kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית יהוה לארך ימים. תהלים כג' – ו'. יהודה אשלג – בעל הסולם, אגרות קודש Tegul gerumas ir pasisekimas „vejasi“ mane visas gyvenimo dienas, ir tegul gyvenčiau „Kūrėjo namuose“ ilgas dienas. (Tehilim 23 – 6)

הקדמה לתלמוד עשר הספירות 

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

 


147.Viską tai lengviausia suprasti iš pavyzdžio.

Iš tikro, kai žmogus randasi „Kūrėjo veido“ paslėpime,
tada Toros raidės ir „drabužiai“ būtinai slepia Kūrėją.
Ir tada žmogus suklumpa, darydamas tyčinius nusikaltimus ir klaidas,
būdamas „šiurkščių“ Toros drabužių,
tokių kaip „nešvarumai“, „draudimai“, „netinkamumai“ ir pan. įtakoje,
todėl gauna bausmę (neduok dieve).
Tačiau, kai žmogus nusipelno „atviro“ Kūrėjo valdymo „sugrįžimo iš meilės“ aspekte,
tada visi nusikaltimai „apsiverčia“ nuopelnais,
nes tada nukrenta „šiurkštūs“ ir „labai kartūs“ Toros rūbai,
ir Ji apsirengia „priedermių“ ir nuopelnų“ drabužiais.

Matome, kad šie „šiurkštūs“ drabužiai patys virsta nuopelnais,
nes dabar jie išeina iš Acilut arba Brija pasaulių.
Todėl dabar šie drabužiai jau nebeslepia ir nebeuždengia po sparnais „Mokytojo“,
bet atvirkščiai „tavo akys mato Mokytoją“.
Ir nėra jokio skirtumo (chas ve šalom, neduok dieve) tarp Acilut ir mūsų pasaulio Toros,
t.y. tarp „kabalos išminties“ ir „atviros“ Toros,
o visas skirtumas yra tik žmoguje, besimokančiame Toros.
Todėl gali du žmonės užsiimti ta pačia Tora,
ir tuo pačiu įstatymu, ir būtent tais pačiais žodžiais bei išsireiškimais,
tačiau pas vieną žmogų tai bus „kabalos išmintis“ ir Acilut pasaulio Tora,
o pas kitą tai bus „atvira“ Asija pasaulio Tora.
Ir suprask tai gerai.148.Todėl dabar yra suprantamas Vilniaus Gaono prierašo,
parašyto jo sidūre Toros palaiminimams, teisumas.
Jis rašo, kad pradedame mokytis Torą nuo paslapties,
tai reiškia „atvirą“ Torą, kuri yra visa paslėpta,
nes Kūrėjas pasislėpęs Joje visiškai.
Ir paskui mokomės lygyje „remez“ (užuomina),
t.y. Kūrėjas truputį atsiveria pasaulyje Jecira, kol
žmogus nusipelno paprasto (visiško) supratimo,
ir tai lygis „sod“ (paslaptis), arba  Acilut pasaulio Tora.
Tai reiškia, kad šiame lygyje Tora yra paprasta,
todėl kad Ji „nusirengė“ visus „drabužius“, slepiančius Kūrėją.
Kaip ir yra paaiškinta.