėmė visą Izraelio žemę,
taip rabi Šimonas, kuris yra viso pasaulio šviesa, tuo labiau atstoja visą pasaulį.


Rabi Josi pradėjo, atvėrė ir pasakė:
„Dabar padėkosiu Kūrėjui“ (Berešit 29).
Juk Lėjai reikėjo dėkoti Kūrėjui už visus sūnus,
kuriuos pagimdė, ne tik už šį sūnų, t.y. Jehuda?
Tačiau Jehuda – ketvirtas sūnus šlovės Sostui, jis užbaigia Sostą.
Todėl Jehuda – vienintelis ištaiso Sostą.
Jis – atrama, į kurią remiasi visi stulpai.
Rabi Šimonas, apšviečia visą pasaulį Tora, visos šviesos švyti jo dėka.
Jis – viso pasaulio „atrama“.