kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? מסכת אבות א' – יד'. בעה''ס, אגרות קודש Jei ne aš už save, tai kas už mane? Tačiau, jei aš pats už save, tai kas aš? Ir jei ne dabar, tai kada? (Avot 1 – 14)

זהר חדש חקת שירת הבאר 

Zohar „Daina“

rabi Šimonas bar Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį

  (Ištraukos)Ateik pažiūrėk.
Šventumas turi „dvylika vartų“, ir tai švento miesto, vadinamo Jeruzalė, paslaptis.
Iš šių „vartų“ išeina dvylika  aukštutinių dovanų, ir tai:
„Gėris, linksmumas, palaiminimas, taika, pagalba, tyrumas, Tora, išmintis, gyvenimas, troškimas, turtas ir garbė“.
Ir visos dvylika Izraelio giminių maitinosi iš šių „vartų“.
 
Iš tikro, kai vyras veda moterį, jis susilieja su „šventumu“,
t. y. kai vyras nėra vedęs, jis neturi „šventumo“, 
nes Šchina (dieviškas buvimas) nedvelkia ten, kur yra trūkumas.
Todėl nevedęs vyras neturi dvylikos „aukštutinių dovanų“.

Todėl kiekvienas, gyvenantis be žmonos,
 gyvena be „gėrio“, kaip parašyta:
 „Negerai žmogui būti vienam“ (Berešit 2 – 18).

Gyvena be „linksmumo“, kaip parašyta:
 „Ir linksminsies tu ir tavo namai“ (Dvarim 14 – 26).

Gyvena be „palaiminimo“, kaip parašyta:
 „Suteikti savo namams palaiminimą“ ( Jechezkel 44).

Gyvena be „taikos  ir tobulumo“, kaip parašyta:
 „Ir sužinosi, kad taika tavo palapinėje“ ( Jobas 5).

Gyvena „be pagalbos“, kaip parašyta:
 „Padarysiu jam pagalbininką pagal jį“ (Berešit 2 – 18).

Gyvena „be tyrumo  ir apsivalymo“, kaip parašyta:
 „Ir apsivalys save ir savo namus (Vajikra 16).

Gyvena be Toros, kaip parašyta:
 „Ar turiu aš pagalbą, ar yra į ką atsiremti?“ (Jobas 6 – 13).

Gyvena „be išminties“, kaip parašyta:
 „Protingos moterys stato namus“ ( Mišlei 14 – 1).

Jei žmogus gyvena be žmonos, jis „neturi gyvenimo“, kaip parašyta:
„Atsimink gyvenimą su žmona, kurią mylėjai“ (Kohelet 9 – 9).

„Neturi troškimo“, kaip parašyta:
 „Rado žmoną, rado gėrį ir troškimą iš Kūrėjo“(Mišlei 18 – 22).

„Neturi turto“, kaip parašyta:
 „Pasitiki ja vyro širdis ir turtų netrūksta“ (Mišlei 31 – 11).

„Neturi garbės“, kaip parašyta:
 „Maloni žmona sąlygos garbę“(Mišlei 11-16).

Todėl, būtina turėti žmoną, ir ji vadinasi malchut – „Kūrėjo baimė“, kaip parašyta:
„Kūrėjo baimė –  tyra (Tehilim 19 – 10).

Todėl, kai vyras veda moterį, atsidaro jam „dvylika vartų“ ir išlieja ant jo palaimą,
nes jis yra malchut (karalystės) „šešėlyje“ ir tampa tobulu.