kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
 • ה' מלך, גאות לבש. לבש ה' עז התאזר. אף תכון תבל, בל תמוט. נכון כסאך מאז, מעולם אתה. תהלים צג' – א', ב Kūrėjas karaliauja, apsisiautęs didybe. Apsisiautęs Kūrėjas, stiprybe apsijuosęs. Palaiko visatą, kad nesvyruotų. Visada teisingas (Tavo) sostas, amžinas Tu. (Tehilim 93 – 1, 2)

שערי הקדושה חלק א שער ה  

Šventumo vartai Pirma dalis. Penktieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį  2.


 Antra pakopaDraudžiamos midot (savybės): 1. Lašon hara – blogos kalbos;
 2. Apkalbos;
 3. Draugo žeminimas;
 4. Draugo pravardžiavimas;
 5. Pašaipa;
 6. Melas;
 7. Meilikavimas;
 8. Apgavystė;
 9. Tuščios kalbos;
 10. Pasakojimas apie draugo blogas savybes;
 11. Naudojimasis draugo nesėkme (gėda) savęs išaukštinimui;
 12. Nesantaikos (ginčų) tarp draugų kurstymas;
 13. Egoistinis mėgavimasis Toros garbe;
 14. Žiūrėjimas į nuogus kūnus.

                                                     


Trečia pakopaPriedermės „nedaryk“, už kurių nevykdymą nustatytos labai sunkios bausmės:
 (sielos) atkirtimas, mirtis Dangaus nuosprendžiu ir mirtis teismo nuosprendžiu.


 1. Kūrėjo Vardo niekinimas, ir tai  yra sunkiausias iš visų nusikaltimų, kaip parašyta: „Būsite tyri prieš Kūrėją ir prieš Izraelį“ (Bemidbar 32 – 22);
 2. Ypač saugotis nida nuodėmės (lytiniai santykiai menstruacijų metu), ir visuose lytiniuose santykiuose;
 3. Saugoti ir laikytis Šabato su visomis smulkmenomis atidžiau už kitas priedermes;
 4. Atskirti mėsos valgius nuo pieno valgių su visu atidumu, ir tinkamai paruošti mėsą;
 5. Saugotis bet kokio (savaiminio ar dirbtino) sėklos išsiliejimo, netgi per prievartą;
 6. Nesinaudoto Šventais Vardais išvis, kaip parašyta: „Kas naudojasi Toros karūna –  pražus“ (Avot 1 – 13);
 7. Neniekinti (nesukirsti) talmid chacham (Toros išminčiaus) eretiškomis (moksliškomis) kalbomis;
 8. Saugotis visų stabmeldiškų aukojimų (papročių), ir apskundimų stabmeldžiams (dėl jų apeigų nesilaikymo);
 9. Saugotis nuo priesaikų (susijusių su stabmeldžių papročių laikymusi) ir visų priesaikų Kūrėjo vardu;
 10. Saugotis visų rūšių neleistinų valgių.