kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אכתוב לך, בחינת עמודי דאמצעיתא בעבודת השי"ת, שיהיה לך תמיד למטרה ימין ושמאל, כי יש הולך שעוד גרוע מיושב ובטל. בעה''ס, אגרות קודש Parašysiu tau, kas yraעמודא דאמצעיתא (amuda de emcaita) „vidurinis stulpas“ – „vidurinė linija“ Kūrėjo darbe. Tai turi būti visada tau, kaip tikslas „prieš akis“, kad nenukryptum nei į „kairę“, nei į „dešinę“. Tai reiškia, kad geriau stovėti „vietoje“, nei eiti neteisinga kryptimi. (Baal Sulamas „Šventi laiškai“)

הקדמה לתלמוד עשר הספירות  

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį 

122.Iš tikro turime gerai suprasti išminčių pasakymą.
„Parašyta, tuo metu, kai bendruomenė randasi bėdoje, tegul nesako žmogus:
 „Eisiu namo, valgysiu ir gersiu, ir ramybė mano sielai“ (Talmudas, Taanit 11).

 Jei žmogus taip daro, apie jį parašyta:
„Štai džiaugsmas ir linksmybės, pjausime jaučius ir smulkius gyvulius,
valgysime mėsą ir gersime vyną, prisivalgysime ir prisigersime, nes rytoj mirsime“.

Toliau parašyta:
 „Ir bus viskas atskleista Kūrėjui, todėl nebus jiems atleista ši nuodėmė iki mirties“.
Iki čia „viduriniojo“savybė.
Tačiau apie nusidėjėlio savybę parašyta:
„Štai paimsiu vyną ir atsiskiesiu degtinę, taip bus ir rytoj“.
Toliau parašyta:
„Teisuolis pražuvo, ir nei vienas žmogus neatkreipė dėmesio, nes dėl blogio žuvo teisuolis“.
Todėl žmogus turi pergyventi su bendruomene, nes tik tada žmogus nusipelno bendruomenės paguodos ir užtarimo“. 


 123.


  
Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tarp šių dalykų nėra jokio ryšio.
Todėl, jei Talmudas nori įrodyti, kad žmogus privalo pergyventi kartu su bendruomene,
kodėl paskui reikia kalbėti ir išskirti „viduriniųjų“ savybę iš „nusidėjėlių“ savybės?
Ir dar, kodėl būtent pabrėžiama – „viduriniųjų savybė“ ir „nusidėjėlių savybė“?
Kodėl nesako paprastai „vidurinieji“ ir „nusidėjėliai“?
Ką šioje vietoje reiškia pasakymas „savybės“?

Ir iš kur aišku, kad šioje vietoje pranašas Ješaja kalba, apie nuodėmę,
jei žmogus nepergyvena kartu su bendruomene?
Ir galiausiai, mes čia nematome jokios bausmės „nusidėjėlių“ savybei,
bet parašyta „teisuolis pražuvo, ir joks žmogus neatkreipė dėmesio“.
Iš tikro, jei prasižengė „nusidėjėliai“,
kodėl už tai turi būti nubaustas teisuolis?
Ir koks skirtumas nusidėjėliams, ar teisuolis pražus, ar ne?


124.Tačiau reikia žinoti, kad šios baraitoje paminėtos „viduriniųjų“, „nusidėjėlių“ ir „teisuolio“ savybės
nenurodo į atskirus žmones.
Tai reiškia, kad šios trys savybės yra pas kiekvieną žmogų pasaulyje.
Todėl kiekviename žmoguje galime išskirti tris savybes pagal Kūrėjo valdymo suvokimą.

Ir, jei žmogus randasi Kūrėjo veido paslėpime,
t.y. jei dar nenusipelnė net „sugrįžimo iš baimės“,
tada kiekvienas žmogus priklauso „nusidėjėlių savybei“.

Tačiau, jei nusipelno „sugrįžimo iš baimės“, žmogus jau priklauso „viduriniųjų savybei“.

Ir jei žmogus nusipelno „sugrįžimo iš meilės“, t.y. ketvirtos, „amžinos meilės“ savybės,
tada jis skaitosi „absoliutus teisuolis“.

Todėl baraita nesako paprastai „vidurinieji“ ir „teisuoliai“,
bet „viduriniųjų savybės“ ir „nusidėjėlių savybės“.