kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ... שלא לבקש מה' בחינת מותרות, רק פשוט חיים דקדושה, והבאה ליטהר מסייען אותו. רב ברוך אשלג מכתבים. ...neprašyti iš Kūrėjo jokių „nereikalingų priedų“, o tik paprasto gyvenimo šventume, ir tada: „ateinančiam išsityrinti yra padedama“. (Ravas Baruchas Ašlagas „Laiškai“)

ספר שערי קדושה חלק א שער א  

„Šventumo vartai“, Pirma dalis, Pirmieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį

  2.Žmogaus yra sudarytas iš keturių apatinių stichijų (pagrindų),
į kurias taip pat yra įjungtas gėris ir blogis.
Iš geros pusės žmogaus kūnas sudarytas iš keturių pagrindų:
- „ugnies“ אש  (eš),
-  „oro“ רוח  (ruach),
-  „vandens“  מים  (maim),
-  ir  „žemės“ (dulkių)  עפר (afar). 
Tačiau iš blogos pusės kūne buvo sukurti keturi „pažeidimai“:
-  baltas,
-  juodas,
-  raudonas
-  ir žalias.  
Ir kai kuri viena iš pusių sustiprėja,
pavyzdžiui bloga, nugalėdama gerą,
tada pas žmogų ateina visos ligos ir pažeidimai,
o jei (bloga pusė) sustiprėja dar daugiau,
tada žmogaus kūnas miršta.

Jau sakėme, kad visuose pasauliuose buvo gėris susimaišęs su blogiu.
Taip pat taip atsitiko ir žmogaus sieloje,
nes ji buvo sukurta iš keturių dvasinių pagrindų.
Ir tai keturios  Kūrėjo vardo raidės הוי''ה Havaja,  Palaimintas Jis.
Apie tai pasakyta:
„Iš keturių pusių ateik   רוח  vėjau“ (Jechezkel 37 – 9).
Tai dar vadinama žmogaus siela iš geros pusės.
 Tačiau ir čia:
„Tai prieš tai sukūrė Kūrėjas“ (Kohelet 7 –14).

Siela iš blogos pusės vadinama  אדם בליעל  (adam belijal) – niekingas (tuščias) žmogus.
Tokia siela sudaryta iš keturių „kenkimo“ pagrindų,
ir keturių „pažeidimų“ rūšių.
Iš šių keturių blogio pagrindų sudaryta žmogaus „bloga siela“,
vadinama „blogio instinktu“:  ( יצר הרע jecer hara).
Ir kai „bloga siela“ pergali „gerą sielą“,
pas žmogų ateina kenkėjai, pažeidimai, ir sielos ligos.

Jei blogis sustiprėja dar daugiau, žmogus miršta.

Iš tikro „tyra siela“ yra kaip „vaisius“, sudarytas iš 613 organų ir gyslų.
Ji apsirengia į „netyros sielos“ 613 organus  ir gyslas,
kuri dar vadinama  „vaisiaus lupena“ ( klipa).
Iš tikro šios abi sielos aprengia 613 kūno organų ir gyslų,
todėl „tyros sielos“ organai ir gyslos randasi „netyros sielos“ organuose ir gyslose.
Ir abi kartu šios sielos aprengia kūno organus.