kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Gero galutinio antspaudo! !גמר חתימה טובה
  • Jom-Kipur pasninko pradžia sekmadienį rugsėjo 27 d. 18 val. 45 min., pabaiga pirmadienį rugsėjo 28 d. 19 val. 55 min.
  • מה שהאדם מחשיב כחטא, הוא למעשה העונש, ומה שהאדם מחשיב כעונש, דהיינו היסורים הבאים עליו לאחר מכן, זהו תיקון לנפשו, למען ישמור עצמו פעם הבאה מן החטא. רב ברוך אשלג ע''ש בעל הסולם. Tai, ką žmogus laiko „nuodėme“, tai iš tikro yra „bausmė“. O tai, ką žmogus laiko „bausme“, t.y. kentėjimus, tai yra jo sielos „ištaisymas“, kad žmogus kitą kartą apsaugotų save nuo nuodėmės. (Ravas Baruchas Ašlagas Baal Sulamo vardu).

שערי קדושה חלק א שער ב  

„Šventumo vartai“, Pirma dalis, Antrieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį
3.Panagrinėkime keturis pagrindus, kurie yra savybių (midot) įsigijime.
Iš tikro visos blogos savybės yra įsišaknijusios keturiose žemesnės,
t.y. pagrindinės sielos blogoje, t.y. klipot pusėje.
Todėl blogos midot dalinasi  į keturias dalis:

  1) Ugnies pagrindas (יסוד האש jesod aeš).

Iš jo išeina išdidumas, vadinamas šiurkštumu ir grubumu.
Šis pagrindas lengviausias ir aukščiausias iš visų.
Taip pat iš čia išeina pyktis, nes iš išdidumo žmogus pyksta,
kai nėra vykdomi jo norai.
Ir jei žmogus būtų nusižeminęs ir žinotų tikrus savo trūkumus, jis nepyktų visai.
Išeina, kad išdidumas ir pyktis yra viena savybė (turi tą patį pagrindą).
Čia yra trys išsišakojimai: tai priekabumas,
nes jei ne išdidumas, visai nebūtų priekabus.
Kaip paaiškinome apie pyktį ir valdingumą, bei tuščiagarbiškumą,
nes toks žmogus visada didžiuojasi prieš kitus.
Taip pat iš čia – neapykanta artimui, nes save skaito viršesniu už kitus
Visa tai taip pat išplaukia iš išdidumo.

2) Oro (vėjo) pagrindas (יסוד הרוח jesod aruach).
Iš jo išeina kalbos, ir tai yra tuščios kalbos, kurioms visai nėra reikmės.
Ar tai būtų „sielos“, ar „materialios“ kalbos.
Iš čia taip pat išeina keturi išsišakojimai, ir tai:
liaupsės, melas, apkalbos ir pagyros.
Visa tai tam, kad žmogus išaukštintų save virš kitų.

3) Vandens pagrindas (יסוד המים  jesod amaim).

Iš šio pagrindo išeina kūniškų malonumų troškimas,
nes vanduo „išaugina“ bet kokią kūniško malonumo rūšį.
Čia yra du išsišakojimai.
 Pirmas, tai geismas pasisavinti draugo pinigus, žmoną, ar šiaip kas teikia malonumą.
Kitas išsišakojimas tai pavydas,
t.y. žmogus pavydi savo draugui pinigų, ar kitų vertybių.

4) Žemės pagrindas (יסוד העפר jesod afar ).

Iš šio pagrindo išeina liūdesys ir neviltis.
Čia yra vienas išsišakojimas ir tai – tingumas.
Iš tikro tingumas vykdyti Torą ir priedermes, dėl nevilties,
kad tuo negalima pasiekti šio pasaulio „tuščių“ vertybių.
Taip pat dėl (paties žmogaus vadinamų) „dvasinių kančių“,
kurios neleidžia džiaugtis savo likimu.
Ir tai: „Akis nepasisotins turtu“ (Koheletas 4 – 8).