kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? מסכת אבות א' – יד'. בעה''ס, אגרות קודש Jei ne aš už save, tai kas už mane? Tačiau, jei aš pats už save, tai kas aš? Ir jei ne dabar, tai kada? (Avot 1 – 14)

הקדמה לתלמוד עשר הספירות  

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
154.

Iš tikro šių dalykų visiškai pakanka kiekvienam besigilinančiam,
bendrais bruožais pajusti ir suvokti kabalos išminties esmę.
Tačiau dar reikia žinoti, kad daugelis kabalos knygų autorių skyrė savo kūrinius tik tiems besimokantiems, kurie jau nusipelnė Kūrėjo veido atvėrimo ir visų aukštesnių suvokimų.
Tada iškyla klausimas, jei žmogus jau nusipelnė dvasinio pasaulio suvokimo,
jis jau pats teisingai supranta visą realybę?
Ir kam dar tokiam žmogui mokytis kabalos išminties iš kitų knygų?


Tačiau šie klausimai nėra padiktuoti išminties.
Tai panašu į žmogų, užsiimantį „atvira“ Tora,
bet nežinantį visų mūsų pasaulio realijų iš aspektų:
- „olam“ (pasaulis),
- „šana“ (metai)
- ir „nefeš“ (siela).
Todėl toks žmogus negali žinoti žmogaus elgesio ypatumus vienokiose ar kitokiose situacijose,
t.y. negali žinoti, kaip jam elgtis su kitais žmonėmis.
Ir taip pat toks žmogus nepažįsta mūsų pasaulio gyvulių, gyvūnų ir paukščių.
Todėl, ar toks žmogus sugebės suprasti ir (praktiškai) vykdyti Torą pagal įstatymą?
Tai reiškia, kad žmogus gali sukeisti ir sumaišyti dalykus Toroje gerą su blogu,
ar blogą su geru.


Iš tikro šis žmogus nemokės teisingai elgtis jokiose situacijose.
Taip ir mūsų atveju, jei žmogus nusipelno dvasinio pasaulio suvokimo,
netgi Acilut pasaulio Toros suvokimo,
jis žino tik tai, kas liečia jo paties sielą
Tačiau žmogus dar turi labai gerai žinoti visus tris aspektus:
- „olam“,
- „šana“,
- „nefeš“,
ir šių aspektų pobūdį bei elgesį atitinkamose situacijose.
Tai yra tam, kad žmogus galėtų suprasti Toros aspektus, liečiančius atitinkamą pasaulį.
Ir visi šie visi dalykai su visomis smulkmenomis ir yra paaiškinti tikrose kabalistinėse knygose.
Todėl kiekvienas išmintingas žmogus, turintis teisingą nuovoką,
privalo studijuoti tas knygas dieną ir naktį.


155.

Ir čia reikia paklausti, kodėl įpareigojo kabalistai kiekvieną žmogų mokytis kabalos išminties?
Tačiau iš tikro čia yra didelis dalykas, apie kurį visi turi žinoti.
Iš tikro užsiėmimai kabalos išmintimi turi nuostabią, neapsakomą savybę (sgula).
Ir nors žmogus ir nieko nesupranta ką jis mokosi,
tačiau dėka didelio noro ir troškimo suprasti,
susižadina žmogui supančios jo sielą dvasinės šviesos.


Paaiškinimas.
Kiekvienam Izraelio (Isra El – tiesiai į Kūrėją) žmogui yra garantuota,
kad jis galiausiai pasieks visas nuostabias pakopas, kurios yra Kūrėjo mintyje:
„Padaryti malonumą kūriniams“.
Ir tas, kas nenusipelnė šito šiame gilgulyje (persikūnijime),
nusipelnys kitame gilgulyje, kol pilnai įvykdys jam paruoštą Kūrėjo mintį (planą),
kaip apie tai parašyta knygoje Zohar.
Todėl, kol dar žmogus nenusipelnė šio tobulumo, šios, ateityje ateisiančios pas žmogų šviesos, skaitosi „supančiomis jo sielą šviesomis“.
Tai reiškia, kad šios šviesos yra paruoštos žmogui, ir jos laukia,
kol žmogus išsityrins savo gavimo indus ir tada šios šviesos „apsirengs“ tinkamais indais.
Ir netgi tada, kai žmogui trūksta šių tinkamų indų,
jei jis mokosi kabalos išminties ir ištaria šviesų ir indų vardus,
kurie turi ryšį su žmogaus siela, šios šviesos iškart švyti žmogui atitinkami dydžiu.
Tai reiškia, kad švyti „atitinkamu dydžiu“, negalėdamos „apsivilkti“ žmogaus siela,
nes tam trūksta tinkamų indų.
Tačiau šis švytėjimas, kurį žmogus gauna kiekvieną kartą,
pritraukia jam „aukštybių žavesį“ ir šviečia žmogui šventumo ir tyrumo šviesa.

Visa tai labai labai priartina žmogų prie savo galutinio tobulumo.