kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • תנא דבי אליהו, מעיד אני עלי שמים וארץ, בין איש בין אשה, בין גוי בין ישראל, בין עבד בין שפחה, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. רבי חיים וויטל, ספר שערי קדושה Moko Tana de bei Elijahu (mokymo namai priskiriami pranašui Elijahu):„Liudiju aš prieš dangų ir žemę, kad šventą dvasią gali pasiekti kaip vyras, taip ir moteris, kaip gojus, taip ir Izraelio sūnus, kaip tarnas, taip ir tarnaitė. Viskas priklauso nuo žmogaus veiksmų.Ir pagal tai, gali ant žmogaus nusileisti „Šventa dvasia“. (Rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

הקדמה לתלמוד עשר הספירות 

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
141.

Dabar galima suprasti išminčių pasakymą (sako Kūrėjas):
„Manęs neieškokite, tačiau laikykitės Mano Toros”.
Tai reiškia:
„Duok dieve, kad Mane paliktų, bet vykdytų Mano Torą,
nes švytėjimas, esantis Joje,
gražina žmogų prie gerumo” (Jeruzalės Talmudas, Chagiga 81).


Iš pirmo žvilgsnio pasakymas keistas,
tačiau tai liečia žmones, kurie pasnikaudavo ir įvesdavo save į kentejimus,
norėdami surasti „Kūrėjo veido” atvėrimą.
Kaip parašyta: „Trokšta Kūrėjo artumo” (Ješaja 58 – 2).
Todėl sako jiems raštas Kūrėjo vardu:
„Duok dieve, kad Mane paliktų”.


Tai reiškia, kad visos jų pastangos yra veltui,
t.y. Kūrėją galima rasti tik Toroje ir niekur kitur.
Todėl vykdykite ir saugokite Torą,
ir tik ten ieškokite Kūrėjo,
nes „švytėjimas, esantis Joje, gražina žmogų prie gerumo”,
ir ten surasite Kūrėją.
Kaip parašyta:
„Ieškantis Manęs nuo ankstaus ryto, suras Mane”.


142.

Dabar galima šiek tiek paaiškinti kabalos išminties esmę,
t.y. pateikti patikimą apibrėžimą,
kad žmogus nenuklystų į išsigalvotas fantazijas.
Ir čia reikia žinoti, kad šventa Tora dalinasi į keturis aspektus, apimančius visą realybę.
Iš tikro mūsų pasaulyje bendrai galima išskirti tris aspektus, ir jie vadinami:
- Olam“ (pasaulis),
- „Šana“ (metai),
- „Nefeš“ (siela).
Ir ketvirtas aspektas, tai šių trijų realybės dalių egzistavimo keliai, t.y. šių aspektų aprūpinimas, valdymas ir visi jų įvykiai.143.

Paaiškinimas.
Realybės „išorinė” pusė,
kaip dangus, dangaus skliautas, žemė, jūros ir pan.,
aprašyti šventoje Toroje,
viskas tai vadinama pavadinimu „Olam” (pasaulis).


Realybės „vidinė” pusė,
t.y. žmogus, gyvulys, gyvūnas ir paukštis pagal savo rūšį ir pan.,
pateikti Toroje, atitinkamose išorinėse vietose,
vadinami „Nefeš” (siela).


Pasaulio kartų kaita, pagal priežastį ir pasekmę,
kaip kartų lyderių kaita nuo Pirmo Adamo iki Jehošua ir Kalevo,
įėjusių į Izraelį, pateiktų Toroje.
Kur „tėvas” skaitosi, kaip „priežastis”,
o „sūnus” – jo pasekmė.
Ir realybės dalių vystymasis, pagal „priežastį” bei „pasekmę”,
vadinami pavadinimu „Šana” (metai).


Ir visi realybės egzistavimo keliai,
kaip „išorinės” taip ir „vidinės” realybės pusių,
t.y. visas valdymas ir visi jų įvykiai,
vadinami pavadinimu „Kijum aMecijut” (Realybės Egzistavimas).