kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
 • כן כתב הרמב"ן ז"ל בהקדמת פרושו על התורה, וז"ל, "ואני הנני מביא בברית נאמנת וכו' לכל מסתכל בספר הזה וכו' מכל הרמזים אשר אני כותב בסתרי התורה, כי אני מודיעו נאמנה שלא יושגו דברי ולא יודעו כלל בשום שכל ובינה זולת מפי מקובל חכם לאזן מקבל מבין". וכמתכונתו כתב ג"כ הרב חיים ויטאל ז"ל בהקדמה לעץ חיים. וכן בדברי חז"ל (חגיגה י"א:) "אין דורשין במרכבה ביחיד אלא א"כ הוא חכם ומבין מדעתו.בהע''ס, מהות חכמת הקבלה Rambanas savo Toros komentarų įvade rašo: „Iš tikro aš pateikiu patikimą sandorį.... kiekvienam žvelgiančiam į šią knygą... Tai reiškia, kad visose užuominose, kuriose aš rašau apie Toros paslaptis, aš tvirtai patikinu, kad mano žodžių negalima suvokti jokiu protu ir jokiu intelektu,tik iš išminčiaus kabalisto lūpų labai nuovokiam mokiniui“. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

שערי הקדושה חלק א שער ה  

Šventumo vartai Pirma dalis. Penktieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį  2.


 Antra pakopaDraudžiamos midot (savybės): 1. Lašon hara – blogos kalbos;
 2. Apkalbos;
 3. Draugo žeminimas;
 4. Draugo pravardžiavimas;
 5. Pašaipa;
 6. Melas;
 7. Meilikavimas;
 8. Apgavystė;
 9. Tuščios kalbos;
 10. Pasakojimas apie draugo blogas savybes;
 11. Naudojimasis draugo nesėkme (gėda) savęs išaukštinimui;
 12. Nesantaikos (ginčų) tarp draugų kurstymas;
 13. Egoistinis mėgavimasis Toros garbe;
 14. Žiūrėjimas į nuogus kūnus.

                                                     


Trečia pakopaPriedermės „nedaryk“, už kurių nevykdymą nustatytos labai sunkios bausmės:
 (sielos) atkirtimas, mirtis Dangaus nuosprendžiu ir mirtis teismo nuosprendžiu.


 1. Kūrėjo Vardo niekinimas, ir tai  yra sunkiausias iš visų nusikaltimų, kaip parašyta: „Būsite tyri prieš Kūrėją ir prieš Izraelį“ (Bemidbar 32 – 22);
 2. Ypač saugotis nida nuodėmės (lytiniai santykiai menstruacijų metu), ir visuose lytiniuose santykiuose;
 3. Saugoti ir laikytis Šabato su visomis smulkmenomis atidžiau už kitas priedermes;
 4. Atskirti mėsos valgius nuo pieno valgių su visu atidumu, ir tinkamai paruošti mėsą;
 5. Saugotis bet kokio (savaiminio ar dirbtino) sėklos išsiliejimo, netgi per prievartą;
 6. Nesinaudoto Šventais Vardais išvis, kaip parašyta: „Kas naudojasi Toros karūna –  pražus“ (Avot 1 – 13);
 7. Neniekinti (nesukirsti) talmid chacham (Toros išminčiaus) eretiškomis (moksliškomis) kalbomis;
 8. Saugotis visų stabmeldiškų aukojimų (papročių), ir apskundimų stabmeldžiams (dėl jų apeigų nesilaikymo);
 9. Saugotis nuo priesaikų (susijusių su stabmeldžių papročių laikymusi) ir visų priesaikų Kūrėjo vardu;
 10. Saugotis visų rūšių neleistinų valgių.