kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • והנמשל הוא: התורה נחלקת לב' חלקים: חלק לשיעבוד המקום, כמו תפילין, שופר, ולימוד התורה. חלק לשיעבוד הבריות: כמו, גזלה, ושמרתם לנפשותיכם וכו' גניבא, אונאת איש, להקפיד על נקיות וכו'. בעל הסולם, פרי חכם, אגרות קודש Pasakėčios esmė. Tora dalinasi į dvi dalis. Viena dalis: Pareigos Kūrėjui, kaip tfilinas, šofaras, Toros mokymasis. Kita dalis: Pareigos žmonėms, kaip grobstymas, kuklumas, vagystės, žmogaus išnaudojimas, švaros laikymasis ir t.t. (Baal Sulamas, „Pri Chacham“, „Šventi laiškai“)

הקדמה לתלמוד עשר הספירות 

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
125.

Dar turime prisiminti, kad pasiekti ketvirtą meilės Kūrėjui pakopą,
galima tik nusipelnius suvokimo,
kaip visas pasaulis ateityje atvers „Kūrėjo veidą“.

Tik taip galima persverti visą pasaulį į „nuopelnų pusę“,
kaip sako rabi Elazaras, rabi Šimono sūnus.
Ir jau aiškinome, kad „Kūrėjo veido“ atvėrimas privalo „apversti visą“ „Kūrėjo veido“ paslėpime buvusį liūdesį ir bėdas į nuostabius malonumus.
Todėl dabar žmogus gailisi tik to, kad kentėjo per mažai kentėjimų,
kaip jau gerai paaiškinome.
Tačiau reikia pastebėti, juk žmogus,
kuris persveria save į „nuopelnų pusę“,
iš tikro prisimena visus skausmus ir bėdas,
buvusias jam „Kūrėjo veido“ paslėpime.
Todėl egzistuoja realybė,
kad viskas apsiverčia žmogui į nuostabius malonumus.
Ir dabar, kai žmogus nori persverti visą pasaulį į „nuopelnų pusę“,
kaip jis gali žinoti kokiu dydžiu ir kokias bėdas kenčia visas pasaulis?


Todėl dabar žmogui nėra kito būdo,
tik pačiam pajusti viso pasaulio skausmą,
kad galėtų galiausiai persverti visą pasaulį į „nuopelnų pusę“,
t.y. tokia pačia tvarka, kokia persvėrė ir save.
Iš tikro reikia, kad viso pasaulio „nuopelnų taurei“ nieko netrūktų,
kai žmogus jau yra pasirengęs persverti šią taurę į „nuopelnų pusę“.
Ir nėra žmogui kito patarimo,
tik kentėti su bendruomene visus jos skausmus,
būtent tokiu dydžiu, kokiu kentėjo savo skausmus pats.
Tik tada viso pasaulio „nuodėmių taurė“ bus paruošta žmogaus viduje,
taip kaip paties žmogaus „nuodėmių taurė“.
Todėl, jei žmogus bus nusipelnęs persverti save į „nuopelnų pusę“,
tada jis bus vertas į „nuopelnų pusę“ persverti ir visą pasaulį.
Ir tada žmogus nusipelnys pakopos „absoliutus teisuolis“.