kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אכתוב לך, בחינת עמודי דאמצעיתא בעבודת השי"ת, שיהיה לך תמיד למטרה ימין ושמאל, כי יש הולך שעוד גרוע מיושב ובטל. בעה''ס, אגרות קודש Parašysiu tau, kas yraעמודא דאמצעיתא (amuda de emcaita) „vidurinis stulpas“ – „vidurinė linija“ Kūrėjo darbe. Tai turi būti visada tau, kaip tikslas „prieš akis“, kad nenukryptum nei į „kairę“, nei į „dešinę“. Tai reiškia, kad geriau stovėti „vietoje“, nei eiti neteisinga kryptimi. (Baal Sulamas „Šventi laiškai“)

הקדמת פי חכם  

Įvadas į „Pi chacham“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį 


10.Taip pat Jeruzalėje sutikau pačius „įžymiausius“ iš jų,
kurie daug metų praleido Zoharo ir Ari raštų mokymesi, ir labai „pasistūmėjo“,
nes nuostabiai žinojo visus Ari raštus, lyg būtų „šventieji“.
Ir aš jų paklausiau, ar jie mokėsi iš ravo (mokytojo), turėjusio suvokimą apie vidinę šių dalykų reikšmę?
Tada jie man atsakė tai, ko liežuvis neapsiverčia pakartoti:
 „Nėra čia visai jokios vidinės prasmės, o tik „išoriškai“ suprantami dalykai... (chas ve šalom, neduok dieve).
Paskui dar paklausiau jų, ar rabis Chaimas Vitalis pasiekė ir suprato vidinę prasmę?
Jie man atsakė:
„Aišku, kad Rachu (r. Chaimas Vitalis) nesuvokė daugiau, nei suprantame mes“.
Tada galiausiai paklausiau apie patį Ari?
Tada jie man atsakė:
„Aišku, kad ir pats Ari nežinojo daugiau už mus vidinės šių dalykų prasmės.
Tačiau viską, ką žinojo, perdavė savo mokiniui Rachu, kaip viskas ir atėjo iki mūsų“.
Tada aš nusijuokiau ir paklausiau:
„Kaip tada visi šie dalykai nuostabiai „susijungė“  Ari širdyje, t.y. kaip Ari viską taip nuostabiai „sujungė“, jei pas jį nebuvo jokio supratimo?
Jie man atsakė:
„Visų dalykų „sujungimą“ Ari gavo iš Elijahu, būtent jis žinojo tų dalykų vidinę prasmę, nes jis – angelas“.
Tada išliejau ant jų savo pyktį, nes nebeturėjau daugiau jėgų ir kantrybės iškęsti ir klausytis...
Ir pamatęs, kad šios kvailystės rado atgarsį pas visus, tuo metu užsiimančius šia išmintimi,
todėl:
„Vargas ausims, visa tai girdinčioms“.

Kaip pasakyta:
 „Ar net karalienę nori išprievartauti mano akivaizdoje, mano namuose“.
Taip pat ir šventasis Zoharas išlieja savo pyktį ir kartėlį, nusidedantiems savo sielai ir sakantiems, kad nėra vidinių paslapčių Toroje.

Kaip parašyta Zohar Vajera:
 „Jeigu Toroje yra tik paprasti pasakojimai, ar istoriniai įvykiai, taigi ir pas kitas tautas galime surasti panašių pasakojimų.
Ir pasakė išminčiai, kad tokie žmonės „išrauna“ ir „nupjauna“ Dangaus karalystę“.
Todėl Zoharo išminčiai, išgirdę nusidėjėlius kalbant,
kad nėra jokios išminties ir Toros paslapčių pasakė:
Tai lyg „Ateinantys išprievartauti šventąją Šchiną Karaliaus rūmų viduje“.
Vargas jiems, darantiems savo sieloms nepataisomą žalą.

Kaip pasakė išminčiai:
 „Šventoji Tora skundžiasi Kūrėjui: padarė Tavo sūnūs iš manęs užstalės dainas smuklėse...
ir dar už tai prašo užmokesčio“...
Tai ir buvo Pirmos Šventyklos sugriovimo priežastis, ir darbar Satan (Mirties angelas) „šoka“ mūsų tarpe, t.y. „Mašijacho atėjimo papėdėje“, nes tai Toros paslapčių atskleidimo laikas.

Todėl manyje neužgesinama „ugnimi“ užsidegė Kūrėjo „pavydas“.
Ir dėl šios priežasties manyje „pakilo“ noras atverti Toros išmintį tokiu dydžiu, kad visi sužinotų, jog „yra išmintis Izraelyje“.
Iš tikro ši priežastis ir buvo pagrindinė, tarp daugelio kitų priežasčių, kodėl aš parašiau savo komentarą.